CO TO JEST FUNDUSZ INWESTYCYJNY?

Fundusz inwestycyjny to popularna, nowoczesna i efektywna metoda oszczędzania. Powstaje przez połączenie środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorstwa, różne instytucje czy osoby fizyczne. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą kapitał, który umożliwia korzystne inwestowanie mające na celu osiąganie zysków wyższych niż na tradycyjnym koncie oszczędnościowym lub lokacie bankowej. Strategia inwestycyjna funduszu polega na wypracowaniu zysku przy ograniczonym ryzyku.

RODZAJE FUNDUSZY

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić na następujące grupy:

fundusze gotówkowe o najniższym poziomie ryzyka, których celem jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków. Ich główną zaletą jest wysoka płynność umożliwiająca natychmiastowe wycofanie środków bez utraty uzyskanych korzyści;

fundusze obligacji o niskim poziomie ryzyka dążące do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych;

fundusze akcyjne o największym potencjale generowania wysokich stóp zwrotu i jednocześnie o najwyższym poziomie ryzyka. Fundusze te dążą do uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu w długim terminie poprzez lokowanie środków w akcje;

fundusze zrównoważone należą do grupy funduszy mieszanych o wyższym poziomie ryzyka względem funduszy stabilnego wzrostu przy umiarkowanym poziomie ryzyka▪;

fundusze pozostałe stanowią inne fundusze, które ze względu na specyficzną politykę inwestycyjną nie mogły zostać zakwalifikowane do żadnej z wyżej wymienionych grup. Mogą się one charakteryzować np. zróżnicowanym poziomem ryzyka (mogą to być fundusze bardzo bezpieczne, jak i o najwyższym poziomie ryzyka).

JAK ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

Najpierw należy się zastanowić nad kilkoma kwestiami: jak długo chce się inwestować w fundusze, jak wysoką sumę, czy pieniądze miałyby być wypłacane regularnie (np. co miesiąc), czy jednorazowo (ale w większej kwocie).

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE?

Fundusze inwestycyjne są wygodnym sposobem pomnażania oszczędności ze względu na:

▪ profesjonalne zarządzanie – zajmuje się tym zespół doświadczonych specjalistów z Belgii i z zagranicy,

▪ atrakcyjne stopy wzrostu,

▪ oszczędność czasu – nie trzeba samodzielnie analizować wyników spółek i śledzić wydarzeń, aby środki zarabiały na globalnym rynku finansowym,

▪ dostęp do środków – każdego dnia można wpłacać i wypłacać środki z funduszu, a przy tym na bieżąco monitorować wartość swoich oszczędności,

przejrzystość – na naszej stronie internetowej można znaleźć prospekty informacyjne, a w nich wszelkie potrzebne informacje dotyczące poszczególnych funduszy. Informacje o wszystkich opłatach, polityce inwestycyjnej funduszy oraz sprawozdania finansowe są regularnie publikowane i aktualizowane,

szerokie horyzonty – inwestując w fundusze, zyskuje się nowe możliwości inwestycyjne, niedostępne dla przeciętnego inwestora. Dzięki naszym funduszom można w łatwy sposób inwestować na zagranicznych rynkach, m.in: Europy, USA, Ameryki Południowej czy Azji,

dziedziczenie środków – zainwestowane pieniądze są własnością klienta i podlegają dziedziczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Edyta Jóźwiak – doradca klienta

Marta Izowit – doradca klienta

 

 

Gazetka 126 – listopad 2013