W styczniu w Belgii liczby dotyczące epidemii miały tendencję do stabilizowania się. Brytyjska odmiana koronawirusa niepokoi jednak naukowców i władze, ponieważ rozprzestrzenia się szybciej. W tym kontekście podjęto poniższe decyzje.

ZAKAZ PODRÓŻOWANIA POZA BELGIĘ W CELACH INNYCH NIŻ SŁUŻBOWE

 • Do 1 marca br. obowiązuje zakaz podróżowania w celach innych niż służbowe, zarówno z Belgii do innych krajów, jak i z innych krajów do Belgii. Dotyczy to głównie podróży turystycznych i rekreacyjnych. Została podana lista podróży, które można uznać za „niezbędne”. Należą do nich wyjazdy z powodów rodzinnych, pogrzeby, studia itp. Trzeba będzie mieć przy sobie oświadczenie honorowe. Wzór formularza online: https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel, do wydrukowania: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf.  Oświadczenie honorowe musi być powiązane z Formularzem Lokalizacji Pasażera (PLF https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form) osoby podróżującej i poparte niezbędnymi dokumentami. Osoby, które będą podróżować z ważnych powodów dłużej niż 48 godzin, będą musiały przejść kwarantannę po powrocie, a także podwójny test PCR w dniu powrotu i siedem dni później.
 • Dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii lub Irlandii, zamieszkałych w Belgii lub nie, kwarantanna jest obowiązkowa niezależnie od długości pobytu w Belgii. Od 25 stycznia wszyscy podróżni przybywający z Wielkiej Brytanii, Ameryki Południowej lub Afryki Południowej będą musieli poddać się dziesięciodniowej kwarantannie, z testem PCR 1. i 7. dnia.
 • Nierezydenci, którzy chcą przyjechać do Belgii, będą musieli przedstawić negatywny test i poddać się ponownemu testowi po przyjeździe.
 • Podróże służbowe (i konieczne) – po powrocie z każdej podróży dłuższej niż 48 godzin obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, jak i podwójny test w 1. i 7. dniu.
 • Mieszkańcy gmin przygranicznych będą mogli nadal przekraczać granicę w celu zrobienia zakupów.
 • W przypadku nieprzestrzegania zakazu będą przewidziane kary.
 • Decyzję tę podjęto w oparciu o dane z okresu świątecznego, kiedy stwierdzono, że podróżowanie ludności powoduje przedostawanie się na terytorium Belgii nowych odmian wirusa Covid-19. Belgia chce uniknąć sytuacji z lutego 2020 r., gdy powroty z ferii spowodowały ogromny wzrost zachorowań.

DOZWOLONE PODRÓŻE O CHARAKTERZE NIEZBĘDNYM:

Istotne powody rodzinne

 • Łączenie rodzin.
 • Wizyty u współmałżonka lub partnera, który nie mieszka z nami pod tym samym dachem – kiedy można przedstawić wiarygodne dowody na istnienie stabilnego i trwałego związku.
 • Podróże związane ze wspólnym rodzicielstwem, ślubami cywilnymi i religijnymi, pogrzebami (bliskich lub krewnych).

Powody humanitarne

 • Podróże z powodów medycznych i kontynuacja leczenia.
 • Pomoc osobie starszej, małoletniej, niepełnosprawnej lub wymagającej szczególnej opieki.
 • Odwiedziny krewnych będących w opiece paliatywnej.

Nauka, studia

 • Wyjazdy uczniów, studentów i stażystów biorących udział w wymianie w ramach swoich studiów.
 • Naukowcy z umową na pobyt (un contrat d’hébergement).

Dla mieszkańców obszarów przygranicznych

 • Przemieszczanie się związane z życiem codziennym dla aktywności, które są również dozwolone w Belgii.
 • Wykonywania działalności zawodowej.

KWARANTANNA I TESTY

Od 25 stycznia kwarantanna została wydłużona z 7 do 10 dni. W przypadku kontaktów wysokiego ryzyka lub objawów obowiązkowy jest test w 1. i 7. dniu kwarantanny.

NIEMEDYCZNE ZAWODY KONTAKTOWE

Jeżeli do 5 lutego poprawi się sytuacja epidemiologiczna, niemedyczne zawody kontaktowe (fryzjerzy, kosmetyczki, masażyści) będą mogły rozpocząć działalność od 13 lutego.

BRUKSELA – obostrzenia

 • Godzina policyjna między 22.00 a 6.00 i obowiązek noszenia masek w Regionie Stołecznym Brukseli – przedłużenie do 1 marca.
 • Sklepy są zobowiązane do zamykania o godzinie 20.00 i nadal obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 • Zakaz eksmisji, który obowiązywał zarówno podczas pierwszego, jak i obecnego lockdownu, zostanie ponownie przedłużony do 1 marca.
 • W Walonii godzina policyjna została przedłużona co najmniej do 15 lutego.

W Brukseli podjęto decyzję o uproszczeniu procedury testów w celu ułatwienia badań przesiewowych osób, u których wystąpiły objawy koronawirusa oraz osób zidentyfikowanych jako kontakty wysokiego ryzyka. W praktyce na test można się teraz umawiać bez recepty (zlecenia), za pośrednictwem platformy: brussels.testcovid.be. Jednakże testowane osoby będą musiały złożyć oświadczenie honorowe, że rzeczywiście mają objawy, które mogą być związane z Covid-19.

Te nowe reguły mają ułatwić wykrywanie osób z objawami lub osób z grupy kontaktów wysokiego ryzyka, które nie mają stałego lekarza pierwszego kontaktu.

Od 25 stycznia wszystkie osoby z kontaktów wysokiego ryzyka będą musiały zrobić test w 1. i 7. dniu kwarantanny, aby jeszcze bardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

 

PRZYPOMNIENIE

Duże spotkania rodzinne, z przyjaciółmi i imprezy „lockdownowe” są zabronione. Kary dla uczestników nielegalnych spotkań i imprez „lockdownowych” wynoszą 250–750 euro, a dla organizatorów tych imprez 750–4000 euro.

Zakupy robimy indywidualnie, przez maksymalnie 30 minut.

Miejsca kultu pozostają otwarte, w nabożeństwach może uczestniczyć 15 osób.

 

 

Gazetka 198 – luty 2021

 

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form