Jeśli nie zapłacą Państwo w terminie składki CM, wstrzymamy wszystkie korzyści wiążące się z tym pakietem, i nie będą już Państwu przysługiwać żadne dodatkowe usługi i świadczenia oferowane przez nasz fundusz. Dlatego najlepiej płacić je w terminie, aby uniknąć wykluczenia.

Fundusz CM oferuje szeroki pakiet usług i świadczeń, takich jak dodatkowa refundacja okularów lub soczewek kontaktowych, opieki w podróży, transportu medycznego, opieki w połogu itp. Ich pełną listę można znaleźć na stronie www.cm.be/voordelen. Z tych usług i świadczeń można korzystać tylko pod warunkiem prawidłowego opłacania składki CM.

Co się dzieje w razie nieopłacenia składki CM?

Podobnie jak inne fundusze zdrowia, fundusz CM ma obowiązek reagowania w przypadku zaległych płatności. Jeśli nie zapłacą Państwo składek CM za okres 24 miesięcy, zakończy się Państwa prawo do korzystania z usług i świadczeń CM. Fundusz CM ma w takiej sytuacji ustawowy obowiązek zakończenia Państwa uczestnictwa w tym pakiecie usług i świadczeń.

Czas oczekiwania na ponowne przystąpienie do pakietu usług i świadczeń CM

Po zakończeniu uczestnictwa w pakiecie usług i świadczeń CM, nie będą Państwo już mieć prawa do otrzymania refundacji lub niektóre usługi staną się droższe. Możliwe będzie ponowne  przystąpienie do funduszu, ale trzeba będzie wcześniej odczekać 24 miesiące. W tym okresie trzeba będzie płacić składkę CM bez prawa do przysługujących członkom funduszu CM refundacji lub zniżek za usługi takie jak transport medyczny, domowa opieka nad dzieckiem podczas choroby, zakup środków związanych z nietrzymaniem moczu, itp.

Uczestnictwo w ubezpieczeniach CM

Członkowie funduszu CM, którzy przystąpili do innych ubezpieczeń CM (CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix czy CM-Hospitaalfix Extra) utracą ponadto prawo do korzystania z tych ubezpieczeń. Fundusz CM jest do tego zobowiązany na mocy wymogu ustawowego w przypadku nieopłacania składek CM. Do tych  ubezpieczeń CM będzie można przystąpić ponownie dopiero po spełnieniu wszystkich warunków objęcia ubezpieczeniem i po upływie nowych okresów oczekiwania. Składka ubezpieczeniowa zostanie określona jak dla nowego uczestnika i może być przez to wyższa. W przypadku ubezpieczenia CM-Hospitaalplan ponownie obowiązywać będą wymogi dotyczące istniejących wcześniej dolegliwości, a więc ponownie będzie musiał upłynąć okres, w którym uwzględnia się istniejącą wcześniej dolegliwość lub ciążę. Ponowne przystąpienie do ubezpieczenia CM MediKo Plan będzie możliwe dopiero p 3 latach po zakończeniu poprzedniego uczestnictwa.

Warto wiedzieć

W przypadku zakończenia uczestnictwa w pakiecie dodatkowych usług i świadczeń CM, zachowują Państwo jednak  prawo do refundacji  kosztów opieki  zdrowotnej (np.  zwrotu  kosztów za  konsultację u lekarza pierwszego kontaktu), pod warunkiem, że wywiązują się Państwo ze związanych z tym obowiązków. Wszystkie fundusze zdrowia sprawdzają, czy dana osoba miała zaległości w płaceniu składek, nawet w innym funduszu. Jeśli w ciągłym okresie 24 miesięcy należeli Państwo do różnych funduszy zdrowia, przed ponownym uzyskaniem prawa do korzystania z pakietu dodatkowych usług i świadczeń CM trzeba wpłacić zaległe należności do obu tych funduszy. Zanim fundusz CM wykluczy uczestnika z pakietu usług i świadczeń CM za niezapłacone składki CM, przesyła mu  najpierw kilka wezwań do zapłaty. Dopiero gdy zaległość w płatności  wyniesie 24 miesiące, uczestnik otrzyma od nas ostateczne wezwanie do zapłaty.

 

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0473 52 05 55

 www.cm.be/polska

 

Gazetka 217 – grudzień 2022