Inwestycje

Pod koniec roku osoby prowadzące działalność (indépendant) oraz posiadające spółki powinny skonsultować się z księgowym, by omówić kwestie dochodu. W przypadku gdy jest on dość wysoki, warto zrobić inwestycje, np. kupić samochód lub narzędzia, które dzięki amortyzacji pozwolą na obniżenie dochodu. Aby pomóc klientom w realizowaniu inwestycji, bank ING oferuje bardzo korzystne kredyty na zakup nowego lub używanego pojazdu oraz narzędzi. Jest to pożyczka ratalna o stałym oprocentowaniu, którą klient zobowiązuje się spłacić według wcześniej ustalonego harmonogramu. Kwota kredytu oraz liczba rat zależy od zdolności kredytowej. Należy pamiętać o tym, iż oprocentowanie kredytu jest niższe, jeśli klient decyduje się na samochód nowy lub maksymalnie dwuletni. Bank wymaga potwierdzenie celu pożyczki, czyli przedstawienia wstępnej umowy zakupu, a po zapłacie za auto – faktury sprzedaży.

Fundusze emerytalne

Innym sposobem na obniżenie podatku są odpisy z tytułu posiadania funduszu emerytalnego. Istnieje kilka rozwiązań – w zależności od potrzeb klienta. Pierwszym z nich jest emerytalny fundusz oszczędnościowy, który pozwoli obniżyć podatek o 285 euro (30 proc.), ponieważ w 2014 r. limit inwestycji w ten fundusz, dający maksymalny odpis od podatku, został ustalony na 950 euro (czyli 12 miesięcy x 79,16 euro). Odpis ten obowiązuje nawet wtedy, gdy odpisuje się już od podatku spłacany kapitał i odsetki kredytu hipotecznego.

Natomiast w długoterminowym emerytalnym planie oszczędnościowym można wpłacić w 2014 r. maksymalnie 2280 euro, a od podstawy opodatkowania odliczyć do 30 proc. zainwestowanej kwoty. Oprócz gwarantowanej określonej stopy zwrotu można liczyć również na udział w potencjalnych wyższych zyskach. Należy jednak pamiętać, iż program ten pozwoli obniżyć podatek pod warunkiem, że nie odlicza się już kredytu hipotecznego, gdyż oba te produkty znajdują się w tej samej tzw. kopercie fiskalnej.

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą (indépendant) proponujemy odrębny fundusz emerytalny, pozwalający obniżyć wysokość podatku oraz obowiązkowych składek socjalnych. Natomiast zarządca spółki (np. gérant de SPRL), który ma regularne comiesięczne dochody, może inwestować w przyszłość za pośrednictwem swojej firmy. To spółka płaci składki na przyszłe świadczenia emerytalne zarządcy, wliczając to w koszty uzyskania przychodu i tym samym zmniejszając podatek firmy.

W razie pytań lub wątpliwości i w celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do doradcy, który postara się dobrać odpowiedni fundusz emerytalny w zależności od sytuacji, potrzeb i możliwości klienta. Natomiast na stronie internetowej www.ing.be można znaleźć symulatory emerytalne. Ponadto istnieje możliwość wykupienia funduszu bezpośrednio na stronie internetowej bez konieczności wizyty w banku.

Kredyt na poczet zaliczek na podatek dochodowy za 2015 r.

W grudniu warto pomyśleć o zaliczkach na podatek dochodowy na przyszły rok. Bank ING ma w tym miesiącu w ofercie nisko oprocentowane kredyty na finansowanie tych zaliczek, tak aby klient nie musiał płacić jednorazowo całej kwoty, a tym samym mógł zachować płynność finansową. Po podpisaniu umowy bank wpłaca w imieniu klienta 100 proc. szacunkowej kwoty podatku dochodowego za 2015 r. (jej wysokość należy uzgodnić z księgowym) na konto Ministerstwa Finansów. Klient natomiast spłaca tę kwotę w 12 równych ratach, począwszy od stycznia 2015 r. Jest to rozwiązanie bardzo opłacalne, ponieważ odsetki są niewielkie i można je odliczyć, traktując jako koszt prowadzenia działalności. Poza tym bank proponuje podpisanie umowy, która będzie odnawiana co roku z możliwością dostosowania wysokości zaliczek do zarobków.

Prowadzący własną działalność gospodarczą (indépendant), współwłaściciele firm (associé actif) lub ich zarządcy (dirigeant d'entreprises, gérant) oraz pomocnicy (aidant) są zobowiązani do samodzielnego odprowadzania podatku. W przeciwnym razie urząd skarbowy naliczy rodzaj nadpłaty, czyli podwyższenie płaconego podatku o ustalony na dany rok procent. Fiskus daje jednak możliwość płacenia dobrowolnych zaliczek w danym roku rozliczeniowym i oferuje tym samym bonifikatę, dzięki której można uniknąć podwyższenia kwoty podatku.

 

 

Marta Izowit – doradca klienta

Edyta Jóźwiak – doradca klienta

Gazetka 137– grudzień 2014