Kraje, które wprowadziły obowiązek posiadania paszportów sanitarnych

Unijne certyfikaty COVID-19

Certyfikaty COVID-19 potwierdzają przyjęcie pełnego cyklu szczepień przeciw COVID-19 lub aktualny, negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa lub przejście infekcji. Każde państwo Unii Europejskiej ma własne certyfikaty zdrowotne, ale na terenie Wspólnoty honorowane są zaświadczenia wydawane w formie Unijnego Certyfikatu COVID-19. Mają one zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej (można je przedstawić w aplikacji lub jako zapisany np. na smartfonie plik), każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim. Każdemu posiadaczowi certyfikatu udającemu się w podróż do innego państwa UE przysługują te same prawa, co mieszkańcowi tego kraju spełniającemu warunki potwierdzone tym zaświadczeniem.

Przy przekraczaniu granic większości krajów UE trzeba okazać dokument potwierdzający zaszczepienie, przejście infekcji lub negatywny wynik testu; w tym wypadku również najłatwiej użyć jednego z uznawanych w całej Unii wspólnych certyfikatów.

Holandia

Certyfikaty wprowadzono 25 września. CovidCheck jest wymagany w barach, restauracjach, muzeach, teatrach i podczas wydarzeń kulturalnych.

Francja

Certyfikaty są wymagane przy wejściu do muzeów, kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki mogących zgromadzić powyżej 50 osób. Zaświadczenie sanitarne trzeba okazywać także przy wstępie do restauracji, barów, kawiarni, centrów handlowych (niektóre regiony), placówek ochrony zdrowia, a także przed podróżami lotniczymi i dłuższymi trasami kolejowymi czy autobusowymi.

Od 1 października dzieci w wieku od 12 lat będą musiały okazać paszport sanitarny aby korzystać z pociągu, wejść do kina, restauracji, na basen, Sali sportowej.

Pracownicy restauracji, muzeów, kin i transportu dalekobieżnego mający kontakt z publicznością muszą posiadać paszport sanitarną. Szczepienie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy mają kontakt z osobami narażonymi na zakażenie (opiekunowie, osoby niebędące opiekunami, pracownicy służby zdrowia i wolontariusze).

Włochy

Certyfikat COVID-19 (Green Pass) wymagany jest w barach i restauracjach, obiektach kulturalnych i rozrywkowych, halach sportowych, na targach i kongresach oraz w długich podróżach transportem publicznym. Dokument muszą okazywać wszyscy powyżej 12. roku życia. Od 10 października będzie on obowiązkowy dla nauczycieli i będzie dotyczył wszystkich osób rozpoczynających naukę w szkole (w tym studentów) lub pracujących w domu spokojnej starości czy domu opieki.

Od 15 października pracownicy sektora publicznego i prywatnego oraz osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą będą musiały posiadać Green Pass. Wymóg ten dotyczy 18 mln pracowników, w tym opiekunek do dzieci, taksówkarzy, hydraulików i burmistrzów, i jest jednym z najsurowszych w Europie.

Od 1 października paszport sanitarny będzie wymagany również na terenie Watykanu.

Inne kraje

Zaświadczenia sanitarne obowiązują również w Irlandii (restauracje i puby), Grecji (restauracje, kawiarnie, dyskoteki, kina i teatry), Austrii (restauracje, hotele, siłownie, baseny, teatry i m.in. zakłady fryzjerskie), Czechach (restauracje, muzea, przy meldowaniu się w hotelach), Słowenii (restauracje, dyskoteki, hotele, kempingi, imprezy sportowe i kulturalne), Danii (restauracje, placówki kultury i rozrywki, obiekty sportowe, zakłady usługowe) i na Cyprze (lokale gastronomiczne i rozrywkowe, świątynie, kina, teatry oraz obiekty sportowe).

Koronawirus: objawy u osób zaszczepionych

Chociaż szczepionki zapewniają skuteczną ochronę przed koronawirusem, nie są one w 100% skuteczne. Obecnie wydaje się, że istnieje różnica w objawach zgłaszanych przez osoby, które zostały zaszczepione, i przez te, które nie są zaszczepione.

  • U osób, które nie zostały zaszczepione, pięć najczęstszych objawów to ból głowy, ból gardła, katar, gorączka i uporczywy kaszel. Odpowiadają one objawom wariantu Delta, który stał się szczepem dominującym w Wlk. Brytanii (a także w Belgii).
  • U osób, które otrzymały jedną dawkę szczepionki, najczęstsze objawy to ból głowy, katar, ból gardła, kichanie i uporczywy kaszel. Nie tylko zmieniła się kolejność, ale gorączka nie jest już w pierwszej piątce i została zastąpiona przez nowy objaw: kichanie.
  • Osoby, które zostały w pełni zaszczepione, zgłaszają obecnie najczęściej bóle głowy, katar, kichanie, ból gardła i utratę węchu. Ponownie, kolejność jest inna. I tym razem z listy zniknęła nie tylko gorączka, ale i uporczywy kaszel. Ponownie pojawia się utrata węchu, która jest objawem pierwotnego szczepu koronawirusa.