Niedawno Komisja Europejska zmieniła zasady rekrutacji pracowników kontraktowych (Contract Agents). Dają one spore szanse osobom, które nie miały możliwości startować we wcześniejszych konkursach, ale posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe.  Aktualnie wystarczy zarejestrować się w specjalnej bazie danych prowadzonej przez Europejski Urząd Doboru Kadr (http://europa.eu/epso). Z tej bazy będą wybierani kandydaci zapraszani na rozmowę o pracę w Komisji Europejskiej.

Na jakie oferty mogą liczyć kandydaci? Komisja Europejska zatrudnia pracowników kontraktowych w czterech kategoriach (grupach):

▪ Pracownicy kontraktowi pierwszej grupy zajmują stanowiska techniczne, np. kierowców.  Wymagana jest od nich znajomość przynajmniej dwóch języków unijnych (w tym angielskiego, francuskiego lub niemieckiego) oraz posiadanie uprawnień zawodowych niezbędnych na danym stanowisku (np. uprawnień do prowadzenia busa). Osoby zatrudnione na takim stanowisku mogą liczyć na pensję od 1847 euro brutto. Podatki płacone przez pracowników najniższego szczebla są dużo niższe od tych płaconych przez urzędników średniego i wyższego szczebla. Dzięki temu po odprowadzeniu podatków i składek ubezpieczeniowych pracownicy pierwszej grupy mogą liczyć na wpływy na konto od 1592 euro miesięcznie.

▪ Pracownicy kontraktowi drugiej grupy zajmują stanowiska sekretarskie.  Wymagana jest biegła znajomość przynajmniej dwóch języków unijnych (konieczna jest umiejętność redagowania dokumentów w języku angielskim lub francuskim, a najlepiej w obu), doskonała znajomość komputerowych aplikacji biurowych, średnie wykształcenie oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Osoby zatrudnione na takim stanowisku mogą liczyć na pensję od 1920 euro brutto; po odprowadzeniu podatków i składek ubezpieczeniowych – od 1654 euro miesięcznie.

▪ Pracownicy kontraktowi trzeciej grupy zajmują stanowiska asystenckie w takich dziedzinach jak np. finanse, audyt czy informatyka.  Wymagane są od nich podobne kwalifikacje jak w przypadku pracowników drugiej grupy oraz dodatkowo specjalistyczne kwalifikacje niezbędne na proponowanym stanowisku (np. księgowość lub zarządzanie sieciami komputerowymi). Osoby zatrudnione na takim stanowisku mogą liczyć na pensję od 2457 euro brutto; po odprowadzeniu podatków i składek ubezpieczeniowych – od 2115 euro miesięcznie.

▪ Pracownicy kontraktowi czwartej grupy zatrudniani są na stanowiskach administratorów. Do ich zadań należy przygotowanie prac instytucji unijnych. Opracowują raporty, zarządzają projektami, przeprowadzają kontrole, piszą projekty nowych regulacji prawnych, nadzorują wydawanie unijnych pieniędzy. Kandydaci muszą mieć wyższe wykształcenie i biegle znać dwa unijne języki, ale najczęściej znają trzy (francuski, angielski lub niemiecki oraz ojczysty, gdy jest inny od wcześniejszych). Osoby zatrudnione na takim stanowisku mogą liczyć na pensję od 3145 euro brutto; po odprowadzeniu podatków i składek ubezpieczeniowych – od 2654 euro miesięcznie.

W trakcie kariery możliwe są awanse, dzięki którym pensja może wzrosnąć. Dla przykładu, maksymalna pensja sekretarki pod koniec kariery może osiągnąć nawet 2654 euro netto.

Instytucje unijne oferują również finansowe wsparcie kandydatom, którzy mają dzieci lub muszą w związku z nową pracą przeprowadzić się do nowego kraju. Dodatek na dziecko sięga nawet 372 euro. Jak widać, instytucje unijne są bardzo atrakcyjnymi pracodawcami dla rodziców. Należy jednak pamiętać, że osoby, które dotychczas korzystały z pomocy państwa belgijskiego, będą musiały z niej zrezygnować.

Dodatek dla osób, które muszą zmienić kraj w celu objęcia nowego stanowiska, może sięgać nawet 16 proc. pensji. Jednak w przypadku osób, które już mieszkają w Belgii i chciałyby znaleźć zatrudnienie w Brukseli, na takie korzyści liczyć nie można.

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr: http://europa.eu/epso.

 

Gazetka 127 – grudzień 2013