W ostatnim czasie do ZHP Belgia dołączyli nowi członkowie. Był to czas bogaty w różne aktywności.

17.09 rozpoczęliśmy rok harcerski 2023/2024 zbiórką całej 1. Belgijskiej Drużyny Harcerskiej „Matecznik” im. Marii Skłodowskiej-Curie, Drużyny Wędrowniczej oraz gromady zuchowej Leśne Ekoludki. Po zatańczenia belgijki mogliśmy lepiej poznać się z nowymi członkami i powspominać Harcerską Akcję Letnią (HAL). Zrobiliśmy też obrzędowy kominek. Każdy zastęp przygotował scenkę opisującą tegoroczny HAL i zaśpiewał swoją ulubioną piosenkę z obozu. Nowy zuch Viktoria pokazała swoją dzielność, wypijając magiczny sok, i przeszła tor przeszkód. Zuchy zauważyły, że w Prastarym Lesie zaszły wielkie zmiany. Spomiędzy mchu i wyschniętych liści wypłynęło źródełko! Orzeźwiająca woda tworzy pokaźny strumień i poi mieszkańców lasu. Dzięki Sowie mogą z niej korzystać też Leśne Ekoludki. Zuchy przystąpiły więc do prac ogrodowych, a zasadzone nasionka podlały źródlaną wodą. Z niecierpliwością czekamy, aż wyrosną z nich rzodkiewki!

22-24.09 ZHP Belgia oddelegował pięć osób na kurs przewodników zorganizowany przez Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii Referat Kształcenia ZHP. Były to dwa dni intensywnych wykładów i prac w grupach na temat m.in. pracy wędrowniczej. Kurs odwiedził hm. Frank Pepliński, naczelnik Organizacji Harcerzy. Dyplomy ukończenia (kurs składa się z 3 turnusów) otrzymało 9 osób, w tym Łukasz Wardyn, p.o. szczepowego ZHP Belgia oraz ks. Aleksander Katarzyński, kapelan ZHP Belgia i p.o. drużynowego próbnej 1. Belgijskiej Drużyny Wędrowniczej.

 

24.09 delegacja ZHP Belgia – harcerze, wędrownicy oraz zuchy – wzięła udział w uroczystościach ku czci polskich żołnierzy poległych za wolność Polski i Belgii podczas II wojny światowej. Podczas ceremonii na polskim cmentarzu wojennym w Lommel ZHP Belgia złożył kwiaty. Dziękujemy ambasadorowi p. Rafałowi Siemianowskiemu i prezesowi Związku Polaków w Belgii p. Zenonowi Fabjanowi za zorganizowanie uroczystości oraz dyrektor Szkoły Polskiej im. Joachim Lelewela p. Edycie Bednarz za udostępnienie miejsc w autokarze.

W tym samym dniu harcerka Helenka Klenner i zuch Zosia Klenner uczestniczyły w wydarzeniu upamiętniającym wyzwolenie Roeselare przez żołnierzy polskiej dywizji gen. Stanisława Maczka. Gospodarzem wydarzenia była organizacja Maczek Memorial. Odbył się pokaz filmu opowiadającego o wyzwoleniu Roeselare i innych miast Flandrii przez polskich żołnierzy oraz o ich trudnych powojennych losach w Belgii. Następnie mieszkańcy dzielili się wspomnieniami rodzinnymi. Przed spotkaniem Helenka i Zosia złożyły kwiaty przy tablicy upamiętniającej polskich żołnierzy.

1.10 wzięliśmy udział w akcji charytatywnej „Pomagamy Natalce”, przy okazji zakończenia sezonu motocyklowego. Było pyszne jedzenie, dobra muzyka z Dj Cantona i Skubi oraz przejażdżka motocyklowa.

29.09-1.10 dwóch wędrowników uczestniczyło w drugiej edycji Zjazdu Młodzieży Polonijnej z Belgii w Comblain-la-Tour. Tematem przewodnim było: Jak pielęgnujemy naszą polskość jako młodzież polonijna? Po oficjalnym otwarciu zjazdu, powitaniu i występach gości zespół młodzieży z Antwerpii zachęcił wszystkich do wspólnego śpiewania polskich piosenek. Czas umilały ciekawe gry terenowe. W kolejnym dniu wędrownicy udali się autokarem do Sanktuarium Maryjnego w Banneux, aby wziąć udział w uroczystej mszy św. Polonii belgijskiej. Po uroczystości wrócili do Comblain-la-Tour. Spotkanie zakończyło się we wspaniałej atmosferze, nawiązano nowe przyjaźnie i kontakty. Każdy wyraził chęć ponownego spotkania się na zjeździe młodzieży polonijnej. Serdecznie podziękowania dla Polskiej Macierzy Szkolnej za zorganizowanie zlotu, szczególnie dla p. prezes Barbary Wojdy.

1.10 ZHP Belgia uczestniczył w pielgrzymce do sanktuarium w Banneux. Już od 70 lat duszpasterstwo polonijne w Belgii w krajach Beneluksu spotyka się tam na wspólnej modlitwie. To ważne miejsc kultu maryjnego, bo Matka Boska ukazywała się tam 11-letniej Mariette Beco aż osiem razy i przedstawiała się jako Matka Ubogich. Jej prośba o wybudowanie w miejscu objawień kapliczki została wysłuchana.

Tego samego dnia Leśne Ekoludki podjęły się misji odbudowania zniszczonych żeremi, które bobry wybudowały na strumieniu w Prastarym Lesie i które zostały zburzone przez silną falę. W odnalezieniu gałęzi – części żeremi – pomogli zuchom rodzice oraz sympatyczny gajowy. W czasie podróży przez Prastary Las zuchy pomogły rybkom powrócić do wody, nauczyły lisy obiegu wody w przyrodzie i dostarczyły wodę do najbardziej niedostępnych części lasu . Z uzbieranych patyków powstał nowy, jeszcze piękniejszy domek dla bobrów! Wdzięczne bobry podzieliły się z zuchami i ich rodzicami świeżymi gałązkami do pochrupania. Kolejny raz zuchy wykazały się wytrwałością i umiejętnością współpracy.

7.10 odbyła się zbiórka Drużyny Harcerskiej „Matecznik”. Na rozpoczęcie była musztra i gra zaufania. Następnie – gra terenowa, która miała nauczyć, „Jak postępować, kiedy się zgubimy w lesie”. Później pwd. Dominika Chylińska odczytała rozkaz: mianowała druha Tomasza Wochnę i druha Dariusza Rumińskiego na funkcję przybocznych drużyny oraz druha Lucka Maksymiliana Swiergolika na funkcję zastępowego nowego zastępu Bieliki. Druhny Alexandra Hajduga i Helena Klener dostały chustę i pagon drużyny.

15.10 Leśne Ekoludki wykonały mapę Prastarego Lasu. Użyły do tego darów jesieni znalezionych w parku. Dzięki mapie wszystkie zwierzęta będą mogły swobodnie poruszać się po lesie i nie gubić drogi. Sowa jest bardzo dumna z zuchów! Podczas zbiórki nowym przybocznym w gromadzie został druh Tomasz Wochna, a aż siedmioro Leśnych Ekoludków złożyło swoją obietnicę zuchową i otrzymało pierwszą gwiazdkę!

Obecnie Szczep ZHP Belgia składa się z ponad 115 wędrowników, harcerzy i zuchów. Zapraszamy do współpracy osoby z obyciem harcerskim lub zainteresowane jego zdobyciem i chcące zaangażować się w budowanie polskiego harcerstwa w Belgii w ramach ZHP poza granicami Kraju z siedzibą w Londynie. Zapraszamy także na naszą stronę www.zhpbelgia.org i do polubienia www.facebook.com/zhpbelgia

 

 

Gazetka 226 – listopad 2023