Centrum Antyprzemocowe Elles Pour Elles prowadzi działalność wolontariacką na rzecz Polek (i kobiet mówiących po polsku) mieszkających w Belgii, które chcą uwolnić się od przemocy domowej. Głównym celem Centrum jest udzielanie pomocy i porady prawnej i psychologicznej oraz zwiększanie świadomości wśród społeczności polskiej w Belgii na temat mechanizmów zapobiegania przemocy domowej.

W lutym tego roku na łamach „Gazetki” Centrum opublikowało wywiad z belgijskim policjantem, który opowiedział o roli policji w zgłoszeniach dotyczących przemocy domowej. W tym artykule przedstawiamy telefon antyprzemocowy, czyli Niebieską Linię, obsługiwaną przez nasze wolontariuszki.

 

Dla kogo jest przeznaczona Niebieska Linia?

Linia jest przeznaczona dla kobiet i dziewcząt powyżej 15. roku życia przebywających w Belgii, które doświadczają przemocy domowej (fizycznej, ekonomicznej, psychologicznej lub seksualnej).

Jaka jest rola Niebieskiej Linii?

Kontakt z Niebieską Linią pozwoli ci zrozumieć i upewnić się, czy doświadczasz przemocy. Jesteśmy po to, by cię wysłuchać, nie oceniać. Dowiesz się, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje. Udzielimy ci wsparcia psychicznego poprzez wysłuchanie, zrozumienie i towarzyszenie w drodze do wyjścia z relacji przemocowej. Zawsze możesz się tu podzielić swoimi emocjami, doświadczeniami czy wątpliwościami.

Kim są osoby, które odbierają zgłoszenia na Niebieskiej Linii?

Osoba dyżurująca przy telefonie to specjalistka antyprzemocowa, psycholożka lub prawniczka, która pomoże ci znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i pomoc w twojej specyficznej sytuacji.

Jakiej pomocy mogę oczekiwać?

Oferujemy możliwość uczestnictwa w Kręgach Kobiet, które są całkowicie anonimowe i darmowe. Kręgi prowadzone są przez psycholożki. To miejsce, gdzie uczestniczki mogą podzielić się swoją historią. Jeśli potrzebujesz wsparcia indywidualnego, możemy umówić cię na darmową konsultację psychologiczną. Oferujemy również darmowe porady i konsultacje prawne. Zawsze możesz do nas zadzwonić lub napisać e-mail. Wyjście z relacji przemocowej to proces, a rozmowa z kimś o tym jest pierwszym krokiem do zmiany.

Jaką mam gwarancję, że rozmowa będzie poufna?

Zasada poufności to jedna z najważniejszych zasad wykonywania zawodu psychologa. Prawo belgijskie gwarantuje ochronę tajemnicy zawodowej psychologów. Psycholog nie ma prawa udzielać informacji na temat swojego klienta bez jego wcześniejszej zgody. Prawo to obowiązuje również wtedy, gdy o te informacje wnioskuje członek rodziny, sąd, lekarz lub szkoła. W Belgii nad przestrzeganiem tego prawa czuwa Komisja Psychologów (Commission des Psychologues), do której można się zgłosić, jeśli te zasady zostały złamane.

Psycholog może złamać zasadę poufności jedynie w sytuacjach, gdy istnieje bardzo wysokie i natychmiastowe („tu i teraz”) ryzyko zagrożenia życia klientki lub osoby z jej otoczenia oraz w sytuacjach przemocy wobec dzieci. W praktyce oznacza to, że psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej w następujących sytuacjach:

  • wiedza o posiadaniu broni,
  • wiedza o przemocy domowej (wyjątek stanowi przemoc wobec dzieci),
  • wiedza o groźbach odebrania sobie życia,
  • wiedza o zastraszaniu oraz grożeniu śmiercią,
  • wiedza o molestowaniu, agresji seksualnej względem osoby pełnoletniej.

A co, jeżeli znam wolontariuszkę, która odbiera telefony na Niebieskiej Linii?

W Centrum Antyprzemocowym Elles Pour Elles kierujemy się zasadą nieangażowania się w pomoc, jeżeli znamy prywatnie osobę, której pomagamy.

Dodatkowo obowiązują nas zasady etyczne pracy psychologa i prawnika:

  • działanie na rzecz dobra klientki i nieszkodzenie jej,
  • odpowiedzialność zawodowa: psycholog tworzy ze swoim klientem relację opartą na zaufaniu,
  • zasada respektowania praw człowieka i jego godności oraz
  • prawo do autonomii, podmiotowości, godności, intymności, prywatności.

 

autorka: członkini Elles pour Elles

 

Gazetka 211 – maj 2022