Większość osób zatrudnionych na belgijskim rynku pracy należy do związków zawodowych. Jest to w Belgii niemalże konieczność z uwagi na zmieniające się, szczególnie dla obcokrajowców, prawo pracy oraz skomplikowany system ubezpieczeń społecznych. Poniżej podajemy zakres usług związku zawodowego oraz korzyści z członkostwa.

ACV-CSC, czyli Powszechny Chrześcijański Związek Zawodowy, jest największym z trzech związków zawodowych w Belgii. Osoby zrzeszone w ACV-CSC mogą się zwracać do nas z następującymi pytaniami lub problemami:

 • Czas pracy. Które godziny są traktowane jako nadgodziny? Jak pracownik powinien być za nie wynagradzany? Co z pracą w soboty, niedziele i święta? Kiedy dozwolona jest praca w nocy i w jaki sposób jest wynagradzana?
 • Płace. Jakie są stawki godzinowe/miesięczne w danym sektorze i funkcji? Czy pracodawca dokonuje właściwych potrąceń z pensji pracownika? Czy i w jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za dojazd do pracy?
 • Umowa o pracę. Czy umowa o pracę jest sporządzona zgodnie z kodeksem pracy?
 • Wypadki przy pracy. Jakie kroki należy podjąć w razie wypadku przy pracy w celu utrzymania prawa do płacy gwarantowanej lub ewentualnego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu? Czy trzeba osobiście rozmawiać z firmą ubezpieczeniową pracodawcy? Kiedy konieczne jest wstąpienie na drogę sadową przeciwko firmie ubezpieczeniowej pracodawcy?
 • Choroby zawodowe. Kiedy można mówić o chorobie zawodowej i jakie kroki podjąć w celu udowodnienia wpływu warunków pracy na wystąpienie schorzenia?
 • Premia roczna, premie w sektorze budowlanym i premia związkowa. Do jakich premii w danym sektorze pracownik ma prawo? Czy należy się premia po rozwiązaniu umowy o pracę? Do jakich premii ma prawo pracownik zatrudniony przez biuro interim, a do jakich jako pracownik sezonowy?
 • Bezrobocie: zupełne i tymczasowe. Kto i w jakich sytuacjach ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Kiedy pracownik ma prawo do zasiłku ze względu na brak pracy z powodu złej pogody lub przestojów w firmie pracodawcy? Jakie dokumenty należy dostarczyć do ACV-CSC, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?
 • Zwolnienie z pracy. Jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę obowiązuje przy danym stażu pracy? Kiedy pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania za wypowiedzenie lub zerwanie umowy o pracę? Co w przypadku upadłości firmy pracodawcy?
 • Urlop. Jak wygląda system płatnych urlopów w Belgii? Od kiedy pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu? Co w przypadku, gdy przymusowy (zbiorowy) urlop przekracza liczbę dni przysługującego pracownikowi urlopu płatnego?
 • Zasiłek porodowy i zasiłek rodzinny. Informacje i pomoc w uzyskaniu zasiłku porodowego i rodzinnego.
 • Choroba, wypadek. Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia w czasie choroby? Czy pracodawca może go wtedy zwolnić?
 • Płatne dni świąteczne. Za które dni świąteczne pracownik ma prawo do wynagrodzenia? Czy dozwolona jest praca w dni ustawowo wolne od pracy?
 • Praca przez biura interim (biura pracy czasowej). Jakie prawa przysługują pracownikowi zatrudnionemu przez biuro interim?

W ACV-CSC można otrzymać odpowiedzi na te oraz na szereg innych pytań związanych z zatrudnieniem i ubezpieczeniem społecznym w Belgii. ACV-CSC pełni również funkcję instytucji wypłacającej różnego rodzaju świadczenia i premie.

W przypadku poważnych konfliktów z pracodawcą prawnicy z ACV-CSC mogą w imieniu pracownika wstąpić na drogę sądową, pod warunkiem że w momencie zaistnienia konfliktu pracownik należy do związku od minimum 6 miesięcy.

Zainteresowani mogą zapisać się do ACV-CSC elektronicznie lub udać się w tym celu do najbliższego oddziału ACV-CSC. Elektroniczny formularz, adresy i godziny otwarcia można znaleźć na stronie internetowej www.acv-online.be lub www.csc-en-ligne.be poprzez wpisanie kodu pocztowego swojej miejscowości w rubryce ACV in je buurt > postnr / La CSC dans votre region > code postal.

Dział ACV zajmujący się sprawami koordynacji europejskiej w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego oraz umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania może pomóc w następujących sprawach:

- zasiłków rodzinnych i porodowych na dzieci przebywające poza Belgią,

- przenoszenia praw do świadczeń socjalnych (zasiłków chorobowych, zasiłków inwalidzkich, świadczeń emerytalnych) z Belgii do innego kraju lub odwrotnie,

- niewłaściwego opodatkowania ze względu na sytuację rodzinną (jeśli np. członkowie rodziny przebywają w Polsce).

W tych sprawach osoby zrzeszone w ACV-CSC mogą kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składki członkowskie

Składka członkowska jest obliczana w zależności od statusu (osoba pracująca, osoba bezrobotna, osoba niezdolna do pracy itp.). W ramach tej składki osoba zrzeszona otrzymuje wszelkie informacje, porady oraz pomoc prawną. W wielu sektorach pracownicy co roku otrzymują premię związkową, która w dużym stopniu pokrywa koszty członkostwa.

 

Aldona Kuczyńska

 

Gazetka 175 – październik 2018