Osoby bez objawów – bez testu, ale z 10-dniową kwarantanną

Czas trwania kwarantanny został wydłużony do 10 dni. Decyzja, która będzie obowiązywać do 15 listopada, jest związana ze zmianami w systemie przeprowadzania testów w Belgii. Osoby z objawami przypominającymi Covid zawsze będą testowane, ale nie osoby bez objawów, które były w kontakcie z osobą pozytywną. Osoby te mają pozostać na 10-dniowej kwarantannie.

Również dla osób wracających z zagranicy (czerwonej strefy) nie będzie już testu piątego dnia po powrocie. Należy przeprowadzić 10-dniową kwarantannę i podjąć 4-dniowe środki ostrożności.

Kto może być badany?

Obecnie mogą być badane tylko osoby z objawami, pracownicy służby zdrowia, osoby powyżej 65. r.ż. i grupy (szkoły, domy starości), w których wystąpiły co najmniej dwa potwierdzone zakażenia.

Zasady w przypadku kwarantanny

Jeśli nie mamy żadnych objawów choroby, ale mieliśmy kontakt wysokiego ryzyka, powinniśmy skontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem, aby uzyskać zaświadczenie o kwarantannie, które należy dostarczyć pracodawcy. Przez 10 dni należy się izolować i wychodzić tylko w razie konieczności (apteka, lekarz, zakupy żywności). Trzeba też ograniczyć kontakty z osobami mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym. Jeśli telepraca nie jest możliwa, obowiązuje bezrobocie techniczne.

Wyjazdy i powroty z podróży

Na lotnisku w Brukseli od września uruchomiono centrum testowe, którego wyniki są gwarantowane w ciągu 24 godzin (67 euro) lub 4–6 godzin (135 euro). Teoretyczna wydajność może wzrosnąć do 200 testów na godzinę. Testy są zarezerwowane dla osób, które otrzymały kod aktywacyjny powrotu z czerwonej strefy, ale także dla załóg linii lotniczych i kandydatów do odlotu. Podróżujący samochodem do miejsc przeznaczenia w czerwonej strefie będą również tolerowani.