Po okresie wydatków związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz rozpoczęciem roku szkolnego nadszedł październik – miesiąc oszczędzania. Często, pochłonięci problemami życia codziennego, po prostu zapominamy o konieczności odkładania pieniędzy lub uważamy, że mamy ich za mało, by oszczędzać. Nic bardziej mylnego. Oszczędzać może każdy, trzeba tylko wiedzieć jak.

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Jednym z najprostszych sposobów jest skorzystanie z konta oszczędnościowego. Jego zaletą jest to, że pieniądze można wpłacać i wypłacać w każdej chwili, a przelewy między kontem osobistym a oszczędnościowym, dokonywane przez Internet lub bankomat, są bezpłatne. Środki na koncie nie są zamrożone (jak na standardowych lokatach), a odsetki rosną już od pierwszej wpłaty.

Najczęściej po wpłynięciu wypłaty na konto można natychmiast przelać stałą kwotę na konto oszczędnościowe. Wiele osób wybiera automatyczny przelew określonej sumy lub też programuje przelew w taki sposób, że ostatniego dnia miesiąca wysokość salda jest przesyłana na konto oszczędnościowe.

OSZCZĘDZAJMY DLA DZIECI

Warto oszczędzać już od jak najmłodszych lat. W Belgii wielu rodziców co miesiąc, zaraz po otrzymaniu zasiłku rodzinnego (około 10. dnia miesiąca), przelewa jego część na konto oszczędnościowe otwarte na nazwisko dziecka. Prowadzenie takiego konta jest bezpłatne. Rachunek można założyć nawet zaraz po urodzeniu dziecka, by od pierwszych chwil jego życia odkładać pieniądze. Oszczędności na rachunku nie są zablokowane i to rodzice decydują, na co przeznaczą zgromadzoną sumę.

Jeśli chcemy utworzyć kapitał dla dziecka, który zostanie wypłacony w jego 18. urodziny lub trochę później, należy założyć plan oszczędzania, w którym i kapitał, i odsetki są gwarantowane. Przez to już w dniu pierwszej wpłaty wiadomo, jaką kwotę otrzyma pociecha, gdy podrośnie. Dzięki takim wpłatom ułatwia się dzieciom start w dorosłe życie – zgromadzone środki można przeznaczyć np. na studia lub kupno samochodu, mogą też być wkładem przy zakupie mieszkania.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Innym sposobem oszczędzania lub lokowania oszczędności jest założenie funduszu inwestycyjnego. W zależności od tego, jak wysokich zysków oczekuje klient oraz jaki poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować, bank oferuje szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez renomowane towarzystwa. Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty lub też systematycznego wpłacania stałej miesięcznej kwoty.

Poniższa tabela porównuje zalety funduszy inwestycyjnych i kont oszczędnościowych:

Wybierz fundusz, gdy chcesz: Konto oszczędnościowe jest przydatne, gdy:
 • odkładać jednorazowo lub regularnie nadwyżki finansowe na przyszłość
 • mieć szanse na większe zyski i bierzesz pod uwagę zmienność inwestycji
 • mieć swobodny dostęp do swoich pieniędzy, czyli możliwość wpłacania i wypłacania środków każdego dnia
 • inwestować w emeryturę, edukację dzieci i podobne cele
 • chcesz przechować gotówkę na najbliższe zaplanowane wydatki
 • wystarczą ci małe odsetki
 • nie akceptujesz żadnych wahań oszczędności
 • chcesz dokładnie wiedzieć, ile zarobisz

źródło www.ing.pl

OCHRONA INTERESÓW KLIENTA

Inwestowania w fundusze nie należy się bać, ponieważ Unia Europejska zadbała o interesy klientów, wprowadzając we wszystkich państwach członkowskich MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive – Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). To dyrektywa, której podstawowym celem jest ochrona inwestorów, promowanie dalszej konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość rynku. Dyrektywa MiFID dotyczy prawie wszystkich instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych. Harmonizuje ona europejskie rynki finansowe oraz zapewnia wyższy poziom przejrzystości poprzez wprowadzenie nowych przepisów prawa w zakresie usług inwestycyjnych.

Wymogi ustawy nakładają na instytucje rynku finansowego, w tym banki, szereg obowiązków, które są korzystne z punktu widzenia ochrony interesów klienta. Obowiązki te dotyczą w szczególności:

 • nadania kategorii klienta, określającej poziom ochrony w ramach świadczonej usługi,
 • dokonywania oceny, czy instrument finansowy lub usługa są odpowiednie dla danego klienta,
 • zasad postępowania banku w przypadku powstania konfliktu interesów,
 • konieczności zawarcia umowy dotyczącej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Marta Izowit – doradca klienta

Edyta Jóźwiak – doradca klienta

Gazetka 135– październik 2014