Urlop okolicznościowy to krótka nieobecność w pracy ze względu na niektóre wydarzenia rodzinne lub obowiązki obywatelskie (np. konieczność stawienia się w sądzie jako świadek). Liczba dni urlopu okolicznościowego zależy od rodzaju wydarzenia oraz od stopnia pokrewieństwa z osobą, której ono dotyczy.

W czasie urlopu okolicznościowego pracownik ma prawo do normalnej płacy, pod warunkiem, że urlop przypada w dni, w których normalnie pracuje. Kodeks pracy zapewnia minimum, jakie przysługuje pracownikom. Niektóre branżowe lub zakładowe układy zbiorowe pracy przewidują dodatkowe, korzystniejsze przepisy.

Przyczyna nieobecności

Liczba dni urlopu okolicznościowego

Ślub pracownika

Dwa dni robocze do wyboru przez pracownika – w tygodniu ślub lub w następnym tygodniu.

Ślub dziecka*** pracownika, ślub dziecka partnera/męża/żony pracownika, ślub brata/siostry, siostry/brata partnera, szwagra, matki, ojca, ojczyma, macochy lub wnuka pracownika

Dzień ślubu.

Śmierć żony/męża pracownika, dziecka pracownika lub śmierć dziecka partnera/żony/męża pracownika, śmierć matki, ojca, teściowej, teścia, ojczyma, macochy pracownika

Trzy dni do wyboru przez pracownika w okresie od dnia śmierci do dnia pogrzebu.

Śmierć brata, siostry, bratowej, szwagra, babci, dziadka, prababci, pradziadka, wnuka, prawnuka, zięcia, synowe

- Jeśli zmarły mieszkał pod jednym dachem z pracownikiem – dwa dni do wyboru przez pracownika w okresie od dnia śmierci do dnia pogrzebu,

- jeśli zmarły nie mieszkał pod jednym dachem z pracownikiem – dzień pogrzebu.

Poród żony pracownika, narodziny dziecka pracownika

* Dziesięć dni do wyboru przez pracownika w okresie 4 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Adopcja małoletniego dziecka**

Maks. 6 tygodni (lub 8 tygodni w przypadku jednoczesnej adopcji kilkorga dzieci)

- dodatkowe tygodnie do podziału między rodzicami adopcyjnymi:

- od 1 stycznia 2019 r.: 1 tydzień

- od 1 stycznia 2021 r.: 2 tygodnie

- od 1 stycznia 2023 r.: 3 tygodnie

- od 1 stycznia 2025 r.: 4 tygodnie

- od 1 stycznia 2027 r.: 5 tygodni,

- podwojenie czasu trwania urlopu w przypadku adopcji dziecka niepełnosprawnego,

- niepodzielne w tygodniach,

- urlop musi być wykorzystany w ciągu 2 miesięcy od chwili przyjęcia dziecka do rodziny,

- w przypadku adopcji międzynarodowej rodzice mogą wziąć 4 tygodnie urlopu adopcyjnego przed przybyciem dziecka do Belgii.

Bierzmowanie dziecka*** pracownika lub dziecka partnera/żony/męża pracownika

Dzień bierzmowania. Jeśli odbywa się ono w dniu wolnym od pracy, pracownik ma prawo do dnia wolnego bezpośrednio przed dniem bierzmowania lub bezpośrednio po nim.

Święcenia kapłańskie lub wstąpienie do zakonu dziecka*** pracownika lub dziecka partnera/męża/żony pracownika; siostry, brata siostry lub brata przyrodniego pracownika

Dzień święceń lub wstąpienia do zakonu.

 

* Za pierwsze trzy dni urlopu ojcowskiego płaci pracodawca. Za kolejne siedem dni (w przypadku urlopu ojcowskiego) lub kolejne dni urlopu związanego z adopcją dziecka płaci kasa chorych w wysokości ok. 82 proc. dochodu pracownika.

** Regulacja weszła w życie z dn. 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dn. 6 września 2018 r. zmieniającej przepisy o urlopie adopcyjnym i urlopach dla rodziców zastępczych. W przypadku jednoczesnej adopcji kilku małoletnich dzieci maksymalny czas trwania urlopu adopcyjnego może zostać przedłużony o dwa tygodnie.

*** Dziecko pracownika to zarówno biologiczne dziecko uznane przez rodzica (pracownika), jak i dziecko adoptowane lub dziecko, którego pracownik jest prawnym opiekunem.

Pracodawca może zażądać dokumentów, które potwierdzą wydarzenie rodzinne (np. akt ślubu, zgonu), jak i dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa z członkiem rodziny lub zamieszkiwanie niektórych członków rodziny pod jednym dachem z pracownikiem. W przypadku ślubu członków rodziny może to być np. zaproszenie, w przypadku bierzmowania – potwierdzenie z kościoła. Jeśli pracownik nie dostarczy wymaganych przez pracodawcę dokumentów, może utracić prawo do wynagrodzenia za urlop okolicznościowy.

Więcej informacji ten na temat urlopów okolicznościowych można uzyskać w lokalnych oddziałach ACV/CSC. Adresy i godziny otwarcia można znaleźć na stronach: www.acv-online.be, www.csc-en-ligne.be.  

 

ACV–CSC

 

Gazetka 180 – kwiecień 2019