Aż chciałoby się napisać, że pojawi się wraz z pierwszym śniegiem. Nie, wcale nie chodzi o Mikołaja! Zresztą na śnieg w Belgii raczej też nie mamy co liczyć. Chodzi o PSTRYK MYK – nowy kwartalnik dla dzieci. Pierwszy zimowy numer jest właśnie przygotowywany do druku, by na mikołajki pojawić się w polskich szkołach, punktach konsultacyjnych, w konsulacie, a także w wybranych polskich sklepach. To projekt, nad którym od jakiegoś czasu pracują KIWI (www.kiwi-art.be) i taka to IDEA asbl (www.takatoidea.eu), a także zaprzyjaźnieni z nimi nauczyciele, naukowcy, artyści, psycholog, logopeda, prawniczka, pisarka i – co najważniejsze – polskie dzieciaki, które także postanowiły zaangażować się w ten dziennikarsko-edukacyjny pomysł. W końcu to pismo dla nich. Celem, jaki przyświecał pomysłodawczyniom tej idei, było stworzenie czasopisma dla polskich dzieci, ponieważ ich zdaniem istnieje zapotrzebowanie na tego typu publikację wśród coraz większej liczby dzieci polskich emigrantów rodzących się i wychowujących w Belgii, pochodzących ze związków mieszanych, znających słabo lub wcale język polski.

DLA KOGO?

PSTRYK MYK przeznaczony jest dla dzieci czytających, w wieku od 8 do 13 lat. Choć, jak zapowiadają wydawcy, znajdzie się w nim także i dział dla młodszych dzieci.

A W ŚRODKU…

Gazeta składać się będzie z różnych działów, takich jak np. język polski, a w nim znajdziemy cykl artykułów „Pani od języka”, która w niezwykle zabawny sposób komentuje często stosowane przez dzieci zapożyczenia z języka francuskiego i niderlandzkiego; będą także „wierszyki wykręcające języki”, czyli wspomagające ćwiczenia logopedyczne. Kwartalnik zawierał będzie również zagadki i ćwiczenia logiczne, napisane przez zaprzyjaźnionego pedagoga. Ponadto w PSTRYKU MYKU będzie o historii, matematyce, IT czy geografii. W każdym numerze pojawi się tekst o ekologii, pisany przez wykładowcę ULB specjalnie dla polskich dzieci. Ba, znajdzie się coś dla młodych amatorów kulinariów. Dział ten prowadzić będzie absolutnie fantastyczna szefowa kuchni jednej z belgijskich restauracji, na co dzień mama dwojga dzieci. Ważną częścią pisma będzie szeroko pojęty dział kulturalno-społeczny, a w nim artykuły o architekturze, sztuce, o książkach, filmach i spektaklach dla młodych widzów.

Co kwartał na naszych łamach pojawiać się będą także teksty dotyczące tematów trudnych, takich jak dzieci podczas konfliktów zbrojnych, czy teksty dotyczące praw dziecka. Bo to w założeniu pismo edukacyjne, zawierające treści często skomplikowane, ale podane w sposób, w który łatwiej będzie je zrozumieć młodemu odbiorcy. Ten redagowany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych kwartalnik zachęcać ma dzieci do wzięcia czynnego udziału w jego tworzeniu, a tym samym do rozwijania możliwości swobodnego wypowiadania się w języku polskim. Warto dodać, że PSTRYK MYK jest bogato ilustrowany przez artystów i projektantów, co wpływa na jego wysoki poziom estetyczny.

Trzeba wspomnieć, że pismo ma także za zadanie zarówno podtrzymywanie więzi z krajem i wzmacnianie tożsamości kulturowej, jak i promocję szeroko pojętej polskiej kultury za granicą. Twórcy kwartalnika PSTRYK MYK chcą rozbudzać w dzieciach ciekawość na temat Polski, pobudzać ich kreatywność oraz zachęcać do czytania po polsku i do poszukiwania informacji o swoim kraju. Pismo stanowi również alternatywę dla łatwej popkulturowej rozrywki, takiej jak gry komputerowe, portale społecznościowe czy telewizja.

By ułatwić dostęp do materiałów w gazecie, w niedalekiej przyszłości stworzona zostanie strona www kwartalnika, na której oprócz tekstów zamieszczonych w piśmie znajdą się informacje na temat bieżących wydarzeń edukacyjnych i polonijnych dla dzieci w Belgii.

Projekt współfinansowany jest przez Ambasadę RP w Brukseli.

 

 

Gazetka 156 – listopad 2016