Belgijski system emerytalny składa się z trzech filarów.

1. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, nadzorowane przez państwo, to tzw. I filar. Świadczenia gwarantowane obliczane są na podstawie wysokości wynagrodzeń pobieranych w ciągu całej kariery zawodowej. W Belgii prawo do pełnej emerytury nabywa się po 45 latach pracy. Jeśli nie mamy aż tylu przepracowanych lat, nasza emerytura będzie proporcjonalnie niższa. System pracowniczy pozwala na przejście na emeryturę w wieku 65 lat, niemniej jednak istnieje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę po ukończeniu 60. roku życia oraz po udokumentowaniu odpowiedniej liczby lat pracy. Emeryturami w Belgii (zarówno dla pracowników – salarié, jak i dla osób mających status indépendant) zajmuje się Office national des Pensions (adres: Tour du Midi 3, 1060 Bruksela; nr tel. 02 529 24 32, www.onprvp.fgov.pl).

2. II filar składa się z dobrowolnych zakładowych planów emerytalnych tworzonych przez pracodawcę. Składki odprowadzana są przez pracodawcę i częściowo przez pracownika. Ma on dwie formy: ubezpieczenia grupowego (assurance de groupe) lub funduszu emerytalnego (fonds de pension). Niestety nie wszyscy pracodawcy decydują się na dodatkowe ubezpieczenie dla swoich pracowników. Warto jednak zorientować się, czy nasz zakład pracy oferuje już fundusz emerytalny.

3. III filar składa się z indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego opłacanego dobrowolnie przez pracownika. Fundusz ten daje nam możliwość odpisu od podatku, a jednocześnie zwiększenia swojego świadczenia emerytalnego. Bank ING proponuje kilka rozwiązań, w zależności od potrzeb klientów. Pierwszym z nich jest fundusz oszczędnościowy emerytalny, który pozwoli nam obniżyć podatek minimalnie o 273 EUR (30 proc.), a maksymalnie o 364 EUR (40 proc.), w zależności od progu podatkowego, w którym się znajdujemy. W 2012 r. limit inwestycji w ten fundusz nie może przekroczyć 910 EUR. Nie ma tu  gwarancji zysków, należy natomiast pamiętać, iż systematyczne i długotrwale oszczędzanie pozwoli nam osiągnąć bardzo dobre rezultaty z inwestycji.

Osobom, które preferują pewny zysk, polecamy fundusze gwarantowane ING. W pierwszym planie oszczędnościowym tego typu możemy wpłacić maksymalnie 2 200 EUR rocznie i odliczyć od podstawy opodatkowania od 30 do 40 proc. zainwestowanej kwoty. Oprócz gwarantowanej określonej stopy zwrotu możemy liczyć również na udział w potencjalnych wyższych zyskach. Należy jednak pamiętać, iż program ten pozwoli nam obniżyć podatek pod warunkiem, że nie odliczamy już kredytu hipotecznego, gdyż oba te produkty znajdują się w tej samej tzw. kopercie fiskalnej. Jeżeli natomiast odliczamy lub planujemy w przyszłości odliczać kredyt hipoteczny i jednocześnie interesuje nas fundusz o pewnej stopie zwrotu, bank ING poleca gwarantowany program oszczędnościowy, w którym za 2012 r. możemy wpłacić maksymalnie 910 EUR i odliczyć od 30 do 40 proc. zainwestowanego kapitału.

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą (indépendant) proponujemy odrębny fundusz emerytalny, pozwalający obniżyć wysokość podatku oraz obowiązkowych składek socjalnych. Natomiast zarządca spółki (np. gérant de SPRL), który ma regularne comiesięczne dochody, może inwestować w przyszłość za pośrednictwem swojej firmy. To spółka płaci składki na przyszłe świadczenia emerytalne zarządcy, wliczając to w koszty uzyskania przychodu i tym samym zmniejszając podatek firmy.

W razie pytań lub wątpliwości i w celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do doradcy, który postara się dobrać odpowiedni fundusz emerytalny w zależności od sytuacji, potrzeb i możliwości klienta.

 

Marta Izowit

Edyta Jóźwiak

Gazetka 110 – kwiecień 2012