DRENAŻ OPASKOWY, CZYLI JAK WALCZYĆ Z WODĄ NA DZIAŁCE

PDFDrukujEmail

Artykuły miesiąca - Nr 159 marzec 2017

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Nie od dziś wiadomo, że jednym z największych wrogów budynków jest woda. Wysoki poziom wód gruntowych na działce lub słabo przepuszczalny grunt (np. glina) to prosta droga do kłopotów: zalewania piwnic lub zawilgocenia fundamentów. Jeżeli chcemy uniknąć niepotrzebnych problemów, warto pomyśleć o drenażu opaskowym, i to najlepiej już na etapie projektowania nowego domu. Kiedy powinniśmy wykonać drenaż opaskowy, a kiedy nie jest to możliwe oraz jak funkcjonuje taki system?

DRENAŻ OPASKOWY – CO TO JEST I KIEDY SIĘ GO STOSUJE?

W przypadku gdy problem z wodą na działce wynika ze zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, tak niekorzystnego dla fundamentów budynków, do jego obniżenia stosuje się drenaż opaskowy, czyli system rur, które – wkopane w ziemię na odpowiedniej głębokości – okalają budynek po jego obwodzie. Rury te są perforowane, co pozwala na swobodne wpłynięcie wody do ich wnętrza i odprowadzenie jej na odległość bezpieczną dla murów domu.

Nie każdy budynek jest narażony na uszkodzenia wywołane wodą gruntową. Jeśli na działce występuje grunt przepuszczalny (piaszczysty lub żwirowy), a nieprzepuszczalna warstwa znajduje się znacznie poniżej poziomu fundamentów domu, drenaż opaskowy nie będzie potrzebny. Drenaż jest niestety niezbędny, jeżeli na naszym terenie przeważają grunty nieprzepuszczalne, takie jak glina czy ił, a także na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych.

Drenaż wykonuje się wokół fundamentów budynku, aby zbierać nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb gruntu lub aby obniżyć poziom wód gruntowych na obwodzie budynku poniżej poziomu posadzki w piwnicy. Konieczność wykonania drenażu nie dotyczy wyłącznie budynków podpiwniczonych – jest ona wynikiem warunków gruntowych i wodnych na działce.

Jest jeszcze jeden przypadek, w którym wykonanie drenażu jest niezwykle istotne, i to niezależnie od rodzaju gruntu na działce. Ważne jest, aby drenaż był wykonany wokół ław fundamentowych, gdy budynek ma powstać (lub już stoi) na stromym zboczu czy skarpie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W przeciwnym razie woda spływająca po zboczu mogłaby zatrzymywać się wzdłuż fundamentów budynku i powodować rozmiękanie gruntu, a wskutek tego – nawet osunięcie się ściany budynku. Drenaż wystarczy zamontować po stronie wzniesienia – zabezpieczy on dom w wystarczającym stopniu przed wodą płynącą zboczem.

Mówiąc o wodzie gruntowej, mamy na myśli tę wodę, która znajduje się płytko pod poziomem terenu. Zdarzają się działki, na których poziom wód gruntowych sięga ok. 50 cm poniżej poziomu terenu. To, jaki poziom wód gruntowych może zagrozić budynkowi, zależy nie tylko od jego wysokości, ale także od głębokości jego posadowienia. Jeżeli np. dom nie jest podpiwniczony, to woda gruntowa na głębokości ok. 2 m nie powinna mu zagrozić. Jeżeli jednak w tym samym miejscu miałby się znajdować budynek z piwnicą, której 2/3 wysokości zagłębione byłoby w ziemi, wtedy sytuacja byłaby zgoła odmienna. Piwnice mogłyby ulegać zalewaniu, fundamenty zostać podmyte, a ściany zawilgocone. Wtedy drenaż na pewno byłby niezbędny.

Należy pamiętać, że poziom wód gruntowych jest zmienny. Latem może być niski, ale wiosną i jesienią bardzo się podnosi i może dochodzić do wysokości ław fundamentowych oraz zaszkodzić budynkowi.

Jeżeli dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym (np. glinie), a my zasypiemy wykop piaskiem, żwirem lub innym materiałem bardziej przepuszczalnym od gliny, w utworzonej wokół domu wannie będzie zbierać się woda, która nie może odpłynąć do głębszych warstw gruntu. W takiej sytuacji również konieczny jest drenaż. Drenaż opaskowy jest potrzebny także wtedy, gdy grunt jest niejednorodny, np. warstwy nieprzepuszczalne poprzedzielane są niewielkimi warstwami gruntu bardziej przepuszczalnego.

Powinniśmy pamiętać, że nawet gdy problem drenażu aktualnie nas nie dotyczy, nie musi to wcale oznaczać, że nigdy w przyszłości się nie pojawi. Warunki hydrogeologiczne na naszym terenie mogą się znacząco zmienić, np. wskutek zmian klimatycznych i zwiększonych opadów.

KIEDY NIE MOŻNA WYKONAĆ DRENAŻU OPASKOWEGO?

Wykonanie drenażu nie wiąże się tylko z wprowadzeniem do rur obwodowych wody z gruntu – wodę tę trzeba w jakiś sposób następnie zagospodarować. Niestety może się okazać, że chociaż drenaż jest bardzo potrzebny, to nie mielibyśmy gdzie odprowadzić odsączonej z ziemi wody. Największe problemy zachodzą na działkach, w pobliżu których nie ma żadnego odbiornika, a one same położone są na gruntach nieprzepuszczalnych. W takich sytuacjach wykonanie drenażu nie ma sensu. Zamiast tego, w czasie budowy domu należy pamiętać, by wykop wypełnić nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym (a nie np. piaskiem) oraz starannie go ubić, aby nie zostawić wolnych przestrzeni, w których mogłaby się zbierać woda.

Drenażu opaskowego nie wykonuje się również wówczas, gdy woda gruntowa jest pod ciśnieniem – jest to tzw. woda naporowa. Tu potrzebna jest również ekspertyza specjalisty geotechnika. Lustra takiej wody nie da się obniżyć, pozostaje więc wykonać izolację przeciwwodną wokół ścian fundamentowych budynku. Niestety, może to oznaczać znaczący wzrost kosztów całej budowy.

GDZIE ODPROWADZIĆ WODĘ Z DRENAŻU?

W sytuacji gdy grunt na działce jest dobrze przepuszczalny, a poziom wód gruntowych niezbyt wysoki, wodę zbieraną przez drenaż możemy rozsączać w ogrodzie, zachowując przy tym minimalną odległość ok. 20 m od budynku. Rury rozsączające zakopuje się w ziemi poniżej studzienki zbiorczej systemu drenarskiego.

Można również dodatkowo wykonać oczko wodne, do którego będzie spływać część zebranej wody: z takiego zbiorniczka będzie ona następnie stopniowo odparowywać. Innym rozwiązaniem jest wykonanie studni chłonnej z dnem usytuowanym w niżej położonej warstwie gruntów przepuszczalnych, jednak pod warunkiem, że nie ma w nich wody pod ciśnieniem.

Zebraną wodę można także odprowadzić poza działkę. Odbiornikiem może być system kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, rów melioracyjny, pobliski zbiornik wodny (np. jezioro, staw lub płynąca nieopodal rzeczka). Najlepiej oczywiście, by odbiornik był położony poniżej systemu drenarskiego, ale jeśli jest inaczej, można przepompowywać wodę specjalną pompą do wody zanieczyszczonej, choć oznaczać to będzie dodatkowe koszty związane z zużyciem energii elektrycznej.

Korzystać z takich odbiorników możemy jedynie pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń. Dodatkowym problemem może okazać się uzyskanie zgody od sąsiadów, przez których działkę byłaby poprowadzona rura.

Z CZEGO WYKONANY JEST DRENAŻ?

System drenażowy wykonany jest z kilku podstawowych elementów, a są to:

  • rury drenarskie – czyli rury z otworami na całym obwodzie, przez które do środka odprowadzana jest woda z gruntu. Układa się je w niewielkim spadku, aby móc płyn odprowadzić dalej. Najczęściej są wykonane z PVC, PE lub z ceramiki;
  • otulina rur – rury drenażowe można owinąć otuliną, czyli filtrem, który zabezpieczy otwory przed zatkaniem. Otulina może być wykonana z włókien kokosowych (w gruntach gliniastych) lub z tworzyw sztucznych (w gruntach grubo- i drobnoziarnistych, takich jak żwir czy piasek);
  • studzienka rewizyjna – to element drenażu, który trzeba umieścić w każdym miejscu załamania się trasy rur, czyli w każdym narożniku budynku. Umożliwiają one przepłukiwanie rur i usuwanie z nich zalegającego szlamu czy cząstek piasku. Studzienki kryte są zdejmowanymi pokrywami;
  • studzienka zbiorcza – element montowany na końcu systemu, który łączy z rurą kanalizacyjną. Jej zadaniem jest odprowadzenie zebranej wody z rejonu budynku;

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy państwu kwestię drenażu opaskowego. Wykonanie odpowiedniej instalacji jest niezwykle ważne dla „zdrowia” budynku. Jeżeli chcą państwo dowiedzieć się na ten temat więcej lub mają inny problem z zakresu budownictwa, zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura D44, którzy na pewno rzeczowo odpowiedzą na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: +32 497 458 154. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej: www.d44.be.

 

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

Gazetka 159 – marzec 2017

WYDARZENIA


REKLAMA

PARTNERZY


Łączna liczba odwiedzin

Aktualnie on-line:

WSPÓŁPRACA