JAK POGODZIĆ KSZTAŁCENIE DZIECKA W OBU SZKOŁACH

PDFDrukujEmail

Artykuły miesiąca - Nr 171 maj 2018

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Jak pogodzić kształcenie dziecka w obu szkołach
Kiedy nasze dziecko powinno rozpoczynać naukę w szkole polskiej jako drugiej i jak sprawić, by był to zwykły i miły obowiązek?

Nie jest proste ani dla ucznia, ani dla rodzica pogodzić fakt, że codziennie trzeba uczęszczać do szkoły dziennej belgijskiej lub innej, a raz w tygodniu dodatkowo na naukę języka polskiego i przedmiotów ojczystych do szkoły polskiej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że te prawdy wpisane są w nasze życie emigracyjne i kto chce zachować korzenie polskie, ten znajdzie sposób aby jego dzieci miały kontakt z polskim środowiskiem szkolnym.

Na naszych zajęciach staramy się łączyć obowiązek z zadowoleniem i satysfakcją. Uczymy uczniów rozumienia, że nauczanie powinno być efektywne, gdyż odbywa się w ograniczonym czasie, raz w tygodniu.

W Belgii – w kraju naszego pobytu – obowiązek szkolny rozpoczyna się od 6. r.ż. Dziecko 6-letnie znakomicie radzi sobie w dziennej szkole belgijskiej i jednoczenie znakomicie w szkole polskiej uzupełniającej. Dzieci z powodzeniem pokonują obowiązki w obu szkołach, mimo iż czasami „mylą się im literki”, gdyż w obu szkołach programy nauczania w zakresie poznawania podstawowych znaków graficznych w sposób naturalny uzupełniają się. W szkole polskiej dopiero w drugim półroczu klasy pierwszej pojawiają się znaki polskie (zmiękczenia i dwuznaki). Zatem dziecko 7-letnie, rozpoczynające naukę w pierwszej klasie w szkole polskiej, nudzi się na lekcjach w pierwszym półroczu, gdyż zna już podstawowe literki, które były w programie nauczania tej klasy w szkole belgijskiej, niejednokrotnie umie już czytać po polsku w zakresie tych znaków, ale z powodu braku znajomości typowych znaków polskich nie można zapisać go do klasy drugiej.

Spostrzeżenia te są wynikiem doświadczeń po 20 latach funkcjonowania naszej placówki i są odpowiedzią na liczne pytania rodziców, jak pogodzić kształcenie 6-letnich dzieci w obu szkołach. Oczywiste jest, że to rodzic ostatecznie decyduje o karierze szkolnej swego dziecka, błędem natomiast jest wychodzenie z założenia, że dziecko sobie nie poradzi. Wypracowane w naszej szkole metody nauczania w klasie zerowej i w klasie pierwszej gwarantują uzyskiwanie znakomitych efektów nauczania. W tym kształceniu nie ma przypadkowości. Opracowane są przemyślane programy nauczania, a środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć to bardzo dobry zestaw podręczników oraz pomoce wykonane przez szkołę we własnym zakresie. Opis metody, opracowanej z myślą o efektywnym nauczaniu w warunkach ograniczeń czasowych, został opublikowany przez Akademię Umiejętności w Krakowie w pracy zbiorowej „Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne”, 2014.

Po każdych zajęciach odbywają się spotkania nauczyciela z rodzicami w celu informowania na bieżąco o postępach i trudnościach. Pod koniec października jest ważne zebranie z rodzicami (zamiast pasowania) w celu zaprezentowania osiągnięć już zdobytych, m.in. umiejętności czytania przez uczniów w zakresie poznanych liter, sposobu pracy dzieci w klasie i omówienia form współpracy z rodzicami. Uczniowie demonstrują przed rodzicami przygotowany program artystyczny (na lekcjach obowiązkowo uczymy się polskich piosenek).

„Wtajemniczanie” rodzica w zamierzenia programowe tej klasy odbywa się od pierwszego dnia zajęć szkolnych; współuczestnictwo we wszystkich etapach kształcenia jest konieczne. Rodzice nie kryją zdziwienia z osiąganych przez swoje dzieci efektów nauczania.

W pierwszym tygodniu lutego przekazywane są wyniki nauczania za pierwsze półrocze wraz z punktacją za prace sprawdzające. Pod koniec roku szkolnego uczeń w sposób dla siebie niezauważalny uczestniczy w etapie sprawdzania swoich osiągnięć (dyktando, czytanie ze zrozumieniem, egzamin z analizy). Zakończenie nauki w tej klasie objawia się umiejętnością dobrego i bardzo dobrego czytania i pisania w zakresie liter i znaków alfabetu polskiego. Uczeń jest przygotowany do kontynuowania nauki w klasie następnej. Od wyników nauczania w tej klasie zależy dalsza kariera edukacyjna dziecka w szkole polskiej. Chęć uczęszczania do szkoły wiąże się nierozerwalnie z radością z uzyskiwanych efektów, a te będą gwarantowane poprzez dobrze przyswojone wiadomości i zdobyte umiejętności.

W obecnym roku szkolnym w czterech klasach pierwszych jest siedmioro dzieci 7-letnich, pozostałe to dzieci sześcioletnie. Z relacji rodziców z rodzin, które mają doświadczenia z nauki swoich dzieci w klasie pierwszej, gdy jedno rozpoczynało naukę jako 7-latek, a drugie jako 6-latek, wynika, że to dziecko drugie, które rozpoczęło naukę w klasie pierwszej jednoczenie w szkole belgijskiej i polskiej, miało mniej problemów z myleniem liter niż dziecko, które rozpoczęło naukę jako 7-latek. Dziecko 7-letnie rozpoczyna naukę w szkole polskiej z zasobem pewnych utrwalonych informacji ze szkoły belgijskiej, dziecko 6-letnie przyswaja je natomiast w tym samym czasie. Umysł rejestruje jednocześnie przyswajane wiadomości, a to daje szansę na niedystansowanie się do pewnych poznawanych wiadomości. W przypadku powrotu do kraju dziecka, które rozpoczęło naukę jako 6-latek, istnieje też realna szansa na ewentualne powtórzenie ostatniej klasy w dziennej szkole w Polsce i kontynuowanie nauczania z rówieśnikami.

W klasie przedszkolnej dla dzieci 5-letnich organizujemy przygotowanie do nauki czytania i pisania, w ramach którego dziecko za pomocą zajęć dydaktycznych opartych na zabawie poznaje 23 podstawowe znaki, otrzymując znakomitą bazę do pokonywania obowiązków szkolnych w klasie pierwszej zarówno w szkole polskiej, jak i w szkole belgijskiej.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy:

  • oddział przedszkolny dla dzieci 5-letnich – przygotowanie do nauki czytania i pisania,
  • klasy szkoły podstawowej I–VIII, w tym przygotowanie do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej,
  • gimnazjum, klasa III,
  • język angielski dla dzieci,
  • język francuski dla dorosłych.

Zajęcia odbywają się:

  • College Roi Baudouin, Avenue Felix Marchal 50, 1030 Bruksela, Place Dailly, dwa razy w tygodniu (do wyboru): w środę 13.30–17.15, w sobotę 9.00–12.45.
  • Klasy pierwsze: w środę 13.30–16.30, w sobotę 9.00–12.00.
  • Zapisy w szkole w każdą środę w godz. 16.30–17.30 i w sobotę 12.00–13.00.

Kontakt: 0486 38 40 07, 02/705 61 18, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.szkola.be

 

ZAPRASZAMY PO DOBRY START I EFEKTYWNE NAUCZANIE

 

Teresa Arszagi vel Harszagi

Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli

 

Gazetka 171 – maj 2018

WYDARZENIA


PARTNERZY


Łączna liczba odwiedzin

Aktualnie on-line:

WSPÓŁPRACA