ZMIANY W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

PDFDrukujEmail

Artykuły miesiąca - Nr 159 marzec 2017

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania, centrum interesów życiowych lub gospodarczych poza Belgią, od roku 2016 (dochody za rok 2015) są traktowane jako nierezydenci podatkowi. Status nierezydenta nie ma związku z obywatelstwem podatnika.

Osoby, które przebywają w Belgii ze względów zarobkowych, mają obowiązek zgłoszenia swojego pobytu w urzędzie gminy, na terenie której mieszkają. W zależności od okresu, na jaki dana osoba jest zatrudniona w Belgii lub na jaki została oddelegowana do Belgii z innego kraju, gmina wyda odpowiednie dokumenty pobytowe. W przypadku osób zatrudnionych lub oddelegowanych do Belgii na okres do 3 miesięcy zostanie wydane zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu. Osoby, które ze względów zarobkowych przebywają w Belgii dłużej niż 3 miesiące, otrzymają kartę pobytu na okres 5 lat. Otrzymanie karty pobytu wiąże się z wpisem do krajowego rejestru obcokrajowców/mieszkańców i nadaniem belgijskiego numeru PESEL (rijksregisternummer/numéro national). Osoby, które mają nadany belgijski numer PESEL, automatycznie traktowane są jako rezydenci podatkowi, a co za tym idzie, są automatycznie przypisane do urzędu skarbowego dla rezydentów.

NIEREZYDENCI PODATKOWI

W ustalaniu statusu fiskalnego podatnika oprócz wpisu do krajowego rejestru mieszkańców istotną rolę odgrywają też inne kryteria, takie jak miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) oraz ośrodek interesów gospodarczych. Dlatego osoby zameldowane w Belgii, mające członków rodziny w innym kraju, mogą ubiegać się o status nierezydenta podatkowego.

Zgodnie z belgijską ordynacją podatkową miejsce zamieszkania podatnika jest tam, gdzie mieszka jego rodzina (współmałżonek i dzieci). Jeśli podatnik przebywa w Belgii ze względów zarobkowych dłużej niż 3 miesiące i został wpisany do krajowego rejestru mieszkańców, ale jego rodzina przebywa w innym kraju (Unii Europejskiej, np. w Polsce), wówczas może on ubiegać się o status nierezydenta w Belgii.

Również w przypadku gdy podatnik zarządza swoim kapitałem (środkami finansowymi, nieruchomościami itp.) z innego kraju niż Belgia, jego rezydencja podatkowa może znajdować się w tym (innym) kraju.

Osoby oddelegowane do pracy w Belgii, zarówno pracownicy najemni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą być traktowane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli przebywają na jej terenie dłużej niż 183 dni. W takiej sytuacji istotne jest, w którym kraju podatnik ma miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) lub ośrodek interesów gospodarczych.

RÓŻNICE MIĘDZY STATUSEM REZYDENTA I NIEREZYDENTA PODATKOWEGO

Osoby przebywające na terenie Belgii ze względów zarobkowych, rozliczające się w dziale dla rezydentów podatkowych, od 2016 r. nie mogą być rozliczane w Belgii z członkami rodziny (współmałżonkiem, dziećmi), którzy przebywają poza Belgią. Oznacza to, że zostaną rozliczone jako osoby samotne i nie otrzymają ulg podatkowych ze względu na osoby na utrzymaniu.

W przypadku osób, które mają członków rodziny w innym kraju niż Belgia, status nierezydenta podatkowego pozwala na przyznanie ulg podatkowych ze względu na sytuację rodzinną. Jednak aby otrzymać ulgi, trzeba spełnić pewne warunki wynikające z belgijskiej ordynacji podatkowej.

Jeśli w danym roku (kalendarzowym) podatnik osiągnął dochody zarówno w Belgii, jak i w innym kraju (lub krajach), sprawdza się, czy dochód osiągnięty w Belgii wyniósł m.in. 75% całego rocznego dochodu. Podatnicy, którzy osiągnęli 75% lub więcej dochodu w Belgii, mają prawo m.in. do: ulg podatkowych na dzieci na utrzymaniu, które przebywają w innym kraju, do tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli ich współmałżonkowie przebywający w innym kraju osiągnęli niskie dochody, do odliczeń podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii lub innym kraju kredytem hipotecznym, wydatkami na żłobek, przedszkole czy świetlicę dzieci do 12. roku życia.

Podatnik – nierezydent, który w danym roku podatkowym osiągnął w Belgii mniej niż 75% dochodu, ma prawo tylko do niektórych ulg podatkowych, jednak nie otrzyma ulg np. ze względu na dzieci na utrzymaniu.

ZASADY OPODATKOWANIA NIEREZYDENTÓW

W przypadku nierezydentów podatkowych Belgia ma prawo opodatkować tylko te dochody, które zostały osiągnięte w Belgii, tzn. dochody z pracy zarobkowej wykonywanej na terenie Belgii, dochody pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Belgii oraz inne dochody pochodzące ze źródeł położonych w Belgii.

Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych w innych krajach Unii Europejskiej, np. płacy uzyskanej na terenie Polski, dochodów osiągniętych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w innym kraju Unii Europejskiej (lub poza jej granicami). W przypadku nierezydentów ich dochody pochodzące z innych krajów nie podlegają opodatkowaniu w Belgii, ale muszą być wykazane w celu ustalenia, czy podatnik ma prawo do ulg i korzyści podatkowych (zasada 75% dochodów uzyskanych w Belgii).

ZMIANY PRZEPISÓW W PRAKTYCE

Osoby, które w zeznaniu podatkowym za rok 2015 zadeklarowały, iż mają współmałżonka i dzieci mieszkających poza Belgią, prawdopodobnie zostaną przeniesione do działu dla nierezydentów. Urząd skarbowy może zażądać dokumentów, które potwierdzą status cywilny i rodzinny podatnika, np. może wymagać udokumentowania posiadania meldunku podatnika wraz z rodziną czy zaświadczenia o dochodach członków rodziny. Podatnik, który udokumentuje swój status cywilny i rodzinny, może zostać przeniesiony do działu dla nierezydentów.

ZEZNANIA PODATKOWE NIEREZYDENTÓW

Osoby, które otrzymają status nierezydenta, będą składały zeznania podatkowe w innym terminie niż rezydenci. Będzie to najprawdopodobniej jesienią.

Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się w Belgii jako nierezydenci, same powinny złożyć wniosek do urzędu skarbowego dla nierezydentów o wysłanie formularza do zeznania podatkowego.

Od 2016 r. w Belgii są trzy urzędy skarbowe dla nierezydentów. W Brukseli znajdują się dwa – niderlandzko- i francuskojęzyczny. Trzeci urząd znajduje się w Eupen i obsługuje nierezydentów w języku niemieckim. Podatnik, ze względów językowych, sam może wybrać, pod który urząd chciałby podlegać.

Dane kontaktowe urzędów można znaleźć na stronach: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte_niet-inwoners

http://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/declaration_non-residents

http://finance.belgium.be/en/non-residents-tax

Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń podatkowych można uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika lub w urzędzie skarbowym dla nierezydentów podatkowych.

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

 

 

 

Gazetka 159 – marzec 2017

 

WYDARZENIA


REKLAMA

PARTNERZY


Łączna liczba odwiedzin

Aktualnie on-line:

WSPÓŁPRACA