Dowiedz się, jak głosować w wyborach europejskich, jeżeli mieszkasz poza swoim krajem.

Obywatelstwo polskie

Czy można głosować z innego państwa Unii Europejskiej?

Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE (tzw. kraju przyjmującym), możesz:

W wyborach europejskich możesz głosować tylko raz.

Wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

www.wybory-europejskie.eu/jak-glosowac/za-granica

Aktualne informacje o wyborach europejskich 2019 na stronie Ambasady RP w Brukseli:

https://bruksela.msz.gov.pl/pl/aktualnosci