MEDIACJA – DOBRY SPOSÓB NA KONFLIKT

PDFDrukujEmail

Artykuły miesiąca - Nr 175 październik 2018

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

20 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Od kilku lat mediacja jako forma rozwiązywania problemów istnieje w społecznej świadomości i coraz więcej ludzi udaje się w sytuacji konfliktowej po pomoc do mediatorów. Zaś 20 października w wielu krajach są organizowane obchody mające na celu przybliżyć obywatelom ideę mediacji – czy to przez dyżury mediatorów, czy to przez konferencje tematyczne.

CZYM JEST MEDIACJA?

Jest to pozasądowe postepowanie mające formę rozmowy, w trakcie której strony będące ze sobą w konflikcie dążą do znalezienia porozumienia. Przy negocjacjach wspomaga je mediator. Jest on potrzebny, gdyż osoby pozostające w sporze często nie mogą znaleźć akceptowalnego przez obie strony rozwiązania. A to ze względu na nagromadzone emocje i urazy, które nie tylko utrudniają dojście do porozumienia, ale niekiedy wręcz odbycie spokojnej i rzeczowej rozmowy. Mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie i wyjaśnić problematyczne kwestie. Owo porozumienie ma satysfakcjonować obie strony i zapewnić długotrwałe pojednanie. Mediator ułatwia rozmowę, by obie strony wypowiedziały się w neutralnych warunkach i mogły samodzielnie rozwiązać konflikt.

Mediacja nie jest poradnictwem czy terapią – jej pierwszoplanowym celem nie jest pojednanie osób czy ustalenie prawdy, ale rozwiązanie konfliktu.

CECHY DOBREJ MEDIACJI

Mediacja to rodzaj procedury, więc musi spełniać określone warunki.

Dobrowolność – każda ze stron musi się zgodzić na przystąpienie do mediacji, a więc i na wypełnianie przyjętych zobowiązań, ale może się też wycofać z mediacji na dowolnym etapie postępowania.

Poufność – mediator zachowuje w tajemnicy wszystko, czego się dowiedział od obu stron, nikomu nie ujawnia informacji o przebiegu mediacji, nie może też być powoływany w sprawie na świadka.

Bezstronność – każda ze stron ma jednakowe możliwości zaprezentowania punktu widzenia i potrzeb; mediator nie ocenia, nie staje po stronie żadnej ze stron, nikogo nie faworyzuje i nie dyskryminuje.

Neutralność – mediator nie narzuca żadnej ze stron własnych rozwiązań, światopoglądu czy wartości, nie nakłania do przyjęcia lepszego – jego zdaniem – rozwiązania.

OSOBA MEDIATORA

Przed przystąpieniem do mediacji obie strony sporu muszą osobę mediatora zaakceptować. A on – stworzyć bezpieczną i poufną atmosferę rozmowy. Pomocny jest tu profesjonalizm i odnoszenie się z szacunkiem do stron konfliktu. Mediator powinien się charakteryzować neutralnością, niezależnością i bezstronnością, co oznacza, że nie narzuca swojego punktu widzenia czy swoich rozwiązań. Przede wszystkim dąży do polubownego rozwiązania sporu oraz zapobiega eskalacji konfliktu. Mediator nie poda nam więc recepty na problem – to sami zainteresowani muszą wypracować sposoby jego rozwiązania akceptowalne przez każdą ze stron. Jego rolą jest dbanie o równorzędność – obie strony mają prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich potrzeb. Mediator pomaga przyjrzeć się aspektom sporu, zbadać możliwe rozwiązania, rozważyć skutki podjętych decyzji i wybrać wariant korzystny dla obu stron. Obowiązuje go przestrzeganie kodeksu etycznego.

MEDIACJA DLA KAŻDEGO

W trakcie mediacji można rozwiązać praktycznie każdy rodzaj sporu, czy jest to konflikt rodzinny lub towarzyski, czy też spór dotyczy spraw majątkowych, gospodarczych, pracowniczych, a nawet karnych. Mediacja na wczesnym etapie konfliktu pozwala uniknąć eskalacji sprawy i postępowania sądowego. Może zakończyć się ugodą, czyli umową między stronami sporu co do rozwiązania konfliktu. Obie strony mogą też ustalić zasady mające na celu przeciwdziałanie nawrotowi sporu w przyszłości.

To szybszy, tańszy i efektywniejszy sposób rozstrzygania sporów.

 

Sylwia Maj

Gazetka 175 – październik 2018

WYDARZENIA


PARTNERZY


Łączna liczba odwiedzin

Aktualnie on-line:

WSPÓŁPRACA