W wyniku zmian spowodowanych ostatnią reformą państwową zostały uchwalone nowe prawa dotyczące sektora czeków usługowych. Zmiany te dotyczą uprawnień i autonomicznych przepisów poszczególnych Regionów: Flamandzkiego, Walońskiego oraz Stołecznego Brukseli. Jak na razie wprowadzono dopiero nieliczne zmiany, ale wciąż trwają negocjacje dotyczące projektów nowych ustaw. Przedstawiamy zmiany w poszczególnych regionach.

REGION FLAMANDZKI

Cena czeku pozostaje bez zmian – 9 euro za pierwsze 400 czeków oraz 10 euro za kolejne 100 w roku. Rodzina może zamówić maksymalnie 1000 czeków na rok – 800 za 9 euro i 200 za 10 euro.

Wymóg utrzymania w nowych angażach 60 proc. z grupy zasiłkowej

Dotychczasowe przepisy prawne dotyczące sektora czeków usługowych regulowały zatrudnianie nowych pracowników. Nowe angaże musiały zachować następujący stosunek na kwartał: 60 proc. nowych pracowników z grupy osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych lub zasiłki socjalne oraz 40 proc. nowych pracowników z tzw. wolnego rynku. Firmy, które nie stosowały się do tego przepisu, zagrożone były różnymi sankcjami lub nawet odebraniem licencji na wykonywanie usług.

Rząd Regionu Flamandzkiego uchwalił zniesienie tego przepisu z dniem 31 marca 2015 r. i od tej pory nie obowiązuje on już przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Flandrii.

Fundusz szkoleniowy w sektorze czeków usługowych

Wszystkie zasady dofinansowywania projektów szkoleniowych w przedsiębiorstwach czeków usługowych pozostały te same z tą tylko różnicą, że decyzje przyznawania dotacji należą od 1 lipca 2014 r. do kompetencji rządów regionalnych.

Ciekawostką jest również pozostawienie premii szkoleniowej wypłacanej pracodawcy zatrudniającemu pracowników z grupy 60 proc. we Flandrii, nawet pomimo zniesienia tego wymogu przy zatrudnianiu nowych pracowników. Premia wynosi 150 euro w przypadku podjęcia przez pracownika szkolenia trwającego minimum 9 godzin lub 350 euro w przypadku szkolenia trwającego minimum 18 godzin, pod warunkiem odbycia tegoż szkolenia w ciągu trzech pierwszych miesięcy zatrudnienia.

Ulga podatkowa

Zostaje zachowana 30-proc. ulga podatkowa, czyli rzeczywista cena czeku usługowego o wartości 9 euro wynosi po zastosowaniu ulgi podatkowej 6,30 euro.

Oboje małżonkowie lub partnerzy żyjący w zarejestrowanym prawnie związku mają prawo do ulgi podatkowej w przypadku, gdy każdy z nich osobno dokonał zakupu czeków na swoje konto w Sodexo. Maksymalna ulga podatkowa na rok to 1400 euro.

REGION STOŁECZNY BRUKSELI

Rząd Regionu Stołecznego Brukseli uchwalił 19 października 2015 r. nowe przepisy dotyczące sektora czeków usługowych: do 2020 r. cena czeków nie ulegnie zmianie, czyli wynosić będzie 9 euro.

Wymóg utrzymania w nowych angażach 60 proc. z grupy zasiłkowej

Na terenie Brukseli przepis ten został zachowany, ale uległ nieznacznej modyfikacji. Do grupy zasiłkowej zaliczeni zostali również bezrobotni zatrudnieni tylko na część etatu oraz młodzi absolwenci wyłączeni z prawa do zasiłku. Udział 60 proc. będzie obliczany na podstawie roku kalendarzowego, a nie – tak jak uprzednio – kwartalnie.

Będzie promowane zatrudnianie pracowników o niskich kwalifikacjach.

Wprowadzone zostały premie dla przedsiębiorstw osiągających wysokie wyniki w zatrudnianiu pracowników z grupy zasiłkowej oraz dla tych przedsiębiorstw, które przodują w używaniu czeków elektronicznych.

Fundusz szkoleniowy w sektorze czeków usługowych

Podobnie jak w Regionie Flamandzkim nie wprowadzono żadnych zmian.

Ulga podatkowa

Od 2016 r. wysokość ulgi podatkowej zostaje zmieniona z 30 proc. na 15 proc.

 

REGION WALOŃSKI

Cena czeku to nadal 9 euro.

Wymóg utrzymania w nowych angażach 60 proc. z grupy zasiłkowej

Na terenie Walonii przepis ten obowiązuje nadal bez zmian ze wszystkimi konsekwencjami.

Fundusz szkoleniowy w sektorze czeków usługowych

Podobnie jak w innych regionach nie wprowadzono żadnych zmian.

 

Ulga podatkowa

Od stycznia 2015 r. wprowadzona została zmiana wysokości ulgi podatkowej w Regionie Walońskim. Ulga podatkowa za czeki zakupione w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wynosi 0,90 euro za czek i dotyczy tylko pierwszych 150 zakupionych czeków. Oboje małżonkowie lub partnerzy żyjący w zarejestrowanym prawnie związku mają prawo do ulgi podatkowej w przypadku, gdy każdy z nich osobno dokonał zakupu czeków na swoje konto w Sodexo.

 

 

Iwona Cieszyńska

Gazetka 148– luty 2016