czyli czym jest separacja faktyczna

W życiu zdarza się czasem, że para małżeńska przestaje się dogadywać i strony podejmują decyzję o rozstaniu „na próbę” bez składania pozwu rozwodowego. Prawo belgijskie pozwala na takie rozwiązanie poprzez tzw. „separation de fait”. Czym się charakteryzuje separacja faktyczna i jak się do niej przygotować? Czy możesz sprzedać dom rodzinny? Czy w tym okresie sędzia może podjąć środki tymczasowe?

JAKIE SĄ SKUTKI PRAWNE SEPARACJI FAKTYCZNEJ?

Wszystkie konsekwencje prawne związane z istnieniem małżeństwa pozostają w mocy pomimo faktycznej separacji małżonków: ich prawa i obowiązki wobec siebie są dalej aktualne. Małżonkowie mają zatem w dalszym ciągu wzajemny obowiązek pomocy oraz dochowania wierności. Jeśli powyższe obowiązki nie są respektowane, jest to podstawa do orzeczenia rozwodu.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim w ramach ustroju wspólnoty majątkowej i chcesz kupić nieruchomość lub zaciągnąć długi, odpowiedzialność ponoszą oboje małżonkowie, mimo że nie mieszkają już razem. Oznacza to, że w przypadku śmierci jednego z małżonków drugi z nich nadal dziedziczy w całości część, która należałaby mu się, gdyby mieszkali razem.

CZY NASZ WSPÓLNY DOM POZOSTAJE CHRONIONY?

Ochrona domu, w którym mieszkali małżonkowie, oznacza, że żaden z małżonków nie może go sprzedać, oddać, obciążyć hipoteką ani wynająć bez zgody drugiej strony, nawet jeśli jest jedynym właścicielem budynku. Ochronie podlegają również meble oraz inne elementy wyposażenia.

Zasada ochrony domu w prawie belgijskim rozciąga się na wszystkie formy ustroju małżeńskiego: stosuje się ją w odniesieniu do wspólnoty, jak i małżeństw, które zawarły tzw. majątkową umowę przedmałżeńską lub będących w separacji.

Ochrona domu lub mieszkania wspólnego nadal obowiązuje, nawet jeśli jeden z małżonków opuści wspólne miejsce zamieszkania. W rzeczywistości chodzi o to, że jeśli małżonek „opuszcza” wspólny dom, to drugi małżonek oraz dzieci muszą być chronieni i mieć możliwość dalszego w nim życia.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SEPARACJI FAKTYCZNEJ?

Małżonkowie pozostający w separacji zgodnie z prawem mogą spisać między sobą „umowę honorową” w celu uregulowania najważniejszych warunków separacji. UWAGA, tego typu umowa nie jest prawnie wiążąca: sąd nie może zmusić cię do wykonania postanowień zawartych w tej umowie, chyba że dotyczą one alimentów lub kwestii opieki nad dziećmi.

ŚRODKI TYMCZASOWE

W okresie separacji faktycznej możesz zwrócić się do sędziego sądu rodzinnego o podjęcie tymczasowych środków w celu ustalenia warunków separacji. Najczęściej strony zwracają się do sądu o ustalenie zasad opieki nad małoletnimi dziećmi oraz w kwestiach alimentacyjnych lub związanych z innymi rozliczeniami finansowymi. W tym celu wystarczy złożyć wniosek (pisemny) w sekretariacie sądu. Pomocne może być skonsultowanie się w tym zakresie z prawnikiem lub notariuszem.

 

Agnieszka Sita

prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli

0495 28 98 24

 

 

Gazetka 204 – wrzesień 2021