Kiedy odbędą się wybory? Ilu posłów wybierzemy?

Co pięć lat w Unii Europejskiej odbywają się bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE. Następne wybory europejskie odbędą się między 23 a 26 maja 2019 r. Zarówno w Polsce, jak i Belgii zostaną przeprowadzone w niedzielę 26 maja. Do głosowania będzie uprawnionych ponad 360 mln obywateli w całej UE. Chociaż liczba posłów w Parlamencie Europejskim zmniejszy się, to Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym Polacy wybiorą 52 posłów.

Obywatele każdego państwa członkowskiego mają prawo wyboru określonej liczby posłów. Przydział miejsc jest określony w art. 14 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Na jego mocy Parlament może proponować Radzie Europejskiej (szefom państw i rządów) zmianę składu PE z poszanowaniem trzech zasad: maksymalna liczba posłów do PE nie może przekroczyć 751 (wliczając przewodniczącego) i powinna być podzielona między państwa członkowskie zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności, przy czym minimalna liczba posłów przypadających na państwo członkowskie to sześć, a maksymalna – 96.

Dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r.?                                                                                        

Jako Europejczycy zmagamy się z wieloma wyzwaniami – zmianą klimatu, migracją, bezrobociem młodzieży czy problemami związanymi z prywatnością danych. Żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie. Jednocześnie referendum w sprawie Brexitu pokazało, że Unia Europejska nie jest projektem danym raz na zawsze. Chociaż większość z nas uważa demokrację za coś oczywistego, to jednak wydaje się ona coraz bardziej zagrożona – zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Dlatego właśnie budujemy społeczność poparcia, żeby zachęcić do większego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Naszym celem nie jest wskazanie, na kogo należy głosować; naszym celem jest zachęcanie do samego głosowania, do zaangażowania się w pełni świadomy sposób w demokratyczny proces. Chcemy wykorzystać siłę kontaktów międzyludzkich i zbudować społeczność poparcia w Europie. Zjednoczeni przez głosowanie poprzemy samą ideę demokracji – to my wspólnie decydujemy, w jakiej Europie chcemy żyć.

Tym razem nie wystarczy mieć nadziei na lepszą przyszłość – tym razem każdy z nas musi wziąć za nią odpowiedzialność.

Kampania „Tym razem głosuję”

tymrazemglosuje.eu

 

Twoje prawo do głosowania

Jako obywatel UE masz prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli mieszkasz w swoim kraju ojczystym (kraju pochodzenia), możesz głosować tylko na kandydatów startujących w eurowyborach w twoim kraju.

Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE (tzw. kraju przyjmującym), możesz:

  • głosować na kandydatów startujących w wyborach w twoim kraju ojczystym (jeśli zarejestrujesz się do spisu wyborców Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej) lub
  • wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju (jeśli zarejestrowałeś się w spisie wyborców w belgijskiej gminie).

W danych wyborach europejskich możesz głosować tylko raz.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców (albo prowadzonego przez władze państwa UE, z którego pochodzi, albo przez władze państwa UE, w którym zamieszkuje). Być może wpisałeś się do rejestru wyborców w swoim belgijskim urzędzie gminy, co było możliwe do końca lutego. W tej sytuacji w wyborach będziesz głosował na listę belgijską.

Obowiązek wyborczy

Belgia należy do krajów, w których głosowanie w wyborach europejskich jest obowiązkowe. Jeśli dokonałeś rejestracji i twoje nazwisko figuruje w rejestrze wyborców tego kraju, masz obowiązek głosowania – tak samo jak obywatele Belgii. Głosowanie jest poza tym obowiązkowe w Bułgarii, na Cyprze, w Grecji i Luksemburgu.

 

źródło: www.europa.eu

 

Gazetka 180 – kwiecień 2019