Luty miesiącem zakochanych? Owszem, także, ale 14 lutego kobiety na całym świecie mają do roboty co innego niż przyjmowanie hołdów czy kwiatów. Co? Udział w corocznym marszu tanecznym w ramach ogólnoświatowej akcji NAZYWAM SIĘ MILIARD.

Nigdy o tym nie słyszałyście? Nie szkodzi. Najważniejsze, by 14 lutego w południe mieć oczy i uszy szeroko otwarte, tak by ubrane na różowo – zatańczyć. Nie znacie kroków? Nie szkodzi. Na miejscu będzie liderka. Ona was poprowadzi. Zresztą to nietrudne.

Taneczne protesty odbywają się w wielu miejscach w Polsce oraz w Belgii. Dziewczyny z Elles sans frontières asbl, stowarzyszenia, które organizuje Kongres Kobiet w Brukseli, zatańczą na Mont des Arts wtorek 14 lutego o 12.30. Zapamiętajcie! Zapiszcie! Przyjdźcie! Najlepiej ubrane w coś różowego, ale niekoniecznie. Najważniejsze jest uczestnictwo.

Na zachętę: poczytajcie, skąd się wziął pomysł na akcję, której angielski tytuł brzmi ONE BILLION RISING. (tekst za www.feminoteka.org).

Od 2013 r. 14 lutego cały świat – w tym Polska – tańczy i protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet. Każdego roku tańczących jest coraz więcej. W 2013 r. tańczono w ponad 200 krajach, a w Polsce w ponad 30 miejscowościach, w 2014 r. już w 40, a w 2015 r. – w niemal 50.

Tańczymy 14 lutego – w walentynki, by w ten sposób nagłośnić problem przemocy wobec kobiet i protestować przeciwko temu zjawisku.

Taniec można zobaczyć na stronie: http://feminoteka.pl/nazywam-sie-miliard-one-billion-rising-poland/one-billion-rising-muzyka-slowa-nauka-tanca

Skąd wziął się pomysł na akcję?

Akcję zapoczątkowała w 2011 r. Eve Ensler, autorka słynnych „Monologów waginy”, działaczka feministyczna i antyprzemocowa. Po fali gwałtów w USA w 2011 r. napisała:

Mam dość mówienia o gwałcie pięknymi słówkami. To trwało zbyt długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe. To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE domagać się uwagi – w każdej szkole, w parku, w radiu, w telewizji, domu, biurze, fabryce, obozie dla uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ. Ludzie muszą – raz na zawsze – zdać sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy twoje ciało przestaje być twoje, gdy twój świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Musimy połączyć się we wspólnym buncie i pasji, by zmienić sposób myślenia o gwałcie… Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu. MILIARD KOBIET!

Wspólnym mianownikiem akcji jest taniec, bo tańcząc, rządzę swoim ciałem. Wspólny taniec wyzwala energię.

Polska akcja nosi nazwę NAZYWAM SIĘ MILIARD – by w ten sposób okazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy.

W tym roku akcja w Polsce odbywa się pod hasłem:

DOŚĆ MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO KOBIET I DZIEWCZĄT!

Ofiarami molestowania seksualnego padają najczęściej kobiety: w domu, szkole, pracy, na ulicy, w środkach komunikacji publicznej. Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55 proc. kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie.

Z badań wynika, że:

▪ 29 proc. kobiet powyżej 15. roku życia doświadczyło fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie,

▪ 24 proc. kobiet doświadczyło werbalnych form – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym,

▪ 11 proc. kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowania), takich jak niechciane, obraźliwe, seksualnie jednoznaczne e-maile lub SMS-y.

(Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 r.)

Mimo że 80 proc. kobiet i 54 proc. mężczyzn uważa, że molestowanie w przestrzeni publicznej jest ważnym problemem, to jednak aż 81 proc. ofiar nigdy nie zgłosiło faktu molestowania policji, a zachowania podpadające pod kategorię molestowania w przestrzeni publicznej są w naszym społeczeństwie aprobowane kulturowo. (Joanna Roszak, Greta Gober, Hollaback Polska „Molestowanie w przestrzeni publicznej”)

Kobiety i dziewczęta! Pokażmy sobie i światu, że JEDNA ZA MILIARD – MILIARD ZA JEDNĄ. Zatańczmy! Nasze przesłanie pójdzie w świat!

Spotykamy się: we WTOREK 14 LUTEGO o 12.30, place de l’Albertine/Mont des Arts, w pobliżu Bozaru i Dworca Centralnego, u podnóża schodów w stronę Grand-Place. Zabierzcie ze sobą mamy, babcie, sąsiadki, znajome z parku, córki i dziewczyny z pracy. W nas siła – a jak roztańczona, to już po prostu wirująca energia nie do zatrzymania.

Czym jest molestowanie seksualne?

To każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny. Może dochodzić do niego wśród osób każdej orientacji seksualnej. Molestowanie często łączy się z poczuciem władzy wobec drugiej osoby (przełożony wobec pracownika, wychowawca wobec ucznia, rodzic wobec dziecka, starszy nastolatek wobec młodszego).

Na molestowanie seksualne mogą składać się nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również m.in.:

▪ obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem,

▪ niewłaściwe komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego,

▪ posługiwanie się seksualnymi skojarzeniami,

▪ nieakceptowane propozycje i sugestie o podtekście seksualnym,

▪ nieprzyzwoite komentarze, gesty i spojrzenia,

▪ dotykanie o charakterze seksualnym (przytulanie, poklepywanie, obejmowanie, podszczypywanie),

▪ umieszczanie we wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, zdjęć itp. przedstawiających akty kobiece lub męskie,

▪ przesyłanie liścików i e-maili z treścią o podtekście erotycznym.

 

 

www.onebillionrising.org

www.feminoteka.pl/nazywamsiemiliard

Gazetka 158 – luty 2017