22 czerwca niedaleko Brukseli (adres: Friesland 20, 1702 Dilbeek) odbędzie się polonijny festiwal piosenki „Wyśpiewaj to!”, organizowany przez ZHP Belgia. Zapraszamy już teraz! Zgłaszać się można do 10 czerwca – występować można zarówno solo, jak i w zespole.

Przewidziano atrakcyjne nagrody. Planowany jest konkurs piosenki, koncert gościa specjalnego i inne niespodzianki. Dodatkowo na rodzinny piknik harcerze przygotowali wiele gier i zabaw oraz loterię. Nie zabraknie oczywiście grilla, domowych ciast i przekąsek, a także stoisk z wyrobami rękodzielniczymi. Każdy jest mile widziany.

3 maja 2024 r. odbył się uroczysty apel ZHP Belgia poświęcony rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji z 1791 r.

Dodatkowo zaszły duże zmiany organizacyjne w naszym harcerstwie w Belgii. W rozkazie L7/2024 z 3 maja 2024 r. pwd. Łukasz Wardyn, przewodniczący ZHP Belgia, odczytał wyjątek z Rozkazu Naczelnika Harcerzy L4/24 z 30 marca 2024 r., w którym potwierdzone zostało przeniesienie do Organizacji Harcerek części jednostki w Belgii – są to:
1. Brukselska Drużyna Harcerek „Matecznik” im. Marii Skłodowskiej-Curie z drużynową pwd. Dominiką Chylińską;
2. Próbna Gromada Zuchów w Brukseli – Leśne Jagody z p.o. drużynową druhną Natalią Brachowicz;
3. Próbna Gromada Zuchów w Brukseli – Leśne Elfy z p.o. drużynową sam. Justyną Domańską;
4. Próbna Drużyna Wędrowniczek z p.o. drużynową druhną Aleksandrą Wojtczak.

Rozkazem L 20 Naczelniczki Harcerzy z 3 maja 2024 r. utworzono nowy Szczep Harcerek w Belgii, z wyżej wymienionymi czterema jednostkami, pod nazwą „Dąbrowa”. Szczepową została mianowana hm. Joanna Papieska.

Cieszymy się również z tego, że na wniosek Referentki ds. Nowych Jednostek i przychylając się do opinii Komisji Prób przy Głównej Kwaterze, w tym samym rozkazie potwierdzone zostało, że phm. Monika Sokołowska spełniła warunki weryfikacji stopnia i przyjęta została do Organizacji Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego.

Tym samym obecnie ZHP Belgia składa się z dwóch Szczepów, męskiego i żeńskiego. Jest to ogromny sukces kadry i zuchów, harcerzy oraz wędrowników działających w Brukseli.

4 maja uczestniczyliśmy w trzeciej edycji Polish Day. Przygotowaliśmy harcerską zagadkę, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Mimo deszczowej pogody nie brakowało chętnych do dobrej harcerskiej zabawy. Cieszymy się, że ZHP Belgia jest znany wśród Polonii w Belgii.

W maju nie zabrakło oczywiście także licznych zbiórek zuchowych. 12 maja wszystkie gromady – Elfy, Jagódki i Ekoludki – spotkały Zawiszę Czarnego i dowiedziały się, co to znaczy „polegać na kimś jak na Zawiszy”. Gromady spisały swoje rycerskie kodeksy, które przypieczętowały odciskiem palca. Zawisza Czarny mianował wszystkich swoimi rycerzami. Były pląsy i śpiewy. Zuchy odwiedziły także katedrę. Zbiórkę zakończyliśmy obrzędowo, kręgiem i śpiewem.

Odbywały się też zbiórki harcerzy. Zastęp „Wilki” z 2 BDH „Olimpia” budował szałas. 3 BDH „Polaris” powiększyła się o dwóch przybocznych. Podczas gry terenowej harcerze zaliczyli punkty do stopni harcerskich: skok w dal, szkic okolicy, szyfry i samarytanka.

Wędrownicy i harcerze zorganizowali 24 i 27 kwietnia dwa sklepiki w Szkole Polskiej im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli. Jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji oraz Radzie Rodziców za tę możliwość i uzyskane wsparcie.

27 i 28 kwietnia zorganizowano dwa biwaki: harcerek i harcerzy. Biwak harcerek z 1 BDH „Matecznik” im. Marii Skłodowski-Curie odbył się na terenie Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour. 2 i 3 Brukselska Drużyna Harcerzy rozbiła swój biwak w Landenne. Wszystkie drużyny rozstawiły nowo zakupione namioty, kanadyjki i materace. Odbyły się wspólne zwiady, gry harcerskie, integracja nowych harcerzy oraz obrzędowe ogniska. Harcerze przygotowywali własne posiłki, zdobywając umiejętności kulinarne. Ks. Aleksander Katarzyński, nasz harcerski kapelan, celebrował mszę.

Dziękujemy naczelnictwu ZHP Świat za wsparcie w pozyskaniu nowych namiotów, kanadyjek i materacy.

20 kwietnia odbyło się harcerskie spotkanie pomiędzy Magdaleną Szolomicką, p.o. drużynowek z drużyny harcerskiej Czarne Bratanki z Budapesztu oraz Łukaszem Wardynem p.o. szczepowego ZHP Belgia. Wymiana doświadczeń młodych jednostek, działających wspólnie w ramach ZHP Świat, jest ważnym elementem rozwoju.

14 kwietnia ZHP Belgia uczestniczył w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Nasze zuchy zbierały środki na budowę pomnika dla ofiar rzezi wołyńskiej. Oddano hołd Polakom zamordowanym przez bolszewików w Katyniu. Przy tablicy katyńskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Ressaix odbyły się uroczystości związane z obchodami 84. rocznicy mordu katyńskiego. Przedstawiciele ZHP Belgia złożyli kwiaty pod pomnikiem i odśpiewali modlitwę harcerską. ZHP Belgia wziął udział w akcji Narodowego Centrum Kultury oraz Muzeum Katyńskiego i otrzymał pamiątkowe guziki katyńskie. Dziękujemy!

Zapraszamy na naszą stronę www.zhpbelgia.org i do polubienia nas na www.facebook.com/zhpbelgia.Czuwaj!
Łukasz Wardyn, przewodniczący ZHP


Gazetka 232 – czerwiec 2024