Wybory parlamentarne 2023 odbędą się 15 października br.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 r. i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw formalnie ruszyła kampania wyborcza. Polacy w wyborach parlamentarnych wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

18 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Datę przeprowadzenia referendum wyznaczono na 15 października 2023 r., w tym samym dniu co wybory.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wyjaśnił, że 15 października na wyborców w komisjach wyborczych będą czekały trzy karty głosowania: do Sejmu, Senatu i referendalna. Wyborca nie ma obowiązku pobrania wszystkich trzech kart, ale może zdecydować o udziale np. jedynie w wyborach do Sejmu i do Senatu (bez udziału w referendum); jedynie o udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu); jedynie w wyborach do Sejmu (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum). Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców. Podczas głosowania wszystkie karty będą umieszczane w tej samej urnie.

Na obecną chwilę swój start w wyborach zapowiadają: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Lewica, Konfederacja, Trzecia Droga (PSL+Polska 2050 Szymona Hołowni) oraz mniejsze formacje, jak AGROUnia, Bezpartyjni Samorządowcy, Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej formule wystartują politycy Porozumienia i Wolnościowcy.

Jak głosować za granicą?

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnione są wszystkie elementy procedury głosowania na terenie innego państwa. Prawo do głosowania ma każdy obywatel Polski, który mieszka na stałe bądź przebywa czasowo za granicą oraz:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Na stronie PKW znajdzie się także wykaz wszystkich obwodowych komisji wyborczych, w których uczestnicy głosowania będą mogli się stawić, aby pobrać karty do głosowania i wrzucić je do urny.

Według kalendarza wyborczego do 25 września muszą zostać powołane obwodowe komisje wyborcze. Do tego dnia należy również podać do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Do 10 października wyborcy przebywający za granicą muszą złożyć wnioski o ujęcie ich w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania. To samo uczynić muszą wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w głosowaniu, a w dniu wyborów znajdować się będą na polskich statkach morskich.

W zgłoszeniu o chęci głosowania za granicą podaje się:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • numer PESEL,
  • numer ważnego polskiego paszportu (zamiast paszportu można podać numer ważnego polskiego dowodu osobistego – dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego),
  • adres pobytu wyborcy za granicą,
  • dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.

Uwaga! Podczas tegorocznych wyborów, w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych z 2019 r., Polacy za granicą nie będą mogli głosować korespondencyjnie. Ponadto, po zmianie kodeksu wyborczego przez PiS Komisje w obwodach za granicą i na statkach będą miały tylko 24 godziny na przesłanie wyników głosowania do Warszawy – jeśli któraś z komisji się spóźni, wybory w danym okręgu będą uznane za niebyłe.

Informacje: https://pkw.gov.pl/

 

 

Gazetka 224 – wrzesień 2023