Wiele osób chcących rozpocząć wspólne życie ze swoim wybrankiem zastanawia się czy wystarczy zarejestrować związek partnerski czy lepiej jednak zawrzeć związek małżeński. Wybór powinien przede wszystkim być dokonany zgodnie z własnymi przekonaniami ale warto też zapoznać się z konsekwencjami prawnymi wyboru każdej z opcji.

 

 

 

ZWIĄZEK PARTNERSKI

 

 

MAŁŻEŃSTWO

 

Rozpoczęcie

 

Deklaracja partnerów przed urzędnikiem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy

 

 

Ślub celebrowany przed urzędnikiem Stanu Cywilnego

 

 

Zakończenie

 

Deklaracja (może być złożona przez jednego z partnerów) przed urzędnikiem Stanu Cywilnego

 

 

Rozwód

 

Prawo do dziedziczenia

 

 

Ograniczone prawo do dziedziczeni: partner pozostający przy życiu dziedziczy prawo użytkowania mieszkania oraz meble i pozostałe wyposażenie

 

- Prawo użytkowania wszystkich nieruchomości

- Prawo własności, w zależności od istnienia testamentu, dziedziczenia ustawowego lub postanowień umowy przedmałżeńskiej. Części ułamkowe wyliczane na podstawie ilości dzieci.

 

 

Prawo do zachowku

 

Nie

 

Tak, w odniesieniu do prawa użytkowania mieszkania wraz z meblami oraz ewentualnie użytkowanie max. połowy pozostałej masy spadkowej. Może nastąpić przeliczenie wartości użytkowania na pewną sumę pieniężną

 

 

Obowiązek pomocy wzajemnej

 

Nie, z wyjątkiem łożenia na wspólne gospodarstwo domowe

 

Tak, oraz ewentualnie alimenty po rozwodzie

 

 

Majątek partnerów

 

Każdy zachowuje swój majątek odrębny

 

W wyniku małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, która może być ograniczona umową majątkową (rozdzielność) lub może nastąpić zawężenie wspólnoty (notarialne)

 

 

Ochrona wspólnego mieszkania

 

Tak, zgoda partnera jest konieczna do sprzedaży

lub obciążenia nieruchomości hipoteką

 

 

Tak, zgoda małżonka jest konieczna do sprzedaży lub obciążenia nieruchomości hipoteką

 

Czy jest możliwe podpisanie umowy majątkowej

 

 

Tak, umowa między partnerami podpisana przed notariuszem

 

Tak, umowa małżeńska podpisana przed notariuszem

 

Emerytura po zmarłym

 

Nie

 

Tak, jeśli spełnia się warunek wieku oraz czas trwania małżeństwa

 

 

Dziedziczenie długów podatkowych

 

 

Tak

 

Tak

 

Rozszerzenie uprawnień majątkowych

 

 

Tak, poprzez darowiznę lub testament

 

Tak, poprzez umowę małżeńską, darowiznę lub testament

 

 

 

 

Agnieszka Sità

prawnik w ASBL Trampolina
współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli

  1. 0495 28 98 24

 

 

 

Gazetka 211 – maj 2022