Koniec roku to czas podsumowywania podjętych działań oraz planowania kolejnych.  Warto przemyśleć kilka spraw również z finansowego punktu widzenia. Oto na co należy zwrócić uwagę.

Wizja zbyt wysokiego podatku za 2013 r.

Pod koniec roku osoby prowadzące działalność (indépendant) oraz posiadające spółki powinny skonsultować się z księgowym, by omówić kwestie dochodu.  W przypadku gdy jest on dość wysoki, warto zrobić inwestycje, np. kupić samochód lub narzędzia, które dzięki amortyzacji pozwolą na obniżenie dochodu.  Aby pomóc klientom w realizowaniu inwestycji, bank ING oferuje bardzo korzystne kredyty na zakup nowego lub używanego pojazdu oraz narzędzi. Jest to pożyczka ratalna, o stałym oprocentowaniu, którą klient zobowiązuje się spłacić według wcześniej ustalonego harmonogramu. Kwota kredytu oraz liczba rat zależy od zdolności kredytowej. Należy pamiętać o tym, iż oprocentowanie kredytu jest niższe, jeśli klient decyduje się na samochód nowy lub maksymalnie dwuletni. Bank wymaga potwierdzenie celu pożyczki, czyli przedstawienia wstępnej umowy zakupu, a po zapłacie za auto – faktury sprzedaży.

Innym sposobem na obniżenie podatku są odpisy z tytułu posiadania funduszu emerytalnego. Istnieje kilka rozwiązań – w zależności od potrzeb klienta. Pierwszym z nich jest emerytalny fundusz oszczędnościowy, który pozwoli obniżyć podatek o 282 euro (30 proc.), ponieważ w 2013 r. limit inwestycji w ten fundusz, dający maksymalny odpis od podatku, został ustalony na 940 euro (czyli 12 miesięcy x 78,33 euro). Odpis ten obowiązuje nawet wtedy, gdy odpisuje się już od podatku spłacany kapitał i odsetki kredytu hipotecznego.

Natomiast w długoterminowym emerytalnym planie oszczędnościowym można wpłacić w 2013 r. maksymalnie 2260 euro, a od podstawy opodatkowania odliczyć do 30 proc. zainwestowanej kwoty. Oprócz gwarantowanej określonej stopy zwrotu można liczyć również na udział w potencjalnych wyższych zyskach. Należy jednak pamiętać, iż program ten pozwoli obniżyć podatek pod warunkiem, że nie odlicza się już kredytu hipotecznego, gdyż oba te produkty znajdują się w tej samej tzw. kopercie fiskalnej. Na stronie internetowej www.ing.be można znaleźć symulatory emerytalne. Ponadto istnieje możliwość wykupienia funduszu bezpośrednio na stronie internetowej bez konieczności wizyty w banku.

Kredyt na poczet zaliczek na podatek dochodowy za 2014 r.

W grudniu warto pomyśleć o zaliczkach na podatek dochodowy na przyszły rok. Bank ING ma w tym miesiącu w ofercie nisko oprocentowane kredyty na finansowanie tych zaliczek, tak aby klient nie musiał płacić jednorazowo całej kwoty, a tym samym mógł zachować płynność finansową. Po podpisaniu umowy bank wpłaca w imieniu klienta 100 proc. szacunkowej kwoty podatku dochodowego za 2014 r. (jej wysokość należy uzgodnić z księgowym) na konto Ministerstwa Finansów. Klient natomiast spłaca tę kwotę w 12 równych ratach, począwszy do stycznia 2014 r. Jest to rozwiązanie bardzo opłacalne, ponieważ odsetki są niewielkie i można je odliczyć, traktując jako koszt prowadzenia działalności. Poza tym bank proponuje podpisanie umowy, która będzie odnawiana co roku z możliwością dostosowania wysokości zaliczek do zarobków.

Prowadzący własną działalność gospodarczą (indépendant), współwłaściciele firm (associé actif) lub ich zarządcy (dirigeant d'entreprises, gérant) oraz pomocnicy (aidant) są zobowiązani do samodzielnego odprowadzania podatku.  W przeciwnym razie urząd skarbowy naliczy rodzaj nadpłaty, czyli podwyższenie płaconego podatku o ustalony na dany rok procent. Fiskus daje jednak możliwość płacenia dobrowolnych zaliczek w danym roku rozliczeniowym i oferuje tym samym bonifikatę, dzięki której można uniknąć podwyższenia kwoty podatku.

Nowość w ING

Od niedawna klienci ING oprócz aplikacji bankowej na smartfony mogą również bezpłatnie ściągnąć w App Store i Android aplikację na tablety – ING Smart Banking, która pozwala na:

● zarządzanie kontami prywatnymi i firmowymi: sprawdzanie salda oraz historii kont prywatnych, oszczędnościowych oraz kart kredytowych;

● wykonywanie przelewów;

● wgląd na całościowy budżet klienta dzięki praktycznym grafikom, które poddają analizie wpływy i wydatki (podzielone na kategorie: rodzina, zdrowie, kredyty, ubezpieczenia, transport, czas wolny) oraz kwartalne porównanie sytuacji finansowej klienta;

● otwarcie konta bieżącego i oszczędnościowego;

● znalezienie najbliższego oddziału ING;

● umówienie się na spotkanie z doradcą.

 

Marta Izowit – doradca klienta

Edyta Jóźwiak – doradca klienta

 

Gazetka 127 – grudzień 2013

 

 

Mentions légales

App Store et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc.
Android est une marque déposée de Google Inc.

Les conditions et modalités des services Smart Banking (Conditions générales des services Smart Banking en annexe du Règlement Général des Opérations d’ING, tarifs des opérations et toutes autres informations complémentaires) sont disponibles sur www.ing.be et dans votre agence ING.

ING Belgique SA - Banque/Prêteur, Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403 200 393 –

BIC (SWIFT) : BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789. Courtier d'assurances inscrit a la FSMA sous le numero 12381A.

Ordres de paiements (nationaux ou internationaux) donnés par des personnes majeures ou mineures :

▪ pour l'ensemble des Ordres de paiement en faveur de comptes (autres que les comptes mentionnés sous le point a. ci-avant) détenus, auprès d'ING ou non, par des bénéficiaires tiers prédéfinis, dans le cadre des services Home'Bank, par le Client ou l'Utilisateur :

▪ si Utilisateur de services Home’Bank : 2.500 EUR par jour, par Utilisateur (peu importe le nombre de systèmes informatiques Mobile de ce dernier via lesquels les services Smart Banking sont disponibles) et pour l’ensemble des comptes accessibles via les services Home’Bank ;

▪ si Utilisateur des services Home’Bank Plus : 5.000 EUR par jour, par Utilisateur (peu importe le nombre de systèmes informatiques Mobile de ce dernier via lesquels les services Smart Banking sont disponibles) et pour l’ensemble des comptes accessibles via les services Home’Bank Plus ;

▪ pour l'ensemble des Ordres de paiement en faveur de comptes (autres que les comptes mentionnés sous les point a) et b) ci-avant) détenus, auprès d'ING ou d’autres institutions financières établies en Belgique (l'IBAN de ces comptes commençant par «BE») :

▪ si Utilisateur de services Home’Bank : 750 EUR par jour, par Utilisateur (peu importe le nombre de systèmes informatiques Mobile de ce dernier via lesquels les services Smart Banking sont disponibles) et pour l’ensemble des comptes accessibles via les services Home’Bank;

▪ si Utilisateur des services Home’Bank Plus: 1.500 EUR par jour, par Utilisateur (peu importe le nombre de systèmes informatiques Mobile de ce dernier via lesquels les services Smart Banking sont disponibles) et pour l’ensemble des comptes accessibles via les services Home’Bank Plus.

Protection de la vie privée
Votre adresse de courrier électronique sera traitée par ING Belgique SA, Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles aux fins de gestion centrale de la clientèle, de marketing de services bancaires, financiers et d’assurances (sauf opposition, sur demande et sans frais, de votre part au marketing direct), de vision globale du client et de contrôle des opérations et de prévention des irrégularités. 
Vous pouvez prendre connaissance des données vous concernant et les rectifier. 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la Charte de protection de la vie privée d'ING Belgique.