Za niezdolne do pracy uznaje się osoby, które na skutek choroby, wypadku, czy też ciąży nie mogą tymczasowo wykonywać pracy lub wypełniać obowiązków wymaganych od osób bezrobotnych. Osoby te mogą wówczas otrzymywać dochód zastępczy od swojego funduszu zdrowia. Muszą jednak na czas zgłosić do niego swoją niezdolność do pracy.

Kogo zawiadomić w przypadku niezdolności do pracy?

Osoby zatrudnione (pracownicy fizyczni lub umysłowi) powiadamiają pracodawcę i fundusz CM. Osoby bezrobotne powiadamiają fundusz CM i zaznaczają na swojej karcie kontrolnej dni niezdolności do pracy. Umożliwi to również poinformowanie o tym instytucji wypłacającej ich zasiłek. Osoby prowadzące własną działalność muszą powiadomić tylko fundusz CM.

W jaki sposób zawiadomić swój fundusz zdrowia?

Państwa lekarz musi wypełnić zaświadczenie o niezdolności do pracy („Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”), zwane również zaświadczeniem poufnym („Vertrouwelijk”). Dokument ten można pobrać ze strony www.cm.be/aangifte lub uzyskać w oddziale funduszu CM. Wypełniony dokument należy wysłać pocztą (bpost) na adres funduszu zdrowia. Wypełnionego zaświadczenia nie wolno wrzucić do skrzynki pocztowej CM ani zdeponować w kopercie CMdirect.

Co należy zrobić, gdy…

… choroba trwa dłużej niż okres uznania Państwa za osobę niezdolną do pracy? Państwa lekarz musi w tym celu wypełnić nowy formularz zgłoszenia, zaznaczając w jego górnej części opcję „verlenging” (formularz dotyczący przedłużenia). Dokument ten należy dostarczyć do funduszu CM w ciągu siedmiu dni od początkowej daty przedłużenia. Termin ten nie obowiązuje osób przebywających w szpitalu, ponieważ termin zgłoszenia jest zawieszony na czas pobytu w szpitalu.

… powracają Państwo do pracy/dalszego przebywania na bezrobociu przed upływem okresu uznania Państwa za osobę niezdolną do pracy?

  • Osoby zatrudnione muszą w ciągu 8 dni poinformować pisemnie fundusz CM o dacie powrotu do pracy, robiąc to np. za pomocą zaświadczenia o wznowieniu pracy. Ich pracodawca potwierdzi następnie tę datę za pośrednictwem strony internetowej instytucji ubezpieczeń społecznych.
  • Osoby bezrobotne powinny zadbać o to, by instytucja wypłacająca im zasiek dla bezrobotnych wypełniła i przekazała do funduszu CM zaświadczenie o dalszym przebywaniu na bezrobociu.
  • Osoby prowadzące własną działalność muszą niezwłocznie dostarczyć do funduszu CM wypełnione zawiadomienie o wznowieniu pracy.

Uwaga! Jeśli Państwa powrót do pracy/dalszego przebywania na bezrobociu nastąpi po upływie okresu uznania Państwa za osobę niezdolną do pracy, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.

 … otrzymają Państwo wezwanie od lekarza orzecznika na badanie lekarskie? Należy zawsze stawić się na takim badaniu, aby wypłata Państwa świadczeń nie została wstrzymana. Ponadto jeśli nie będą się Państwo stawiać na wezwania lekarza orzecznika bez istotnych powodów, będzie on zmuszony zakończyć okres uznania Państwa za osobę niezdolną do pracy. Jeżeli z powodów medycznych (na przykład ze względu na pobyt w szpitalu) nie mogą się Państwo stawić się na wizytę, muszą się Państwo skontaktować w tej sprawie ze swoim funduszem zdrowia.

… zechcą Państwo częściowo powrócić do pracy?

  • Osoby zatrudnione lub bezrobotne muszą w tym celu złożyć wniosek o zezwolenie u lekarza orzecznika, zanim ponownie przystąpią do pracy.
  • Osoby prowadzące własną działalność muszą w takim przypadku czekać na oficjalną zgodę lekarza orzecznika, zanim ponownie przystąpią do pracy.

Uwaga! Zezwolenie lub zgoda zawierają datę końcową dotyczą okresu, dla którego jest dozwolona praca i nie stanowią potwierdzenia niezdolności do pracy. Aby przedłużyć ten okres, trzeba przed datą końcową zawnioskować o nowe zezwolenie/zgodę.

Wykonywanie dozwolonej przez lekarza orzecznika pracy może skutkować zmniejszeniem kwoty wypłacanego dochodu zastępczego. Więcej informacji można uzyskać od funduszu CM. Również osoby, które uzyskały zezwolenie na pracę podczas trwania niezdolności do pracy, mają nadal obowiązek dostarczenia lekarzowi orzecznikowi zaświadczenia, gdy konieczne będzie przedłużenie okresu niezdolności do pracy.

…podczas trwania niezdolności do pracy będą Państwo chwilowo przebywać pod innym adresem zamieszkania lub za granicą? Należy skontaktować się z funduszem CM najpóźniej na czternaście dni przed planowanym wyjazdem. W niektórych sytuacjach konieczne będzie uzyskanie uprzedniego zezwolenia

 

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0473 52 05 55

 

 www.cm.be/polska

 

 

Gazetka 213 – lipiec/sierpień 2022