1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa o zasiłkach dla bezrobotnych.

Młodzi bezrobotni, którzy ukończyli lub przerwali naukę, ale jeszcze nie podjęli zatrudnienia, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po obowiązkowym rocznym okresie oczekiwania na prawo do zasiłku pod warunkiem złożenia wniosku przed ukończeniem 25. roku życia. Poprzedni przepis zezwalał na złożenie wniosku przed ukończeniem 30. roku życia.

Od 1 września 2015 r. kolejnym koniecznym warunkiem otrzymania zasiłku dla młodych bezrobotnych, którzy nie ukończyli jeszcze 21. roku życia, jest przedłożenie dyplomu ukończenia szkoły średniej lub jej odpowiednika. Lista szkół, których dyplomy spełniają warunki do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, została opublikowana na stronie www.rva.be. Jednak w niektórych sytuacjach prawo do zasiłku może zostać przyznane w drodze wyjątku osobom, które nie przedłożą dyplomu.

Wysokość tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych, np. z przyczyn ekonomicznych lub z powodu złej pogody, ulega obniżeniu z 70 proc. do 65 proc. płacy brutto – z uwzględnieniem maksymalnego progu dochodów brutto.

Zmiany dotyczące zasiłku wyrównawczego dla osób zatrudnionych na część etatu. Nowe przepisy obliczania mogą prowadzić do obniżenia kwoty zasiłku. W przypadku gdy dochody z pracy przekroczą 1501,82 euro miesięcznie, prawo do zasiłku wyrównawczego wygasa.

Zniesienie dodatku do zasiłku dla osób z wieloletnim stażem pracy. Dodatek ten został zniesiony dla osób, które złożyły wniosek o zasiłek po 1 stycznia 2015 r. Tylko w niektórych sytuacjach dodatek ten może zostać przyznany np. osobom bezrobotnym, które wykażą przynajmniej 35-letni staż pracy lub wieloletni staż pracy w ciężkich warunkach.

Wszyscy pracownicy, bez względu na wiek, którzy utracili pracę po 1 stycznia 2015 r., zgodnie z nowymi przepisami mają obowiązek brania udziału w zajęciach, które mają pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia (outplacement).

Więcej informacji na temat zasiłków dla bezrobotnych można uzyskać w lokalnym oddziale ACV. Adresy ACV/CSC na stronach: http://adressen.acv-online.be (NL), http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) lub www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 

PŁATNE DNI ŚWIĄTECZNE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ (INTERIM)

Pracownicy zatrudnieni przez biura interim otrzymują przeważnie tygodniowe umowy o pracę. Wiele osób pracuje na umowach jednodniowych. Dotychczas, gdy dzień świąteczny przypadał w ciągu tygodnia, pracownicy tymczasowi często nie otrzymywali na ten dzień umowy o prace, a co za tym idzie, również płacy. Chociaż partnerzy społeczni uzgodnili, że w takich przypadkach dzień świąteczny powinien być zapłacony, w praktyce tak się nie działo. Dzięki interwencjom ACV-CSC oraz za zgodą komitetu parytetowego ds. pracowników tymczasowych nastąpiła zmiana przepisów. Niedawno opublikowano Dekret Królewski, na mocy którego agencje pracy tymczasowej mają obowiązek wypłacania wynagrodzenia za dzień świąteczny, jeśli przypada on miedzy dwoma dniami zatrudnienia pracownika w tej samej agencji pracy tymczasowej i u tego samego użytkownika.

Dwa przykłady:

  • Pracownik tymczasowy pracuje we wtorek 10 listopada oraz w czwartek 12 listopada 2015 r. przez tę samą agencję pracy tymczasowej (interim) i dla tego samego użytkownika. W tej sytuacji ma on prawo do płacy za święto 11 listopada.
  • W 2015 r. 1 listopada przypada w niedzielę. W tej sytuacji pracownik ma prawo do zastępczego dnia świątecznego (w tygodniu) tak jak pracownicy zatrudnieni na stale w przedsiębiorstwie użytkownika. Jeśli pracownik tymczasowy pracuje przez tę samą agencję i u tego samego użytkownika dzień przed zastępczym dniem świątecznym i dzień po zastępczym dniu świątecznym, wówczas ma on prawo do płacy również za zastępczy dzień świąteczny.

Oprócz tego nadal obowiązuje zasada, że pracownik tymczasowy ma prawo do płacy za dni świąteczne po zakończeniu pracy przez agencję interim:

▪ za jeden dzień świąteczny przypadający w okresie 14 dni od zakończenia umowy o pracę, jeśli przepracował minimum 15 dni,

▪ za wszystkie dni świąteczne przypadające w okresie 30 dni od zakończenia umowy o pracę, jeśli przepracował minimum 1 miesiąc przez agencję interim.

 

Więcej informacji można uzyskać w lokalnych oddziałach ACV/CSC. Adresy i godziny otwarcia znajdują się na stronach http://adressen.acv-online.be, http://adresses.csc-en-ligne.be.

 

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Gazetka 145 – październik 2015