ETAP 3

CO BĘDZIE DOZWOLONE OD 8 CZERWCA:

Życie rodzinne i towarzyskie

Restauracje, kawiarnie

Miejsca kultu

Kultura

Sport

Podróże w Belgii

Granice