WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTEM W CZASIE BUDOWY

PDFDrukujEmail

Artykuły miesiąca - Nr 163 lipiec 2017

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Dużym ułatwieniem dla osób, które nie czują się pewnie w tematyce budowlanej, będzie zwrócenie się do architekta, który nie tylko doradzi, ale będzie mógł także fachowo nadzorować inwestycję. W przypadku niewielkich remontów to kwestia udogodnienia dla inwestora, ale w przypadku dużych inwestycji, takich jak budowa czy rozbudowa domu, współpraca z architektem jest już koniecznością. Dla takich inwestycji należy przygotować odpowiednią dokumentację techniczną, która musi również zostać zatwierdzona w odpowiednich urzędach. Nadzór architekta jest też niezwykle pomocny w trakcie prac budowlanych – dzięki swojemu doświadczeniu jest on w stanie dopilnować prawidłowego postępu prac oraz udzielić nam wskazówek w sprawie właściwego zaplanowania kolejnych etapów inwestycji czy zakupu odpowiednich materiałów we wskazanym terminie.

Współpracę z architektem w czasie planowania i realizacji budowy można podzielić na kilka podstawowych etapów.

Etap 1: Studia programowe

Na początku pracy projektowej architekt musi zastanowić się i określić, jakie są główne cele projektowanego obiektu oraz wymagania inwestorów. Musi również przewidywać, jak proponowane przez niego rozwiązania będą odbierane przez użytkowników i jak będą oddziaływać z otoczeniem. Przykładowo, jeżeli ma to być projekt transformacji budynku dla większej liczby użytkowników, priorytetem dla planisty powinno być zwiększenie powierzchni użytkowej przy jak najlepszej organizacji przestrzeni, itp. Poza tym wszystkie wytyczne i wizje musi on skonfrontować z możliwościami powierzchniowymi, konstrukcyjnymi i wszelkimi wytycznymi prawnymi ustalonymi dla danej działki, by stworzyć w ten sposób ogólny zarys projektu, który następnie przedstawia klientowi.

Etap 2: Projekt koncepcyjny

Następny krok to przygotowanie projektu koncepcyjnego, który wstępnie prezentuje wszystkie proponowane przez architekta rozwiązania. Ukazuje on formę rozplanowania przestrzeni budynku i lokalizacji na działce, pierwsze koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych, jak i wizualnych danego obiektu. Mimo że jest to jedynie wstępna wersja projektu, już na tym etapie musi on spełniać wszystkie wymagania administracyjne, powierzchniowe i budżetowe. W tym momencie określa się również ogólny zarys dostępnego budżetu dla inwestycji.

Etap 3: Uzyskanie pozwolenia na budowę

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga złożenia do siedziby danego urzędu kompletu dokumentów oraz precyzyjnych rysunków technicznych, które w jednoznaczny sposób określają już powierzchnię projektowanego budynku, zestawienie materiałów oraz relację i oddziaływanie na otoczenie. Sporządzenie tej dokumentacji również należy do zadań architekta. Oprócz przygotowania wszystkich planów i rysunków konieczne jest również zebranie i opracowanie kompletu dokumentów urzędowych i pozyskanie decyzji konkretnych instytucji (np. wydział dróg i mostów lub miejski wydział archeologiczny) pozwalających w końcu ubiegać się o pozwolenie na budowę. Cała ta „praca papierkowa” może być przytłaczająca dla zwykłego użytkownika, dlatego przeważnie powierzana jest właśnie architektom, którzy w oparciu o doświadczenie mogą ten proces poprowadzić efektywnie i w możliwie krótkim czasie.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Otrzymanie pozwolenia na budowę jest niezbędne nie tylko w przypadku prac związanych z budową nowego budynku, ale także z remontem istniejącego oraz zmianami w jego wnętrzu lub bezpośrednim otoczeniu. Aby uzyskać pozytywną decyzję, należy uprzednio złożyć odpowiedni wniosek do urzędu, co wiąże się z koniecznością załączenia do zgłoszenia planów i rysunków architektonicznych sporządzonych i podpisanych przez architekta. To kolejny powód, że współpraca z architektem jest niezbędna już na wczesnym etapie większości prac budowlanych.

Ogólnie rzecz biorąc, zakres prac, których rozpoczęcie wymaga uprzedniego pozyskania zgody na budowę, obejmuje wszystkie prace konstrukcyjne, rozbiórkowe, renowacje, przekształcenia oraz zmiany w przeznaczeniu budynku. W praktyce oznacza to, że konieczność uzyskania pozytywnej decyzji władz przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót stanowi ogólnie przyjętą regułę. Tylko w wyjątkowych przypadkach możemy być zwolnieni z tego obowiązku. W Belgii warunki przyznawania zgody na budowę oraz zakres prac, których ona dotyczy, określone są przez CoBAT (art. 98).

Do prac budowlanych, które wymagają pozyskania pozwolenia na budowę, zaliczamy:

▪ budowę i umieszczenie stałych instalacji na terenie,

▪ przekształcenie istniejącej konstrukcji,

▪ rozbiórkę istniejącej konstrukcji,

▪ rekonstrukcję,

▪ zmianę przeznaczenia całości lub części nieruchomości (nawet bez konieczności działań budowlanych),

▪ zmianę sposobu użytkowania obiektu (zmiana ta musi także figurować na liście przyjętej przez władze),

▪ zmianę liczby mieszkań w istniejącym budynku,

▪ znaczące zmiany ukształtowania terenu,

▪ wycinkę lasu,

▪ wycinkę pojedynczych wysokich drzew,

▪ usuwanie lub zmianę roślinności na terenie znajdującym się decyzją władz prowincjonalnych w granicach obszaru chronionego,

▪ składowanie na terenie: jednego lub więcej pojazdów, złomu, materiałów i odpadów samochodowych, pojazdów lub przyczep samochodowych przeznaczonych na cele reklamowe, obiektów mobilnych, które można wykorzystać do zamieszkania (przyczepy, samochody kempingowe, namioty).

Etap 4: Sporządzenie projektu wykonawczego

Kolejnym krokiem po pozyskaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę jest przygotowanie przez architekta projektu wykonawczego. Jest to zestaw szczegółowych rysunków architektonicznych przegotowanych dla wykonawcy i robotników, który pozwala na rozpoczęcie robót budowlanych, oraz dla wszelkich producentów, u których zamawiane są konkretne elementy (np. schody, okna, drzwi itp.). Oprócz rzutów, przekrojów i elewacji rysunki przedstawiają detale wszystkich projektowanych rozwiązań technicznych i technologicznych niezbędnych do prawidłowego montażu wszystkich instalacji.

Etap 5: Poszukiwanie dostawców i wykonawców

Kiedy projekt budowlany jest już gotowy, można przystąpić do rozeznania się na rynku materiałowym i produkcyjnym oraz do zapoznania się z ofertą firm budowlanych i remontowych. Konieczne jest porównanie wielu ofert dostępnych na rynku w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków finansowych i jakościowych. Zważywszy na doświadczenie architekta, warto zapoznać się z jego opinią na temat danych firm oraz poprosić o sugestię co do jakości produktów wybranych producentów. Po przeprowadzeniu badania runku architekt może pomóc w porównaniu przygotowanych przez firmy kosztorysów oraz ofert materiałowych i w wyborze najlepszej opcji, a jego kontakty z branżystami pozwalają często na kolejne obniżenie kosztów budowy. Poza tym architekt często odgrywa ważną rolę przy formułowaniu umowy między inwestorem a wykonawcą, np. może sprawdzić, czy ceny zawarte w proponowanym kosztorysie nie są zawyżone, a jego wiedza na temat materiałów często pozwala uniknąć problemów z ich jakością. Należy jednak pamiętać, że opinia architekta może być dla nas jedynie sugestią, a ostateczna decyzja o wyborze konkretnych producentów i wykonawców należy zawsze do inwestora.

Etap 6: Budowa i nadzór prac

Po podpisaniu umowy z dostawcą materiałów i wykonawcą można rozpocząć budowę. Należy jednak pamiętać, że musi minąć minimum 30 dni między otrzymaniem pozwolenia na budowę a rozpoczęciem prac. Także na etapie budowy architekt odgrywa bardzo ważną rolę. Po pierwsze, sprawuje nadzór nad wszystkimi wykonywanymi robotami budowlanymi i sprawdza, czy wszystkie elementy zostaną rozwiązane prawidłowo. Po drugie, musi być dostępny dla wykonawców różnych prac w razie ich wątpliwości i problemów z realizacją konkretnych elementów. Po trzecie, architekt na bieżąco sprawdza faktury oraz oświadczenia wykonawców i porównuje ich zgodność z obowiązującą umową.

Etap 8: Odbiór robót, czyli koniec budowy i współpracy

Zaraz po zakończeniu wszelkich prac budowlanych następuje wstępny odbiór robót. Architekt sprawdza całość realizacji i pomaga inwestorowi odnaleźć wszelkie ewentualne usterki i wady oraz wyegzekwować od wykonawców ich naprawę. Jeśli wszystko jest w porządku i nie dochodzi do żadnych nieprawidłowości podczas użytkowania obiektu, kolejnym krokiem jest końcowy odbiór robót, który odbywa się rok po odbiorze wstępnym i stanowi jednocześnie ostateczne zakończenie prac budowlanych. Dopiero w tym momencie kończy się czas współpracy architekta i klienta nad budynkiem.

Jak wywnioskować można z powyższych informacji, budowa czy remont domu to poważna inwestycja, wymagająca od inwestora wielopłaszczyznowej współpracy z wykonawcami, producentami, ale i architektem. Odpowiednie planowanie czasu jest więc niezwykle ważne. Postępowanie zgodnie z powyższymi zasadami powinno zapobiec okolicznościom, które mogłyby spowodować opóźnienia. Mamy nadzieję, że dzięki temu unikną państwo stresujących i nieprzyjemnych sytuacji. Oczywiście w czasie planowania zawsze przyda się porada specjalisty, dlatego zapraszamy do kontaktu z architektami biura D44, którzy z chęcią odpowiedzą na państwa pytania. Jeżeli szukają państwo architekta, który przeprowadziłby kompleksowo budowę domu lub mają państwo inne pytania odnośnie do planowania takich inwestycji, prosimy o kontakt na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.d44.be.

 

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

Gazetka 163 – lipiec – sierpień 2017


PARTNERZY


Łączna liczba odwiedzin

Aktualnie on-line:

WSPÓŁPRACA