2 listopada 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Zgodnie z nią od 1 grudnia 2022 r. zostaną wprowadzone maksymalne ceny za energię elektryczną dla małych i średnich firm, podmiotów wrażliwych oraz dla gospodarstw domowych, które przekroczą limity rocznego zużycia prądu.

Nowe przepisy wprowadzają limity dla poszczególnych grup społecznych dotyczące zużycia prądu. Rachunki, które mieszczą się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny energii elektrycznej po przekroczeniu limitu będą rozliczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.

Przewidziane są trzy różne limity. Dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2 MWh na rok. Limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh na rok. Dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh.

Maksymalne ceny za energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii mają wynieść:

  • dla gospodarstw domowych nie więcej niż 693 zł za MWh,
  • dla małych i średnich firm oraz podmiotów wrażliwych – maksymalnie 785 zł za MWh.

Ceny te nie obejmują 23-procentowego VAT-u.

Przykładowo: czteroosobowa rodzina, przy rocznym zużyciu 2,4 MWh, dzięki rządowemu wsparciu i zamrożeniu cen prądu w 2023 r. zapłaci za prąd ok. 1833 zł na rok zamiast 3889 zł.

WARUNKI, KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ, ŻEBY W 2023 R. PŁACIĆ NIŻSZE RACHUNKI ZA PRĄD

Gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh na rok nie muszą składać żadnych oświadczeń. Gospodarstwa domowe znajdujące się w zwiększonym limicie powinny złożyć odpowiednie oświadczenia, a w niektórych przypadkach dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia. Do tej grupy należą:

Rodziny wielodzietne – uprawnione do limitu 3 MWh. Powinny złożyć:

- oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu,

- kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy podać numer Karty).

Osoby z niepełnosprawnością – uprawnione do limitu 2,6 MWh. Powinny złożyć:

- oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów.

Rolnicy – uprawnieni do limitu 3 MWh. Powinni złożyć:

- oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu,

- kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 r. – w oświadczeniu należy również podać numer decyzji.

Przedsiębiorstwa energetyczne przygotowały wzory oświadczeń i będą je udostępniać. Oświadczenia należy kierować do dostawcy prądu do końca czerwca 2023 r.

Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności. Będą to m.in.: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie.

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

 

tel.: 0048 504 078 866

www.kancelariahajdukiewicz.com

 

Źródło:

www.gov.pl/web/klimat/ustawa-ograniczajaca-wzrost-cen-energii-elektrycznej-podpisana-przez-prezydenta

 

 

 

Gazetka 217 – grudzień 2022