Od 1 stycznia 2015 r. składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracujących na własny rachunek (indépendants / selfstandig) będą obliczane w inny sposób. Do tej pory składki socjalne naliczano na podstawie dochodu faktycznego z 3 ostatnich lat, co niestety było bardzo kłopotliwe w przypadku osób, których dochód stopniowo się zmniejszał.

Według nowych zasad składki będą naliczane na podstawie dochodów z tego samego roku, za który będziemy się rozliczać. Składki za rok 2015 obliczane są zatem na podstawie przychodów z 2015 r.

Możliwość zwiększenia lub zmniejszenia składki tymczasowej

Pracujący na własny rachunek będzie mógł sam regulować kwotę składek tymczasowych. Oznacza to, że będzie mógł dobrowolnie zwiększyć swój wkład, jeśli spodziewa się, że przychody za rok, w którym płaci składki, będą wyższe niż dochody z 3 ostatnich lat. Jeśli natomiast przedsiębiorca przewiduje, że jego dochody będą niższe, może zapłacić niższą kwotę po uzgodnieniu z funduszem ubezpieczeń społecznych (Caisse d’assurances socials / Sociaal  Verzekeringsfonds) oraz na podstawie bilansu.

Uregulowanie kwoty składki prowizorycznej

Fundusz ubezpieczeń społecznych (Caisse d’assurances socials / Sociaal  Verzekeringsfonds) oblicza końcową należność za poprzedni rok niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznego rozliczenia podatkowego. Może to w konsekwencji prowadzić do zwrotu pieniędzy lub dopłaty od razu (a nie, jak wcześniej, po 3 latach).

Składki tymczasowe

Zaproponowano, aby ich baza naliczana była w oparciu o dochody z 3 ostatnich lat. Dochody na dany rok są znane dopiero po ich opodatkowaniu, dlatego osoba pracująca na własny rachunek musi zapłacić składkę prowizoryczną za każdy kwartał.  W roku 2015 pracujący na własny rachunek zapłaci składki prowizoryczne na podstawie przychodów z roku 2012.

Spółka komandytowa w Belgii

W Belgii istnieją różne typy działalności gospodarczej.  Tym razem prezentujemy spółkę komandytową Société en Commandite Simple (SCS) / Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV).

SCS/GCV jest firmą założoną przez jednego lub więcej partnerów (komplementariuszy) solidarnie i jednego lub więcej inwestorów (komandytariuszy).  Ten typ spółki jest skierowany do osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą, ale nie mają wystarczającego kapitału.

Tworząc spółkę komandytową jako jej wspólnicy, wnosimy do niej wkład. Nie ma minimalnej wielkości wkładu, więc nie musi on przedstawiać dużej wartości.  Wkłady mogą mieć różną postać. Może być nimi zarówno gotówka, własność, jak i prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości.

SCS/GCV ma kilka zalet:

  • Nie ma żadnych minimalnych wymogów kapitałowych.
  • Nie wymaga aktu notarialnego, akt własności prywatnej jest wystarczający.
  • Udziały nie podlegają przeniesieniu bez zgody innych partnerów, co gwarantuje pozostanie w spółce.
  • Praca współpracowników może służyć jako „wkład”.
  • Odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona i współmierna do ich składki zapłaconej lub zadeklarowanej.

SCS/GCV ma również pewne wady:

  • Istnieje solidarna odpowiedzialność wspólników.
  • Dokumentacja musi być prowadzona zgodnie z zasadami prowadzenia firmy.
  • Upadłość spółki wiąże się z odpowiedzialnością majątkową partnerów.
  • Jeśli jeden z inwestorów działa jako główny partner lub wykonuje czynności zarządzania, to wtedy uznaje się go za głównego partnera odpowiedzialnego wspólnie i solidarnie na czas nieokreślony.

 

02 219 92 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.biznesforum.pl

Partnerzy Forum

Gazetka, Diversa Print, Ullisco, PromoCoffee

Gazetka 130 – kwiecień 2014