W Roku Stanisława Lema zapoznajemy się dokładniej z twórczością tego
wybitnego pisarza. Opowiadanie „Jak ocalał świat” przewrotnie wyjaśnia,
dlaczego nieodwracalnie zniknęły z ziemi m.in. pćmy i murkwie. Czym były
te stworzenia? Oto jak je sobie wyobrażają uczniowie kl. 7 b naszej szkoły!