25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO, co to jest?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest wprowadzonym przez Unię Europejską zestawem przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. RODO reguluje też zasady przepływu danych osobowych.

Rozporządzenie to jest skierowane do wszystkich podmiotów, które gromadzą lub wykorzystują dane osobowe osób fizycznych. Wszystkie firmy, urzędy, szkoły, organizacje pozarządowe (i nie tylko!) będą musiały przestrzegać jego wymogów. Nowa regulacja nie będzie dotyczyć jedynie tych, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

Jakie zmiany wprowadza RODO?

Nowości dotyczą zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Dotychczas firmy, instytucje i strony internetowe miały większą władzę nad naszymi danymi. Zmiany w tym zakresie mają sprawić, że wykorzystywanie naszych danych osobowych będzie jawniejsze.

Przepisy RODO mają zapewnić bezpieczeństwo naszych danych w sieci. Wszystkie strony czy firmy korzystające z informacji o nas mają obowiązek przestrzegać przepisów RODO, i co za tym idzie, dbać o bezpieczeństwo naszych danych osobowych.

RODO wprowadza:

  • „prawo do bycia zapomnianym” – czyli prawo do trwałego usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez dany podmiot,
  • prawo do żądania przeniesienia danych – czyli możliwość przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu przy zmianie umowy,
  • rozszerzone prawo do informacji o tym, jakie dane, w jakim celu i przez kogo są przetwarzane,
  • prawo do wglądu w dane osobowe osoby, której dane dotyczą,
  • rozszerzone prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

RODO kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności dzieci. Wszelkie informacje i komunikaty dotyczące danych osobowych dzieci powinny być sformułowane jasnym i prostym językiem, aby dziecko mogło je bez trudu zrozumieć. Jeśli dziecko nie ukończyło 16 lat, przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z prawem tylko wtedy, gdy zgodę wyraziła lub zaakceptowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Kogo dotyczy RODO 2018?

Przepisom RODO muszą się podporządkować wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane osobowe. Oznacza to, że przestrzegać mają ich wszystkie instytucje, firmy i serwisy internetowe, które zbierają i przetwarzają nasze dane. Stąd przed wprowadzeniem RODO i w okresie po jego wprowadzeniu na wielu stronach internetowych pojawiały się informacje o nowych przepisach.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL