Dr Marta Mazurek – pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Realizuje politykę miasta w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość i światopogląd. Jest nauczycielką akademicką, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członkinią Kongresu Kobiet. Współautorka „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport” (2016).

Dlaczego Poznań przyjął Kongres?

Kongres Kobiet to największe w Polsce wydarzenie, w którym uczestniczą tysiące wspierających jego idee kobiet i mężczyzn z całej Polski, ze wszystkich regionów. Poznań jest miastem, które stara się w swojej polityce realizować wartości takie jak otwartość, różnorodność i demokracja, a w demokracji trzeba brać pod uwagę różne głosy różnych grup, w tym kobiet. Kongres Kobiet organizowany w Poznaniu to była ogromna dawka wiedzy, inspiracji i energii do działania, z której skorzystały przede wszystkim poznanianki i Wielkopolanki. Chociaż był to już IX Kongres, to okazało się, że bardzo wiele kobiet z miasta i regionu uczestniczyło w tym wydarzeniu po raz pierwszy.

Pod jakim względem to ważne dla wizerunku miasta?

Wybór Poznania jako miasta Kongresu Kobiet to było wielkie wyróżnienie, bo trzeba pamiętać, że starały się o to również inne miasta. Wyjście z Warszawy wymagało takiego miasta, które po pierwsze udźwignie to wydarzenie organizacyjnie. A po drugie – miasto powinno być kojarzone z atmosferą równości, otwartości, z miejscem, w którym nie tylko się o tym mówi, ale też się taką politykę realizuje. Kluczowym elementem był sam włodarz, czyli prezydent Jacek Jaśkowiak. Jaśkowiak konsekwentnie uczestniczy w marszach równości, zatrudnił pełnomocniczkę ds. przeciwdziałania wykluczeniom, podpisał też Kartę Różnorodności, czyli jako pracodawca przyjął zobowiązanie dla urzędu miasta do m.in. równego traktowania kobiet i mężczyzn. To były główne czynniki, które sprawiły, że Zarząd Kongresu przyjął zaproszenie prezydenta i Poznań został gospodarzem tegorocznego Kongresu Kobiet. Na tę okazję miasto przygotowało również bogatą ofertę kulturalną, którą mogło się przy okazji Kongresu wypromować. Dużą popularnością wśród kongresowiczek cieszyła się wystawa sztuki przygotowana przez Izabelę Kowalczyk w Galerii Arsenał pt. „Polki Patriotki Rebeliantki” czy przygotowane przez Teatr Ósmego Dnia spacery herstoryczne po Poznaniu, a uczestniczki i uczestnicy Kongresu mogli uzyskać zniżki na spektakle w Teatrze Polskim oraz na bilety na wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” w Centrum Kultury Zamek. Wydarzenie takiej rangi jak ogólnopolski Kongres Kobiet to również ogromny rozgłos medialnych. Z otrzymanej analizy mediów wynika, że na tak szeroko zakrojoną reklamę trzeba by było wydać kilka milionów złotych.

Czy Kongres zmienił Poznań?

Bardzo wiele aktywnych kobiet z Poznania i okolic miało okazję poznać się i nawiązać współpracę przy samej organizacji Kongresu. To zawsze inspiruje do kolejnych przedsięwzięć, na przykład do organizowania regionalnego wielkopolskiego Kongresu Kobiet w 2018 r. Dostarczył też ogromnej dawki wiedzy, inspiracji i pobudził świadomość wielu kobiet, które dzisiaj spotykają się na różnego rodzaju warsztatach i inicjatywach.

A Poznań czy zmienił Kongres? Nadał wielkopolskiego sznytu?

Na pewno korzyść była obopólna. Zarówno organizatorki, jak i uczestniczki tego Kongresu mówiły o niesamowitej nowej energii, o nowym otwarciu. Ogromny sukces Kongresu – ponad cztery tysiące uczestniczek – świadczy o tym, że Kongres takiego wyjścia w regiony potrzebował. Wiele nowych osób z regionu zaangażowało się w organizację i przygotowanie programu Kongresu, co sprawiło, że zyskał on świeże spojrzenie i nowe treści. Nową jakość zyskało Centrum Samorządowe, które w Poznaniu odbywało się w zupełnie nowej formule i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem publiczności. To z pewnością nowe i dobre otwarcie Kongresu Kobiet na tematykę samorządową i wróżę, że kolejne miasta będą właśnie to Centrum nieustannie wzbogacać.

Poznań nie ustanie w równościowych działaniach?

Z pewnością nie ustanie. Pewne wydarzenia cykliczne, takie jak Poznań Pride Week i Marsz Równości, a od tego roku, mam nadzieję, również Wielkopolski Kongres Kobiet, to stałe pozycje na mapie wydarzeń. Miasto jest ambasadorem Karty Różnorodności, której założenia są i będą systematycznie wdrażane w samym urzędzie, a także propagowane na zewnątrz. W rocznicę przyjęcia przez Miasto Karty Różnorodności, 17 listopada, dwie kolejne instytucje miejskie również zostały sygnatariuszami Karty i mamy nadzieję, że kolejne się przyłączą. Jesteśmy w przededniu kampanii społecznej na rzecz tolerancji, podejmujemy nowe inicjatywy służące wsparciu mieszkańców pochodzenia zagranicznego. Z okazji 100-lecia praw kobiet zaproponowałam radnym pomysł, aby w 2018 r. ulicom nadawano nazwy na cześć ważnych kobiet w historii. Radne pomysł podchwyciły, stworzyły stanowisko Rady Miasta w tej sprawie. Czy zostanie przyjęte? Tego nie wiem, ale sama dyskusja wokół tematu uświadomiła bardzo wielu osobom, że w Poznaniu ponad 90 proc. ulic nazwanych jest na cześć mężczyzn, a tylko niespełna 10 proc. na cześć kobiet. Ta dysproporcja jest nieuzasadniona i niesprawiedliwa i na pewno potrzeba jeszcze wielu akcji edukacyjnych i uświadamiających w tej dziedzinie.

 

rozmawiała Anna Kiejna

Gazetka 167 – grudzień/styczeń 2018