Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek spisu źródeł ogrzewania wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków.

Zgodnie z tą ustawą ewidencja obejmie źródła ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają pozwoleń „emisyjnych” ani zgłoszenia w myśl przepisów prawa ochrony środowiska. Nie ma znaczenia zatem, czy źródło ciepła i spalania paliw znajduje się w domku na działce, w kamienicy czy w warsztacie – wszystko trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę deklaracji. Trzeba będzie zgłosić zarówno kopciuchy, jak i wszystkie inne piece i kotły: gazowe, węglowe czy na pellet, piecokuchnie, kominki czy pompy ciepła. W imieniu mieszkańców domów wielorodzinnych zrobi to zarządca, o ile budynek ma jedno źródło ogrzewania i nikt sobie dodatkowo nie zamontował np. kominka.

Jak złożyć deklarację?

  1. W formie elektronicznej, czyli przez internet – za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. W celu złożenia deklaracji należy wejść na stronę: zone.gunb.gov.pl.
  2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście do właściwego urzędu gminy. 

Terminy na złożenie deklaracji

  1. Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca br., należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
  2. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca br., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Co zawiera deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku bądź lokalu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za jej niezłożenie w terminie grozi kara grzywny. W przypadku budynków lub lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości, dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli uznaje się spełnienie tego obowiązku także przez pozostałych wspówłaścicieli.

Deklarowanym celem powszechnego spisu źródeł ciepła w budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Docelowo znajdzie się tam znacznie więcej informacji niż tylko informacja o źródłach ciepła. CEEB ma gromadzić dane o stanie technicznym budynków, udzielonych dotacjach (np. na termomodernizację, fotowoltaikę), kontrolach straży miejskiej, przeglądach kominiarskich czy kontrolach zagospodarowania odpadów.

Materiały do pobrania:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

www.kancelariahajdukiewicz.com

tel: 0048 504 078 866

 

Na podstawie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

 

 

Gazetka 204 – wrzesień 2021