Oficjalną datą łagodzenia obostrzeń w Belgii jest 4 maja. Do tego czasu Belgia ma osiągnąć możliwość robienia 25 000 testów dziennie.

Łagodzenie obostrzeń odbędzie się w trzech etapach. Na każdym etapie będą obowiązywały nadal następujące zasady:

 • maksymalne ograniczenie kontaktu międzyludzkiego,
 • zachowanie bezpiecznych odległości w każdej sytuacji,
 • przestrzeganie środków higieny i gestów ochronnych (częste mycie rąk, jednorazowe chusteczki, kaszel w łokieć, kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów itp.),
 • nadal obowiązują obostrzenia dotyczące nieuzasadnionego przemieszczania się, w przypadku stwierdzenia wykroczenia sankcja administracyjna wynosi 250 euro.

Rozpoczęcie poszczególnych etapów będzie uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Belgii.

ETAP 1A

4 maja:

 • Transport publiczny zacznie po woli funkcjonować normalnie. Od dziś wszystkie osoby od 12. roku życia mają obowiązek noszenia maski w transporcie publicznym (już na dworcu, przystanku). Dozwolone będzie użycie ochrony typu szalik, chustka itp. Zaleca się z niekorzystania z transportu w godzinach szczytu, prywatne środki transportu są zalecane.
 • Wszyscy pasażerowie powinni przestrzegać dystans 1,5 m odległości. Miejsca siedzące mogą byś zajęte przez jedną osobę. Pasażerowie mają wsiadać do autobusów tylko tylnymi drzwiami.
 • Nastąpi twarcie sklepów takich jak pasmanterie i sklepy z tkaninami (aby móc wykonać maski z materiału).
 • Aktywność fizyczna na zewnątrz: będzie można uprawiać sport, spacerować z maksymalnie dwiema osobami dodatkowo (oprócz osób mieszkających pod jednym dachem). Dozwolony będzie sport na powietrzu, np. tenis, lekkoatletyka, łowienie ryb itp.
 • Dostęp do ogólnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej będzie stopniowo zwiększany.
 • Na poziomie ekonomicznym mogą funkcjonować firmy i usługi B2B (firma profesjonala z inną firmą, samozatrudnionym).
 • Sektory pracy, w których nie można zachować dystansu społecznego: zalecane jest noszenie masek w pracy; nadal zalecana jest telepraca tam, gdzie to możliwe.
 • Noszenie maski jest zalecane w miejscach publicznych, w sytuacjach, w których nie można przestrzegać zasad dystansu społecznego (odległość 1,5 m między osobami).
 • Lekarze rodzinni mogą wykonywać testy u pacjentów podejrzanych o zakażenie koronaawirusem.
 • Rekreacyjne przejażdżki motorem są ponownie dozwolone. Przejażdżka musi się zaczynać i kończyć w domu, bez zatrzymywania się w miejscach turystycznych lub innych punktach. Duże zgromadzenia nie są jeszcze dozwolone: maksymalnie trzech motocyklistów będzie mogło jechać razem.

ETAP 1B

11 maja:

 • Otwarcie handlu, wszystkie sklepy będą mogły zostać ponownie otwarte.
 • Zasady Fazy 1A pozostają bez zmian.

ETAP 2

18 maja:

Nastąpi otwarcie szkół. Powrót do szkoły odbędzie się ostatecznie w dwóch etapach:

 • klasy szóste szkół podstawowych i średnich w poniedziałek 18 maja,
 • klasy drugie szkół średnich oraz uczniowie pierwszych i drugich klas szkół podstawowych w poniedziałek 25 maja,
 • każda grupa będzie miała zajęcia tylko jeden lub dwa dni w tygodniu, w zależności od możliwości organizacyjnych poszczególnych placówek,
 • w regionie Flandrii niektóre szkoły rozpoczną zajęcia w piątek 15 maja (faza testu).

Środki bezpieczeństwa w szkołach:

 • nie więcej niż 10 uczniów w klasie, 4 m2/na ucznia i 8 m2/na nauczyciela,
 • maski dla wszystkich,
 • brak gorących posiłków,
 • utrzymanie w czystości rąk i pomieszczeń, itp.

System opieki dziennej w szkołach będzie nadal organizowany dla rodziców, którzy nie mają innej alternatywy.

Przedszkola pozostają zamknięte.

 • Spotkania rodzinne lub z przyjaciółmi w domu mogą być również możliwe.
 • Otwarcie salonów fryzjerskich.
 • Otwarcie muzeów (pod pewnymi warunkami).
 • Jednodniowe podróże w Belgii powinny być również możliwe.

ETAP 3

8 czerwca:

 • Możliwe otwarcie restauracji i kawiarni.
 • Pod koniec maja będą analizowane decyzje dotycząca obozów letnich, staży dla dzieci, atrakcji turystycznych, podróży.
 • Małe imprezy plenerowe (do potwierdzenia).

 

Gazetka 191 – maj 2020