Zachorowałeś, musisz poinformować o tym swój fundusz zdrowia. Użyj w tym celu poufnego formularza dostępnego w placówkach funduszu lub na stronie  internetowej. Jeżeli niezdolność do pracy została stwierdzona przez lekarza-doradcę funduszu zdrowia, przysługuje ci prawo do zasiłku chorobowego. Aby go otrzymać, należy spełnić odpowiednie warunki.

Aby uzyskać prawo do zasiłku, powinieneś przepracować 180 dni (pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy) lub 800 godzin (pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin) podczas dwunastomiesięcznego okresu oczekiwania poprzedzającego niezdolność do pracy. Niektóre z nieprzepracowanych dni (np. dni z gwarantowanym wynagrodzeniem lub dni ustawowo wolne od pracy) są uważane za dni robocze.

Jako pracownik masz zwykle prawo do gwarantowanego wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę.

Aby obliczyć wysokość świadczeń chorobowych, fundusz przeanalizuje twoje zarobki. W tym celu musisz wypełnić dostarczony przez fundusz formularz (można go następnie odesłać w formie skanu bądź dostarczyć do placówki). Pracodawca otrzyma wniosek o dane o twoim wynagrodzeniu bezpośrednio od funduszu zdrowia. Fundusz poinformuje cię także, od którego pracodawcy zażądał tych danych. W ten sposób będziesz mógł sprawdzić, czy są poprawne. Przez pierwszych 12 miesięcy niezdolności do pracy twój zasiłek wynosić będzie 60 proc. wynagrodzenia brutto.

Podobne zasady przyznawania zasiłku dotyczą bezrobotnych. Swoją niezdolność do pracy powinni oni zgłosić w odpowiednim urzędzie pracy. Warunkiem uzyskania świadczeń chorobowych jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez co najmniej 180 dni w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Można do  tego doliczyć dni z umową o pracę.

Osoby pracujące na własny rachunek

Warunkiem otrzymania zasiłku chorobowego, jeśli jest się osobą samozatrudnioną (zelfstandige/indépendant), jest opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne (Partena, Acerta, Xerius, Lintis itp.) w ciągu dwóch kwartałów poprzedzających niezdolność do pracy. Jeśli niezdolność do pracy trwa krócej niż osiem dni, nie masz prawa do świadczeń chorobowych. Podczas choroby przysługuje ci dzienna kwota zasiłku chorobowego obliczana od dnia, w którym zostało sporządzone i podpisane przez lekarza orzeczenie o niezdolności do pracy. Okres poprzedzający sporządzenie i podpisanie tego certyfikatu nie podlega zwrotowi.

Kwota dzienna

  • Jeśli masz na utrzymaniu rodzinę, możesz liczyć na 62,08 euro.
  • Jako osoba samotna otrzymasz 49,68 euro.
  • Dla osób mieszkających wspólnie (samenwoning/cohabitation) stawka dzienna wynosi 38,10 euro.

Jeśli zdarzy się, że jesteś niezdolny do pracy i z jakichś powodów nie masz prawa do zasiłku chorobowego, skontaktuj się z konsultantem funduszu.

Dobrze wiedzieć

Zasiłek jest wypłacany za 6 dni w tygodniu (sobota).

Jeśli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin i otrzymujesz dodatkowe zasiłki z tytułu bezrobocia, umów się na spotkanie z konsultantem funduszu zdrowia, aby omówić swoją sytuację.

Termin „wspólnie zamieszkujący” (samenwoning/cohabitation) ma inne znaczenie niż w języku potocznym, w którym oznacza życie z kimś w związku, lecz bez ślubu. W przypadku zasiłku chorobowego i inwalidzkiego samenwoning/cohabitation oznacza mieszkanie z osobą, której dochody przekraczają ustaloną prawnie kwotę. To, kim jest ta osoba i jaki rodzaj więzi was łączy, nie odgrywa większej roli.

W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodów partnera niezwłocznie poinformuj o tym fundusz zdrowia. Jest możliwe, że w rezultacie twoje świadczenie będzie musiało zostać ponownie obliczone. Zbyt późne zgłoszenie tych zmian do funduszu może skutkować zwrotem lub dodatkową wypłatą świadczeń.

 

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 0473 52 05 55

www.cm.be/polska

 

Gazetka 199 – marzec 2021