SĄDOWE ORZECZENIE ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY

Utrata prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych (franc. la déchéance du droit de conduire) jest karą orzeczoną przez Sąd Policyjny (Tribunal de Police) po popełnieniu wykroczenia/przestępstwa drogowego. Minimalny okres, na jaki orzeczona jest kara odebrania prawa jazdy, to 8 dni. Decyzja o tym może zostać podjęta, ponieważ popełnione wykroczenie jest zbyt poważne lub ponieważ kierowca jest uważany za niezdolnego do kierowania pojazdem z przyczyn fizycznych lub psychologicznych.

Utrata prawa do prowadzenia pojazdu może być opcjonalną karą za niektóre wykroczenia, takie jak brak ubezpieczenia, przekroczenie prędkości, etc.

Jest ona obowiązkowa, jeśli dana osoba spowodowała śmiertelny wypadek lub obrażenia ciała w wyniku nadmiernej prędkości, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub wykroczeń drugiej, trzeciej lub czwartej kategorii, ale także w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub za prowadzenie pojazdu mimo odebrania prawa jazdy.

Jeśli taka kara zostanie orzeczona, należy odesłać prawo jazdy do sekretariatu Tribunal de Police. Informacji w sprawie terminów odesłania oraz wykonalności orzeczenia udziela dzielnicowy gminy zamieszkania. Sędzia może zdecydować, że prawo jazdy zostanie zwrócone pod warunkiem zdania testu teoretycznego (16 euro), praktycznego (37 euro), psychologicznego (311 euro) lub medycznego (92 euro). Nowy cennik obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Dodatkowo sędzia może nakazać obowiązek zamontowania w pojeździe specjalnego urządzenia podobnego do alkomatu.

Możliwe jest uzyskanie, ale tylko w niektórych przypadkach, zgody na prowadzenie pojazdu w tygodniu w związku z wykonywaną pracą. Wówczas zakaz będzie obowiązywał jedynie w weekendy i święta, od godz. 20.00 w piątek lub dzień poprzedzający święto do godziny 20.00 w niedzielę lub w święto, co naturalnie znacznie wydłuży czas obowiązywania zakazu. Przykład. Jeśli odebranie prawa jazdy zostało orzeczone na 20 dni, to oznacza, że sąd może (ale nie musi!) zamienić to na 10 weekendów oraz 2 dni ustawowo wolne od pracy.

Istnieje także możliwość odebrania prawa jazdy w związku z niezdolnością fizyczną lub psychiczną do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W tym przypadku jego odebranie może mieć charakter ostateczny lub tymczasowy.

NATYCHMIASTOWE ODEBRANIE PRAWA JAZDY

Przestępstwa, które mogą skutkować natychmiastowym odebraniem prawa jazdy (franc. retrait administratif immediat du permis de conduire), są następujące: jazda pod wpływem alkoholu (powyżej 0,8 gr/l) lub narkotyków, nieumyślne spowodowanie śmierci lub obrażeń, jazda z prędkością przekraczającą o ponad 20 km/h dozwoloną szybkość w terenie zabudowanym i o ponad 30 km/h w innych miejscach.

Od 2014 r. prokurator królewski nie jest już jedyną osobą, która może nakazać natychmiastowe odebranie prawa jazdy. Obecnie takie uprawnienie mają też funkcjonariusze policji. Bezpośrednie odebranie prawa jazdy nie może trwać dłużej niż 15 dni, chyba że dana osoba zostanie skazana na pozbawienie prawa jazdy przez sąd – w tym przypadku czas trwania natychmiastowego odebrania prawa jazdy zostanie odliczony od czasu trwania pozbawienia prawa jazdy.

WYROK ZAOCZNY

Jeśli osoba prawidłowo wezwana nie stawi się na rozprawę, zostaje wówczas wydany tzw. wyrok zaoczny.

Od wyroku zaocznego dostarczonego przez komornika przysługuje tzw. opozycja, którą należy wnieść w ciągu 15 dni. Po tym terminie wyrok staje się prawomocny i wykonalny.

 

Agnieszka Sità

prawnik w TRAMPOLINA ASBL

www.trampolina.be

 

 

 

Na podstawie obowiązujących przepisów:

- Loi du 16 mars 1968,

- AR du 23 mars 1998.

 

 

Gazetka 198 – luty 2021