Zetknąłem się z kolegą – nosicielem koronawirusa. Co powinienem zrobić?

Skontaktuj się z pracodawcą oraz przedstawicielem CPPT, jeśli w twoim zakładzie istnieje komórka bezpieczeństwa pracy. Najprawdopodobniej pracodawca zgodzi się na twoje pozostanie w domu jako środek zapobiegawczy (telepraca, urlop, powrót do zdrowia itp.). W każdym przypadku twój pracodawca jest zobowiązany do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, abyś mógł pracować w domu.

Czy mój pracodawca może zmusić mnie do pracy z domu?

W świetle decyzji rządowej pracodawca jest zobowiązany do umożliwienia ci pracy zdalnej, jeśli pozwala na to twoje stanowisko. Ze względu na wyjątkową sytuację, w której się znajdujemy, twój pracodawca może wymagać od ciebie pracy z domu i zdecydowanie zalecam przestrzeganie tej zasady – nie tylko dla własnego zdrowia, ale także dla zdrowia twoich współpracowników i bliskich.

Co może zrobić mój pracodawca, jeśli miałem kontakt z osobą zakażoną?

W tym przypadku pracodawca może nalegać, aby pracownik zgłosił się do lekarza prowadzącego, pierwszego kontaktu. Jeśli lekarz rodzinny uzna, że pracownik jest niezdolny do pracy, może wystawić zaświadczenie o kwarantannie. Lekarz pierwszego kontaktu zrobi to, gdy pracownikowi nie wolno udać się do swojego miejsca pracy, ponieważ miał bliski kontakt z osobą zarażoną COVID-19 lub ponieważ sam jest zarażony, nawet jeśli nie ma żadnych objawów.

Jeśli możliwa jest telepraca, pracownik otrzyma od pracodawcy swoje normalne wynagrodzenie. Jeśli telepraca nie jest możliwa, może to spowodować tymczasowe bezrobocie, dzięki czemu jako pracownik będziesz uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych podczas swojej nieobecności.

Czy mój pracodawca może zlecić mi ustny lub nosowy test COVID-19 („test PCR”)?

Pracodawca nie może sam zdecydować o zawarciu umowy z laboratoriami klinicznymi, aby wszyscy pracownicy mogli wykonywać testy PCR.

Zasadniczo nie można przeprowadzać testów ani badań lekarskich w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia pracownika. Te testy lub badania można przeprowadzić tylko wtedy, gdy konieczne jest sprawdzenie predyspozycji pracownika do specyfiki jego pracy. Będzie tak tylko w przypadku pracownika, który ma kontakt zawodowy z COVID-19, na przykład pracownik służby zdrowia.

W takim przypadku lekarz medycyny pracy może zażądać badania i je wykonać. Swoją decyzję przekazuje pracodawcy za pomocą formularza oceny stanu zdrowia. Formularz ten nie powinien zawierać diagnozy ani wyniku testu.

Czy mogę odmówić wykonania testu PCR?

Co do zasady – tak. Jednak doradca ds. profilaktyki i lekarz medycyny pracy mogą samodzielnie zdecydować, na podstawie analizy ryzyka, czy konieczne jest monitorowanie stanu zdrowia. Określają odpowiednie procedury i (lub) testy medyczne. W obu przypadkach formularz oceny zdrowia może jedynie wskazywać, czy pracownik jest sprawny, czy nie, i ewentualnie określać, że powinien zostać wysłany na zwolnienie chorobowe. Będzie się tak działo w przypadku pracowników, którzy regularnie mają kontakt z pacjentami zakażonymi COVID-19 (pracownicy służby zdrowia, domy opieki, społeczności takie jak więzienia). Konieczne będzie regularne powtarzanie tych testów.

Czy mój pracodawca może wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego?

Tylko w przypadku niezdolności do pracy. 11 marca 1985 r. sąd kasacyjny uznał, że wniosek o wydanie zaświadczenia o umiejętnościach stanowił naruszenie obowiązku pracodawcy do zapewnienia zatrudnienia. Przecież żaden przepis prawny nie pozwala pracodawcy wymagać od pracownika, który uzna się za zdolnego do wykonywania swojej pracy, przedłożenia przez lekarza prowadzącego zaświadczenia o sprawności.

Czy mogę odmówić kontaktu z osobami trzecimi?

Co do zasady zdolny do pracy pracownik jest zobowiązany do wykonywania swojej pracy zgodnie z ustaleniami. Nie powinno to jednak uniemożliwiać rozmowy z pracodawcą w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konkretnego pracownika. Za zapewnienie bezpieczeństwa pracownika odpowiada pracodawca.

Czy w tych okolicznościach pracodawca może zmusić mnie do podjęcia innej pracy?

Można to postrzegać jako jednostronną zmianę umowy o pracę, co do zasady skutkuje rozwiązaniem umowy zatrudnienia. Generalnie nie jest to pożądane rozwiązanie. W każdym przypadku należy jednak rozważyć, czy podjęcie innej pracy nie jest lepsze od tymczasowego bezrobocia.

 

Agnieszka Sità

prawnik

www.trampolina.be

 

Gazetka 196 – listopad 2020