Pobyt w szpitalu może się przydarzyć każdemu i wiążą się z nim znaczne koszty. Dlatego fundusz zdrowia CM oferuje dodatkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia szpitalnego.

Ubezpieczenie od kosztów leczenia szpitalnego

Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę w przypadku konieczności opłacenia wysokich kosztów pobytu w szpitalu, można przystąpić do ubezpieczenia CM-Hospitaalplan oferowanego przez fundusz CM. Zapewnia ono pokrycie części kosztów hospitalizacji po przedłożeniu rachunku za szpital, a także kosztów poniesionych w ciągu miesiąca przed leczeniem szpitalnym i w ciągu nawet trzech miesięcy po jego zakończeniu, jak również kosztów poniesionych wskutek niektórych ciężkich chorób. Poniżej znajdą państwo najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia CM-Hospitaalplan. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w ogólnych warunkach tego ubezpieczenia, które można pobrać ze strony www.cm.be/verzekeringen.

Jakie koszty są refundowane z ubezpieczenia?

Otrzymają państwo dopłatę do:

  • kosztów naliczonych za pobyt w szpitalu ogólnym spowodowany chorobą, wypadkiem, porodem lub komplikacjami związanymi z ciążą;
  • kosztów szpitalnych poniesionych przed przyjęciem i po wypisaniu ze szpitala, gdyż hospitalizacja wiąże się często z uprzednimi badaniami i kontrolą, a także późniejszą opieką i rehabilitacją. Dlatego też refundacją objęte są koszty poniesione w ciągu miesiąca przed leczeniem szpitalnym i w ciągu nawet trzech miesięcy po jego zakończeniu;
  • kosztów opieki ambulatoryjnej w przypadku niektórych poważnych schorzeń (np. nowotworów, stwardnienia rozsianego, mukowiscydozy itp.);
  • kosztów pewnych ściśle określonych specjalnych świadczeń (jak np. rooming-in, czyli pobyt opiekuna przy dziecku, poród w domu, koszty pobytu w szpitalu dawców organów, uzyskanie drugiej opinii medycznej itp.);
  • dopłat do wynagrodzeń lekarzy, które będą zwracane do wysokości maks. 100 proc. oficjalnej stawki.

Otrzymają państwo dopłatę do wyżej wymienionych kosztów, jeśli przysługuje w odniesieniu do nich prawo do ustawowej refundacji, chyba że zapisy innych umów stanowią inaczej. Uwaga! Obowiązują ściśle określone limity kwot przypadających na każdego ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym; istnieją także ściśle określone koszty, które nie podlegają refundacji.

Czy osoba, która jest chora lub w ciąży, może jeszcze przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia CM-Hospitaalplan może przystąpić każdy, bez względu na stan zdrowia. W razie hospitalizacji z powodu wcześniej istniejącego stanu w ciągu pierwszych trzech lat ubezpieczenia (lub, w przypadku wcześniejszej ciąży, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy) nie otrzymają państwo zwrotu za pokój i dodatkowe opłaty, jeśli zdecydują się państwo na pokój jednoosobowy. W razie przejścia na obecne ubezpieczenie z ubezpieczenia w innym funduszu zdrowia wyżej wymienione okresy oczekiwania ulegają skróceniu.

Czy istnieje część kosztów, którą zawsze ponosi ubezpieczony?

Franszyza dotyczy tylko rekompensaty za opłaty dodatkowe, gdy pacjent przebywa w pokoju jednoosobowym:

  • podczas dziennego pobytu franszyza wynosi 175 euro za przyjęcie;
  • podczas klasycznego pobytu z noclegiem franszyza wynosi 100 euro za pobyt.

Te franszyzy obowiązują przy każdej hospitalizacji, maksymalnie 350 euro na rok kalendarzowy. Franszyzy nie są stosowane do przyjęć z powodu porodu.

Usługa CM Second-O

Osoby z ubezpieczeniem CM-Hospitaalplan mogą skorzystać z oferowanej przez fundusz CM usługi o nazwie „Second-O”. Dzięki niej można uzyskać drugą opinię medyczną na temat poważnych dolegliwości zdrowotnych od lekarza specjalisty w danej dziedzinie. Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.cm.be/verzekering.

Teraz obowiązkową deklarację hospitalizacji można przesłać do CM drogą elektroniczną. To dużo prostsze rozwiązanie, ponieważ nie trzeba już przesyłać faktur do CM. Zwrot pieniędzy również szybciej pojawi się na koncie bankowym. Swoją deklarację cyfrową można przygotować za pośrednictwem www.cm.be/schrijven-hospitalisatie.

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

adres: Lakensestraat 156, 1000 Bruksela

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 0473 52 05 55

www.cm.be/polska

 

 

Gazetka 205 – październik 2021