Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania, które zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy utworzył Minister Spraw Zagranicznych.

Dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r.
Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między
godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego.

Wykaz obwodów głosowania w Królestwie Belgii:

Państwo (terytorium)    Siedziba obwodowej komisji wyborczej    Nr obwodu

Królestwo Belgii    Bruksela I
Rue des Francs 28
1040 Bruxelles    
18

Królestwo Belgii    Bruksela II
Rue Stevin 139
1000 Bruxelles    
19

Królestwo Belgii    Bruksela III
Avenue de Cortenbergh 16
1000 Bruxelles    
20

Królestwo Belgii    Antwerpia
Sint Jozefstraat 35
2018 Antwerpen    
21

Królestwo Belgii    Gandawa
Kortrijksesteenweg 1025
9051 Gent    
22

Królestwo Belgii    Liège
Rue des Courteaux 229
4032 Chênée / Liège    
23

Królestwo Belgii    Leuven
Jules Vandenbemptlaan 12C
3001 Leuven    
24

Aby oddać głos należy wystąpić do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 4 czerwca 2024 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory,
e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów.
Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu.
Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania za granicą, a następnie wprowadza wymagane dane. Aby zgłosić się do spisu przy użyciu e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.
Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 czerwca 2024 r.
złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście lub listownie),
złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kalendarium
do 20 maja konsul publikuje w formie obwieszczenia, informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji.
20 maja upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników wyborczych.
23 maja upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych.
4 czerwca upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców.
do 6 czerwca można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.