Dwuletnie obostrzenia w sferze gospodarki związane z epidemią Covid-19 spowodowały niewypłacalność wielu osób fizycznych i przedsiębiorstw, czego konsekwencją była utrata pracy lub zamykanie firm. Ponadto z powodu rosnącej inflacji Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się podwyższać stopy procentowe. Po podwyżce z 5 maja 2022 r. są one najwyższe od 2014 r. W konsekwencji tej decyzji wzrósł też WIBOR(R), co przełożyło się na zwiększenie rat kredytowych kredytów zaciągniętych w złotówkach. Wysoce prawdopodobne jest, że aktualne stopy procentowe będą jeszcze podwyższane.

Wakacje kredytowe, czyli tymczasowe zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu, w okresie pandemii pomogły przetrwać wielu kredytobiorcom, którzy z powodu lockdownów utracili źródło dochodów. Należy mieć na uwadze, że raty zawieszone nie są ratami umorzonymi. Zawieszone raty kredytu będą musiały zostać spłacone w terminie ustalonym pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Zwykle okres zawieszenia obejmuje od 1 do 6 miesięcy.

W 2022 r. rząd ponownie wprowadzi to rozwiązanie, jednak tym razem wakacje kredytowe mają ulżyć osobom spłacającym kredyty hipoteczne, nieradzącym sobie z regulowaniem coraz wyższych rat z powodu wzrostu stóp procentowych. Osoby te będą mogły ubiegać się o zawieszenie spłaty rat nawet cztery razy w roku, na uproszczonych zasadach i bez ponoszenia kosztów odsetek.

Kredytobiorca zainteresowany uzyskaniem tymczasowego zwolnienia z konieczności spłacania rat kredytu z uwagi na problemy finansowe powinien zwrócić się do banku z wnioskiem, zaznaczając, której raty z harmonogramu nie chce płacić. Niektóre banki wymagają zdecydowania się, czy zawieszeniu ma podlegać tylko rata kapitałowa, czy kapitałowo-odsetkowa. Bank, o ile ma w umowie możliwość ubiegania się o wakacje kredytowe, nie powinien pobierać za tę usługę żadnych opłat.

Obok wakacji kredytowych, które wynikają wprost z umów kredytu, pojawił się nowy rodzaj wakacji kredytowych, tym razem jako reakcja rządu na konsekwencje obostrzeń w związku z Covid-19. Ten typ zwolnień w spłacie rat kredytu znalazł swoje oparcie w ramach pomocy rządowych zawartych w Tarczy Antykryzysowej 4.0. W tym rozwiązaniu pojawiło się prawo do zawieszenia na okres do trzech miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyły tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. Zawieszenie następowało automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. Konsument sam decydował, czy zawiesić spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące.

26 kwietnia 2022 r. pojawił się trzeci rodzaj wakacji kredytowych jako odpowiedź na skokowy wzrost inflacji, wynikający wprost z projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa jest obecnie w trakcie konsultacji.

Główne założenia projektu ustawy wakacji kredytowych związanych z inflacją są następujące:

  • zawieszenie rat spłaty kredytu – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. – czyli do ośmiu miesięcy bez spłat rat kredytu,
  • rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotówkach,
  • wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu zostaną przedłużone,
  • wakacje kredytowe będą dotyczyć części kapitałowej, jak i odsetkowej raty,
  • cztery razy w 2022 r. i cztery razy w 2023 r. spłata raty zostanie przesunięta, bez odsetek.

Zgodnie z prognozami rządowymi, w przypadku osoby lub rodziny, które dziś płacą 2,4 tys. zł raty kredytu, oznacza to zmniejszenie obciążeń o 19,2 tys. zł w latach 2022–2023.

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

tel: 0048 504 078 866
www.kancelariahajdukiewicz.com

 

 

 

Gazetka 212 – czerwiec 2022