Mała Daskalia to inicjatywa powstała przy Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven Daskalia vzw we wrześniu 2013 r. dla polskojęzycznych dzieci z Leuven i okolic, które spotykają się na cotygodniowych zajęciach w przedszkolu uzupełniającym i polskiej szkole.

Kiedy wchodzimy przez niebieską bramkę do otoczonego zielenią kompleksu budynków i przechodzimy przez ogromny, kolorowy plac zabaw i zielone boisko, wszystkie zmysły budzą się jednocześnie. Można odnieść wrażenie, że zewsząd dobiega dziecięcy śmiech, a malownicze zakamarki i żywe kolory odzwierciedlają nadzwyczajny wręcz optymizm. To miejsce nie jest w żaden sposób podobne do tradycyjnej szkoły, mimo że na co dzień odbywają się tutaj lekcje po niderlandzku. Jednak w środowe popołudnia i w soboty króluje w szkole język polski.

Właśnie w takiej scenerii tworzymy system pedagogiczny, którego głównym celem jest rozwój osobowości ucznia dwujęzycznego poprzez rozwijanie jego zainteresowań w dziedzinie języka polskiego z elementami historii i geografii Polski. Przedszkole i szkoła polska – Mała Daskalia w Leuven – to placówka bez ocen i sprawdzianów, bez stresu i wymagań, a każde dziecko stanowi indywidualność rozwijającą się na wszystkich płaszczyznach, z uwzględnieniem jego specyficznej sytuacji dwujęzycznej. Poprzez metody alternatywne oraz dzięki programom autorskim dostosowanym do potrzeb dzieci polskojęzycznych za granicą uczeń konfrontuje się z wiedzą empiryczną, uczy się przede wszystkim przez doświadczenia w grupie polskojęzycznej. W takim systemie szkolnictwa uzupełniającego za granicą nie liczy się konkurencja, wymagania czy ambicje. Natomiast liczy się rozwój osobisty i usytuowanie każdej jednostki w społeczeństwie różnorodnym kulturowo, w którym coraz częściej mamy do czynienia z wielojęzycznością.

Gdzie w tym wszystkim miejsce na klasyczną naukę, na konfrontację z otaczającym światem? Czy możliwe jest zastąpienie rygorystycznych wymagań polskiego systemu oświaty przez zabawę? Czy nauczyciel może stać się przyjacielem ucznia? To główne pytania nasuwające się rodzicom i nauczycielom w kontekście szkół uzupełniających za granicą dla dzieci polskojęzycznych.

Nauczanie w szkole uzupełniającej składa się na globalne poznanie wszechświata, dlatego stawiamy na dziedziny tradycyjne, takie jak język polski, historia i geografia, pozostawiając jednocześnie ogromnie dużą przestrzeń na warsztaty artystyczne, które odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju każdego dziecka (teatr, malarstwo, rysunek, literatura i poezja), a także manualne (szycie, ogrodnictwo, wycinanki). Istotnym elementem naszego programu edukacyjnego jest również rytmika – muzyka i rodzaj swoistej mowy ciała stanowią istotny etap rozwoju uczniów Małej Daskalii.

Edukacja uzupełniająca dla dzieci polskojęzycznych opiera się na silnej współpracy z rodzicami. Zespół pedagogiczny, złożony wyłącznie z dyplomowanej kadry wraz z rodzinami, tworzy wspaniały krąg, w którym dzieci pokonują bariery związane ze strachem czy nieśmiałością. Wielokrotnie organizowane wspólne imprezy są okazją, aby rodziny uczniów i ich belgijscy przyjaciele poznali środowisko polonijne i pomogli odnaleźć klucz do tożsamości swoich dzieci. W naszym systemie edukacji dobre relacje z rodzicami są bardzo ważną częścią wychowania dziecka. To właśnie dla rodziców stworzyliśmy Klub Rodzica i Radę Rodziców, aby wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i rodzice, mieli możliwość kontaktu ze sobą, nawiązywali przyjaźnie i byli wsparciem dla siebie przez całe lata nauki dzieci w naszej szkole.

 

 

Gazetka 162 – czerwiec 2017