Dobiegający końca rok szkolny będzie dla wielu uczniów, nauczycieli i rodziców ostatnim przed wielką zmianą organizacyjną. Po wakacjach uczniowie wrócą do szkoły nie 1 września, ale 29 sierpnia (poniedziałek). Po długich negocjacjach parlament federalny zatwierdził dekretem nowy kalendarz szkolny – będzie on obowiązywał na terenie Walonii i Brukseli od przyszłego roku szkolnego. Natomiast we Flandrii i w regionie niemieckojęzycznym kalendarz pozostanie bez zmian.

NOWOŚCI

Co to oznacza w praktyce? Rok szkolny będzie rozpoczynał się z początkiem tygodnia, czyli w tym roku w poniedziałek 29 sierpnia, a nie jak do tej pory tradycyjnie 1 września. Koniec roku wypadnie 7 lipca, czyli o tydzień później niż w latach poprzednich, gdy koniec czerwca oznaczał pożegnanie ze szkołą. Rok szkolny ma być podzielony wedle zasady – siedem tygodni nauki i dwa tygodnie przerwy. Wyjątkiem są pierwszy i ostatni okres roku szkolnego, które będą liczyły po osiem tygodni nauki. Taki podział sprawi, że ferie na Wszystkich Świętych i ferie karnawałowe z jednego tygodnia wydłużą się do dwóch. Choć zmieni się system podziału na okresy nauki i wolne, sama liczba dni nauki – 182 – pozostanie bez zmian.

Początkowo zostanie wprowadzony system przejściowy – okresy nauki będą mogły liczyć od sześciu do ośmiu tygodni, by ograniczyć trudności, jakie przyniesie zmiana kalendarza w szczególności dla wspólnot niderlandzko- i niemieckojęzycznej. Do 2032 r. trwał będzie okres dostosowawczy. W szkołach będzie prowadzona kontrola obecności uczniów, by rodzice dostosowali się do nowych wytycznych i nie wyjeżdżali z dziećmi na ferie czy wakacje w terminach dotąd obowiązujących. Nowy dekret zmniejsza też liczbę dni wolnych przewidzianych w szkołach na zebrania dla rodziców oraz rozdawanie dokumentów i świadectw szkolnych.

CEL ZMIANY

Nowa organizacja pracy szkół ma – według ustawodawców – przynieść wymierne korzyści dla uczniów i zapewnić większą efektywność nauki. Po pierwsze, nowy kalendarz ma poprawić nabywanie przez uczniów wiedzy, gdyż będzie się opierał na rytmie zegara biologicznego. Po drugie, ma być dostosowany do potrzeb uczniów, czyli dwutygodniowe przerwy w nauce mają służyć odpoczynkowi i relaksowi. By zapewnić uczniom całkowitą przerwę od nauki w czasie ferii, w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły nauczyciel nie może robić żadnych sprawdzianów ani testów. Na szkoły, które złamią ten zakaz, będą nakładane kary finansowe. Po trzecie, nowy kalendarz ma pomóc w lepszym dostosowaniu zajęć pozalekcyjnych do godzin zajęć szkolnych, a także przeciwdziałać nierównościom społecznym.

KIEDY WOLNE?

Zmiany dotyczą również dni tradycyjnie wolnych od nauki, związanych ze świętami religijnymi i państwowymi. 27 września, 11 listopada, Wniebowstąpienie Pańskie i Zielone Świątki pozostają dniami wolnymi. Przerwa świąteczna zwana zimową, a dawniej na Boże Narodzenie, będzie przypadać zawsze w tygodniu, w którym wypada 25 grudnia. Jeśli będzie to w weekend – jak w obecnym roku – przerwa rozpocznie się w tygodniu następującym po tej dacie. Na Wielkanoc nie przewidziano żadnej przerwy, tylko jeden dzień wolny – Poniedziałek Wielkanocny. Tłusty Czwartek albo będzie się zawierał w feriach karnawałowych, albo będzie pojedynczym dniem wolnym. Władze gmin będą mogły ustanowić Tłusty Czwartek dniem nauki, by zrobić dzień wolny wtedy, gdy w mieście lub regionie odbywa się parada karnawałowa.

NIEPEWNOŚCI

Zmiana organizacji pracy szkół jest dość fundamentalna i już teraz wzbudza liczne kontrowersje. Problem może pojawić się wtedy, gdy w jednej rodzinie dzieci uczęszczają do szkół na terenie Walonii i Flandrii, bo w obu tych regionach obowiązywać będą inne zasady co do ferii i pokrywać się może tylko przerwa na Boże Narodzenie. Trudnością może się okazać zapisanie dziecka na kolonie lub półkolonie w innym regionie niż ten, w którym chodzi ono do szkoły. Nauczyciele mieszkający we Flandrii, a pracujący na terenie Brukseli lub Walonii, mogą zrezygnować z pracy, by mieć wolne w szkole tak jak ich własne dzieci, bo region Flandrii i niemieckojęzyczny nie wprowadzają zmian.

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023:

29 sierpnia 2022: początek roku szkolnego

24 października – 4 listopada 2022: ferie jesienne

26 grudnia 2022 – 6 stycznia 2023: ferie zimowe

20 lutego 2023 – 3 marca 2023: ferie karnawałowe

1 maja 2023 – 12 maja 2023: ferie wiosenne

7 lipca 2023: koniec roku szkolnego

28 sierpnia 2023: początek nowego roku szkolnego

 

Więcej informacji: www.enseignement.be, Menu > Système éducatif > Calendrier scolaire

 

 

Sylwia Maj

 

 

Gazetka 212 – czerwiec 2022