BELGIA – OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA DO 19 LISTOPADA OGŁOSZONE PRZEZ RZĄD FEDERALNY

 • Kawiarnie i restauracje są zamknięte, można zamawiać jedzenie na wynos (do godziny 22.00).
 • Wprowadzona została godzina policyjna między północą a 5 rano.
 • Bliskie kontakty tylko z jedną osobą spoza gospodarstwa domowego, w którym mieszkamy. Zgromadzenia niezorganizowane na zewnątrz (np. muzea, kino): maksymalnie 4 osoby.
 • Wizyty w domu są dozwolone maksymalnie dla 4 osób – muszą to być te same osoby przez dwa tygodnie.
 • Telepraca jest regułą dla wszystkich, dla których jest to możliwe.
 • Jarmarki bożonarodzeniowe, pchle targi są zabronione.
 • Zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 20.00.

Sport – profesjonalne rozgrywki sportowe mają odbywać się bez widowni. Rozgrywki amatorskie zostają zawieszone z wyjątkiem tych dla młodzieży do 18. r.ż., ale mogą w nich uczestniczyć tylko członkowie rodzin. Baseny pozostają otwarte.

Szkoły wyższe i uniwersytety – liczba studentów w audytorium jest ograniczona do 20% z obowiązkiem noszenia maski, dla studentów pierwszego roku obecność na zajęciach wyniesie 50%.

Szkoły podstawowe i średnie – regułą pozostaje 100% frekwencja. W przypadku zajęć pozalekcyjnych wymagana jest ostrożność.

Kultura – wydarzenia kulturalne mogą się odbywać. W wydarzeniach: religijnych, kulturalnych, edukacyjnych, stowarzyszeń może uczestniczyć maksymalnie 40 osób, jeżeli ich organizacja pozwala na respektowanie zasad bezpieczeństwa. Jeśli możliwy jest dystans społeczny, przy założeniu maski, liczba osób może wzrosnąć do 200.

Transport publiczny – zwiększenie częstotliwość transportu publicznego w godzinach szczytu, by uniknąć przepełnienia.

Parki rozrywki i zoo – parki rozrywki zostaną tymczasowo zamknięte. Ogrody zoologiczne pozostają otwarte – obiekty zewnętrzne dostępne są dla publiczność noszącej maski, natomiast instalacje wewnętrzne będą zamknięte. Zakaz sprzedawania lub spożywania żywności i napojów.

Ruchy młodzieżowe i staże – działalność ruchów młodzieżowych jest dozwolona. Zabronione są zajęcia w pomieszczeniach dla dzieci powyżej 12. r.ż. Zajęcia na świeżym powietrzu są dozwolone.

 

Ze względu na poważną sytuację epidemiologiczną niektóre regiony Belgii na mocy specjalnych uprawnień zaostrzyły obostrzenia wprowadzone przez rząd.

OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄCE W REGIONIE BRUKSELI DO 19 LISTOPADA:

 • Zakaz wszystkich rozgrywek sportowych dla amatorów; treningi i staże dozwolone dla dzieci poniżej 12 roku życia;
 • Zamknięcie wszystkich obiektów sportowych (w tym: sal fitness, basenów, lodowisk);
 • Zamknięcie ośrodków kultury, teatrów, kin, muzeów, sal wystawowych itp.
 • Przestrzeń publiczna: zakaz gromadzenia się więcej niż 4 osób;
 • Śluby: tylko w obecności małżonków, ich świadków i sekretarza stanu cywilnego;
 • Ceremonie pogrzebowe: w obecności maksymalnie 15 osób i z zachowaniem odległości 1,5 m;
 • Żadnych wizyt w Halloween;
 • Telepraca: uczynić ją obowiązkową w miarę możliwości, z wyjątkiem podstawowych funkcji;
 • Sklepy: zamknięcie o godz. 20.00, obowiązek samodzielnego robienia zakupów;
 • Zakaz wycieczek szkolnych;
 • Anulowanie staży dla dzieci powyżej 12 roku życia;
 • Zamknęcie obiektów rekreacyjnych, takich jak biura zakładów, kasyna, itp.
 • Godzina policyjna od 22:00 do 6:00;
 • Noszenie maski jest obowiązkowe na całym obszarze Brukseli.

OBOSTRZENIA DLA WALONII

 • Godzina policyjna od 22:00 do 6:00;
 • Sklepy: maksymalnie 2 osoby robiące zakupy razem;
 • Telepraca: wymagana w miarę możliwości;
 • Domy starości: max. 1 odwiedzający na dwa tygdnie;

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

 • Szkoły wyższe i uniwersytety – zawieszenie zajęć na miejscu;
 • Zamknięcie wszystkich obiektów sportowych;

 

DODATKOWE OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄCE DO 13 GRUDNIA

 • Sklepy zaliczane do nie priorytetowych muszą zostać zamknięte (ewaluacja sytuacji 1 grudnia). Możliwa jest dostawa i odbiór zakupów ("click&collect")
 • Wizyty w domu: dozowlona jest wizyta tylko jednej bliskiej osoby, w domu. Wyjątek dla osób samotnych: dozwolona jest jeszcze jedna osoba.
 • Pogrzeby: liczba uczestniczących jest ograniczona do 15 osób - Spotkania w przestrzeni publicznej są ograniczone do 4 osób
 • Nie ma żadnych ograniczeń dla przemieszczania się na terytorium Belgii
 • Miejsca kultu pozostają otwarte, a grupy maksymalnie 4 osób noszą maski
 • Zawody kontaktowe (fryzjer, wellness, masaże, itp.) muszą zaprzestać swojej działalności
 • Jeśli chodzi o wakacje, parki i ogrody zoologiczne muszą zostać zamknięte
 • Granice pozostają otwarte, ale podróżowanie jest zdecydowanie odradzane
 • "Federalna" godzina policyjna jest utrzymana między północą a 5 rano (w regionie Brukseli i Walonii: godz.policyjna od 22.00 do 5.00
 • Szkoły pozostaną zamknięte do 15 listopada włącznie. Planowany jest powrót do szkół 16 listopada