14 października 2018 r. będziemy mogli głosować w belgijskich wyborach samorządowych, aby wybrać osoby, którzy będą nas reprezentować w radach dzielnicowych (gminnych) przez najbliższe sześć lat. Od 2000 r. prawo do udziału w wyborach samorządowych w Belgii mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH?

Mieszkanie w innym państwie członkowskim Unii oznacza, że bezpośrednią dotyczą nas decyzje podejmowane przez tutejsze władze lokalne. To gminy zarządzają pieniędzmi z podatków, które płacimy. Głosując, mamy wpływ na to, jak wygląda nasza gmina czy dzielnica, a są to sprawy mające wpływ na komfort naszego życia. Dlatego ważne jest, abyśmy mogli wyrazić swoje opinie w tym zakresie. Można to zrobić, biorąc udział w głosowaniu lub kandydując w wyborach lokalnych na takich samych zasadach, jak osoby będące obywatelami danego państwa.

WARUNKI UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

By wziąć udział w wyborach gminnych w Belgii, obywatele UE muszą spełnić cztery poniższe warunki:

▪ Być obywatelami kraju członkowskiego UE

Obywatele pochodzący z kraju członkowskiego UE, którzy mieszkają oficjalnie w Belgii, otrzymują automatycznie prawo do głosowania poprzez zapisanie się na listę wyborców. Ci, którzy zapisali się na listę wyborców w wyborach samorządowych w roku 2000, 2006 lub 2012, nie muszą odnawiać swojego zapisu i mają obowiązek głosowania. (Uwaga, zapisanie się do wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2014 r. nie daje prawa do głosowania w wyborach samorządowych).

▪ Najpóźniej w dniu 14 października 2018 r. osiągnąć wiek 18 lat

▪ Mieszkać w Belgii i być wpisanym do rejestru mieszkańców danej gminy

Wpisać się na listę wyborców

Należy to zrobić przed 31 lipca 2018 r.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Należy poprosić o formularz wpisowy w urzędzie gminy lub pobrać odpowiedni formularz ze strony internetowej www.elections.fgov.be (w zakładce: Elections communales du 14 octobre 2018).

Wypełniony formularz należy przed 31 lipca 2018 r. dostarczyć lub przesłać do urzędu gminy, w której jest się zameldowanym.

Oficjalne zaproszenie (convocation) do wyborów, zawierające wszystkie informacje o miejscu głosowania itp., przysłane zostanie drogą pocztową we wrześniu. Należy się z nim zgłosić w dniu wyborów.

WAŻNE!

- Biorąc udział w wyborach w Belgii, w żaden sposób nie traci się prawa do udziału w wyborach w Polsce.

- Jednokrotny wpis na listę wyborców do gmin belgijskich wystarczy, by brać udział w kolejnych wyborach.

- W Belgii udział w wyborach jest obowiązkowy. Jeżeli więc otrzymamy kartę wyborczą, mamy obowiązek głosowania pod karą mandatu. Jeżeli jednak nie będziemy chcieli w nich uczestniczyć, wystarczy wystąpić o skreślenie z listy wyborców.

- Jeśli nie możemy uczestniczyć w wyborach z ważnego powodu (np. wyjazd zagraniczny, ciężka choroba), możemy poprosić zaufaną osobę do zagłosowania w naszym imieniu (tzw. voter par procuration). Może to być ktoś z rodziny lub przyjaciel – osoba ta nie musi mieszkać w tej samej gminie.

Szczegółowe informacje o wyborach można uzyskać w każdym urzędzie gminy oraz na stronach:

  • Bruksela: https://elections2018.brussels/
  • Flandria: https://vlaanderenkiest.be/
  • Walonia: http://electionslocales.wallonie.be/

 

 

Redakcja

Gazetka 171 – maj 2018