Początek roku szkolnego to dla wielu uczniów czas intelektualnej przygody. Jednak ich życie nie składa się tylko z samych sukcesów. Mogą się zdarzyć także porażki. Uczniowie powinni mieć świadomość, że należy dobrze pracować od pierwszego dnia zajęć, ponieważ ich postępy w nauce będą regularnie sprawdzane. Zadaniem rodziców jest dbanie, by ich dzieci nie miały zaległości w nauce, i natychmiastowa pomoc, gdy pojawi się problem. Jeśli oceny nie są zbyt dobre i widzimy, że dziecko nie nadąża z przygotowywaniem się na lekcje, to sygnał, aby pomyśleć o jakiejś formie pomocy. W Belgii istnieje wiele ośrodków pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Ich celem jest także przeciwdziałanie drugoroczności i wykluczeniu społecznemu.

KOREPETYCJE

Dość popularne, choć drogie – kilkadziesiąt euro na godzinę, więc nie każdego rodzica na nie stać. Często trwają tylko do czasu nadrobienia przez ucznia zaległości z danego przedmiotu lub przygotowania go do zdania konkretnego egzaminu. Ogłoszenia łatwo znaleźć w Internecie. Udzielają ich nauczyciele (także ci już na emeryturze) lub studenci.

ECOLES DES DEVOIRS

Ich celem jest pomoc uczniom szkół podstawowych i średnich (w wieku od 6 do 18 lat) w przygotowywaniu zadań domowych, ale ich działalność nie ogranicza się tylko do tego. Zespół dorosłych, często byłych lub obecnych nauczycieli, wyjaśnia materiał szkolny z danych przedmiotów i czuwa nad wykonywaniem zadań. Zajęcia dotyczą także sposobów uczenia się i planowania właściwego wykorzystania czasu. Poza tym organizowane są zajęcia artystyczne, sportowe, często powiązane z życiem kulturalnym danej dzielnicy lub miasteczka, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Stawia się na rozwój intelektualny, socjalny, obywatelski oraz na rozwijanie kreatywności. Zajęcia odbywają się w tygodniu popołudniami lub też w sobotę i mogą w nich uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy napotykają trudności w nauce, ale także ci, którzy mają problemy związane z niezbyt biegłą znajomością języka francuskiego. To organ niezależny od szkoły.

Więcej informacji możemy uzyskać na stronie www.ecolesdedevoirs.be, a także na www.bruxelles.irisnet.be/enseignement-formation – tam należy wejść w Ecole des devoirs et accompagnement des études, gdzie znajdziemy szczegółowe informacje o różnych formach pomocy dla uczniów szkół francusko- i niderlandzkojęzycznych.

STOWARZYSZENIA

Proponują uczestnictwo w zajęciach, podczas których uczniowie w małych grupach pracują pod okiem wykwalifikowanego pedagoga lub studenta ostatniego roku studiów. Czas trwania kursu – kilka godzin, tygodni lub też cały rok. Ceny zazwyczaj nie są wygórowane i sięgają kilku czy kilkunastu euro za godzinę kursu. W zależności od potrzeb stowarzyszenia koncentrują swoją uwagę na przeciwdziałaniu porażkom szkolnym, nadrabianiu zaległości w nauce, poznawaniu metod uczenia się i własnej organizacji pracy czy też orientacji zawodowej. Często obok tradycyjnego kursu istnieje możliwość wejścia na platformę internetową. Tą drogą można się łączyć z nauczycielem i prosić o poradę lub ściągać podsumowanie lekcji. W Belgii działa wiele tego typu stowarzyszeń, np. ASBL Cours en Plus (www.coursenplus.be). Istnieją stowarzyszenia specjalizujące się w pomocy uczniom mającym konkretne dysfunkcje. Association Pour Enfants en Difficulté d'Apprentissage (www.apeda.be) wydaje broszury (nawet komiks) tłumaczące, czym jest np. dysleksja czy dyskalkulia, oraz udziela porad na temat tego, jak dziecko dotknięte takim zaburzeniem powinno sobie radzić w szkole.

Association Pour Enfants en Difficulté d'Apprentissage (www.apeda.be) wydaje broszury (nawet komiks) tłumaczące, czym są różne rodzaje trudności w uczeniu się, np. dysleksja czy dyskalkulia, oraz udziela porad na temat tego, jak dziecko dotknięte takim zaburzeniem powinno sobie radzić w szkole.

ECHEC À L'ÉCHEC

Obecnie najlepszym wyborem są studia związane z naukami ścisłymi. Stowarzyszenie Les Jeunesses Scientifiques zajmuje się propagowaniem wiedzy matematyczno-fizyczno-chemicznej wśród uczniów od 5. do 20. roku życia poprzez organizowanie warsztatów, kolonii, konkursów. Jednym z zadań stowarzyszenia jest też zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Zajęcia prowadzone są dla uczniów od 6 klasy szkoły podstawowej do 6 klasy szkoły średniej i obejmują wszystkie główne przedmioty szkolne. Podczas ferii wielkanocnych lub w sierpniu istnieje możliwość nadrobienia zaległości pod okiem fachowej kadry indywidualizującej wymagania. Informacje na stronie www.jsb.be, gdzie należy wejść w Echec à l'échec.

LIEU D’ECOUTE

Miejsce poradnictwa związanego z problemami pojawiającymi się na różnych etapach życia i w różnym wieku. Nie jest poświęcone wyłącznie uczniom, ale i oni mogą tu znaleźć pomoc. Młodzi ludzie mają możliwość opowiedzenia o swoich kłopotach w domu lub z nauką, o problemach ze zdrowiem, samotnością, przemocą; mogą zwierzyć się z ryzykownych zachowań. Często uzyskują konkretną pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych, sądowych. Porady mogą tu szukać także i rodzice, nauczyciele oraz instruktorzy pracujący z młodzieżą, którzy napotykają trudności w porozumiewaniu się z nastolatkiem lub zauważą jakiś problem. Przykładowe adresy: www.tele-accueil-bruxelles.be, www.bruxelles-j.be.

LES CENTRES PSYCHO-MÉDICO-SOCIAUX (CPMS)

Oferują pomoc psychologiczną, medyczną i socjalną dla uczniów i ich rodziców, zapewniając całkowitą dyskrecję. Są instytucjami publicznymi i darmowymi. Czy 5-latek może iść do pierwszej klasy? Co zrobić, gdy nastolatek opuszcza zajęcia w szkole lub jest w niej prześladowany? W jaki sposób pomóc dziecku, gdy kłopoty z nauką wiążą się z problemami ze zdrowiem? Jaką szkołę lub przyszły zawód ma wybrać nastoletni człowiek? Co zrobić w przypadku niezdania egzaminu? Właśnie tam możemy szukać pomocy, by odpowiedzieć na te i podobne pytania. Pod adresami www.enseignement.be, www.ond.vlaanderen.be znaleźć można zarówno listę tego typu ośrodków, jak i szczegółowe informacje na temat ich działalności.

INNA SZKOŁA

Istnieją także szkoły, w której uczniowie w wieku od 7 do 14 lat, mający trudności z nauką wynikające m.in. z dysleksji, dysgrafii czy dyskalkulii, mogą kontynuować zajęcia szkolne uzupełniane o pomoc specjalistów leczących wymienione dysfunkcje. Gdy wyniki w nauce nie są tylko zależne od staranności i pilności dziecka, wybór szkoły specjalnego typu może być uzasadniony.

Oprócz wymienionych już stron internetowych, dodatkowych informacji i adresów écoles des devoirs, ośrodków CPMS oraz stowarzyszeń wspierających uczniów i rodziców możemy szukać także na oficjalnych stronach dzielnic Brukseli i innych gmin lub miast i miasteczek.

 

 

Sylwia Maj

Gazetka 176 – listopad 2018