Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty,

zapraszający każdego w progi.

Wejdź, gościu, i stań się przyjacielem.

Jan Wiktor

 

Polska Biblioteka w Leuven już od dwóch lat popularyzuje czytelnictwo jako formę komunikacji kulturalnej opartej na treściach przekazywanych przez książkę i czasopisma. Jak każda biblioteka, pełni przede wszystkim funkcję centrum informacji, ale jest też miejscem spotkań literackich, będąc jednocześnie biblioteką szkolną oraz platformą samodoskonalenia. Polska Biblioteka w Leuven, prowadzona przez wolontariuszy, miłośników książek, zaprasza wszystkich czytających polskojęzyczną literaturę do zapoznania się z ciekawym i bogatym księgozbiorem składającym się zarówno z klasyki polskiej, jak i z nowości literackich.

Choć świat wokół nas zmienia się nieuchronnie, a wraz z nim zmienia się także potrzeba sięgania po książkę, nasi czytelnicy zgadzają się z Marią Dąbrowską, że książka i możliwość czytania to jedne z największych cudów naszej cywilizacji. Dzięki umiejętności czytania komunikujemy się i wymieniamy potrzebne informacje, a sam proces czytania to ciągłe doskonalenie myślowe i rozwój indywidualny czytelników, postępujący równorzędnie z ich rozwojem biologicznym i intelektualnym.

Polska Biblioteka w Leuven istnieje, aby przekonać szczególnie młodych ludzi, że czytanie książek jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu i doskonałą alternatywą dla ich typowych zajęć. Czytanie bowiem nie tylko rozwija wyobraźnię i wrażliwość oraz pozwala budować warsztat językowy, a więc może ułatwiać komunikację, ale też daje radość, ukojenie, a czasami nawet może być swoistą terapią czy też przynieść katharsis. Pomimo wyraźnego spadku poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży należy bezustannie podkreślać zalety książek, dzięki którym poszerzamy wiedzę o świecie, uczymy się odróżniać dobro od zła, kształtujemy charakter. Dlatego dobra książka jest na wagę złota.

Lubić czytanie – to znaczy godziny nudów,

które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości.

Monteskiusz

Akcje promujące czytelnictwo po polsku za granicą organizowane przez Polską Bibliotekę w Leuven są różnorodne i skierowane do wszystkich grup wiekowych. Niektóre z nich są kontynuacją wcześniej już podjętych działań, inne będą miały premierę w tym roku. Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia, które sprawuje pieczę nad projektem Polska Biblioteka w Leuven, jest zaangażowane w cykl spotkań pt. DASKALIA CZYTA DZIECIOM (w okresie jesienno-zimowym), ponadto organizuje cykliczne Spotkania Literackie. W bieżącym roku Biblioteka Polska po raz pierwszy weźmie udział w innych przedsięwzięciach, m.in. w Tygodniu Biblioteki, Nocy Biblioteki oraz Narodowym Czytaniu.

Skoro jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, a przy tym powszechnie wiadomo, że szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni, to nauczyciele Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia podejmują również rozmaite działania pozwalające na rozwijanie zamiłowań czytelniczych uczniów, którym chcą tym samym uświadomić, że czytanie książek jest cool. Na zajęciach konsekwentnie powraca temat książek, omawiane są ciekawe lektury szkolne, przeprowadzane są również lekcje biblioteczne, a wszystko po to, aby pokazać, jak modnie jest czytać.

Powszechnie wiadomo, jak ważne jest, aby zadbać o kontakt z książką od najwcześniejszych lat. Wiele mówi się o roli głośnego czytania dzieciom, którego celem jest rozbudzenie różnorodnych zainteresowań oraz sprawienie, by czytanie stało się przyjemnością. Zalety można by wymieniać bez końca. Głośne czytanie uczy dzieci myślenia, rozwija ich wyobraźnię, ułatwia samodzielne czytanie, wzbogaca słownictwo, ułatwia poprawne pisanie, a przede wszystkim daje kontakty z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu oraz wzmacnia więzi między dorosłymi a dziećmi. Ponadto zapobiega uzależnieniu się od telewizji i komputera, wyrabiając nawyk czytania na całe życie.

Nie możemy jednak zmusić dziecka do kontaktu z książką wbrew jego zamiłowaniom i potrzebom. Należy pamiętać, że dorośli zwracają uwagę na walory wychowawcze literatury, a dla dziecka powodem skłaniającym do czytania będzie zainteresowanie, które budzi literatura, oraz przyjemność, jaką z niej czerpie. Dlatego rola książki w dzisiejszym świecie jest wciąż niepodważalna.

Polska Biblioteka w Leuven

Wipstraat 2A, 3010 Kessel-Lo

www.daskalia.eu

 

Gazetka 182 – czerwiec 2019